פתרון בעיות נפוצות

Intel Supplier Communications -  בעיות באימות רב גורמי :1 • תרחיש החשבון או הסיסמה שלך אינם נכונים ( )יש צורך לאפס את הסיסמה SIC – Supplier Hub Error :2 • תרחיש .( , )מצטערים אך אנו מתקשים להכניס אותך למערכת ( , ) :3 • תרחיש כניסה מצטערים אבל אנו מתקשים להכניס אותך למערכת בעיה עם דייר / " :4 • תרחיש הודעות דוא ל קבוצתיות משותפות supplier.intel.com  טיפים מועילים עבור 2 :1# תרחיש החשבון או הסיסמה שלך אינם נכונים .MFA- : תיאור הספקים מתבקשים להזיןסיסמה במהלך תהליך ההגדרה של ה : שלבים לפתרון הבעיה " :1 שלב השתמש בכתובת הדוא ל של החברה שלך והסיסמה המשמשת עבור כניסה למחשב .Intel " – Microsoft 365 של החברה או לחשבון לא בכתובת הדוא ל או הסיסמה שלך עבור , MFA- :' הערה א לאחר השלמת תהליך ההגדרה של ה החדש לא יהיה עוד צורך בסיסמה .Intel כדי להיכנס לפורטל הספקים של • IT- , :' הערה ב אם עדיין לא ניתן לאפס או לבקש סיסמה מומלץ ליצור קשר עם מחלקת ה . כדי לבקש איפוס של הסיסמה הפנימית של החברה • Intel Supplier Communications 3 SIC – Supplier Hub Error:2# תרחיש ,MFA- : תיאור הספקים כבר סיימו את הרישום לחשבון משתמש חדש ב אבל עדיין אין להם SIC – Supplier Hub"." – אפשרות להיכנס לפורטל הספקים הם מקבלים הודעת שגיאה מסוג : שלבים לפתרון הבעיה ,supplier.intel.com :1 שלב אם נרשמתם לאחרונה לחשבון חדש בכתובת יש .Intel להמתין עד שעתיים לעדכון גישת המשתמש החדשה בשרתים של לאחר , השלמת מחזור רענון מלא של השרת המשתמשים לא אמורים לקבל יותר הודעה .( ) "trouble signing in" מסוג בעיות בכניסה MFA- :2 שלב אם חשבון המשתמש וה החדש נוצר לפני יותרמשעתיים ועדיין אין portalsso-support@intel.com " : אפשרות להיכנס יש לשלוח דוא ל לכתובת SIC – :2# " + .Intel IT- כדי לבקש עזרה נוספת מ יש לכלול את שם החברה תרחיש . " " Supplier Hub Error בשורת הנושא של הדוא ל עבור עיקוב תמיכה הולם Intel Supplier Communications 4 ( , ) :3# תרחיש כניסה מצטערים אך אנו מתקשים להכניס אותך למערכת .MFA - Tenant Issue : תיאור ספקים מקבלים הודעת שגיאה במהלך תהליך ההגדרה של משתמש : שלבים לפתרון הבעיה portalsso-support@intel.com " :1# שלב שלח דוא ל אל כדי לבקש הזמנת "Tenant Issue :3# " .Intel IT- Azure חדשה מ יש לכלול את תרחיש בשורת . " הנושא של הדוא ל ( )המשך לשקופית הבאה Intel Supplier Communications 5 - " :2# ,3# תרחיש שלב הספקים יקבלו הזמנה חדשה בדוא ל ישירות מ . Microsoft המנחה את המשתמש לפעול לפי השלבים שלמטה ( ) "Accept Invitation" " לפתוח את הדוא ל וללחוץ על קבלת ההזמנה • Intel Supplier Communications 6 , :3# ,3# תרחיש שלב חזרה בפורטל הספקים חפש את החלון הקופץ . - למתן הסכמה לחץ על אישור השורה העליונה שמסומנת מרמזת כיצד המשתמשים יכולים לבצע אימות בסביבה שלהם ואיך הם יכולים להיות שונים " מכתובת הדוא ל בה הם משתמשים Intel Supplier Communications 7 MFA - :4# ,3# תרחיש שלב בקש מידע נוסף זה מפעיל את תהליך Intel Supplier Communications 8 " :4# תרחיש הספקים לא יכולים להשתמש בהודעות דואל קבוצתיות או משותפות כדי להתחבר Azure - " : תיאור על הספקים אסור להשתמש בחשבון דוא ל קבוצתי או משותף כדי להירשם לקבלת פרטי כניסה חדשים ל : , " MFA. אם חשבון הדוא ל הקבוצתי עדיין פעיל בפורטל הספקים לספקים יש שתי אפשרויות לאיפוס החשבון הרשום . " :1# אפשרות העברת הבעלות מחשבון דוא ל קבוצתי לחשבון אישי חדש לשם כך יש צורך לשתף את הפרטים הבאים עם :Intel IT : portalsso-support@intel.com " • יש לשלוח דוא ל לכתובת ולכלול בו (accountspayable@supplier.com , ) " • את הדוא ל הקבוצתי המקורי שרשום עבור החשבון בפורטל הספקים למשל (firstname.lastname@supplier.com , ) " " • את הדוא ל האישי החדש שיחליף את הדוא ל הקודם למשל ,scenario type number #4 + , " • בשורת הנושא של הדוא ל יש לכתוב את שם החברה כדי שהמעקב של התמיכה יהיה תקין • .Intel IT - :2# • אפשרות שליחת בקשה למספר חשבונות אישיים חדשים שייווצרו על ידי : portalsso-support@intel.com " • יש לשלוח דוא ל לכתובת ולכלול בו (accountspayable@supplier.com , ) " • את הדוא ל הקבוצתי המקורי שרשום עבור החשבון בפורטל הספקים למשל (firstname.lastname@supplier.com , ) " • את כל כתובות הדוא ל האישיות לרישום בתור משתמשים חדשים למשל ,Scenario #4 + , " • בשורת הנושא של הדוא ל יש לכתוב את שם החברה כדי שהמעקב של התמיכה יהיה תקין Intel Supplier Communications 9 supplier.intel.com טיפים מועילים עבור o . כדי לרשום חשבון חדש לחץ כאן o ,Invoicing PO, כדי לבקש גישה אל יישומים נוספים כגון יישומי יישומי יישומי . מפעל לחץ כאן o - ( )EVM כדי להפוך למנהל מנהל אימות עובדים או כיצד ליצור קשר עם מנהל ה .EVM לחץ כאן Intel Supplier Communications 10