Trademarks and Approved Nouns for Vietnamese

Trademarks and Brands

Trademarks and approved nouns list

Language: Vietnamese

Appropriate Acknowledgement Lines

Altera®

APEX™

Arria®

BunnyPeople™

Celeron®

Cyclone®

Intel Atom®

Intel Atom® x3

Intel Atom® x5

Intel Atom® x7

Intel Inside®

Intel SpeedStep®

Intel Unite®

Intel vPro®

Intel®

Intel® 3D XPoint™

Intel® Adaptix™

Intel® Agilex™

Intel® AnyWAN™

Intel® Arria®

Intel® Axxia™

Intel® Centrino®

Intel® Cilk™

Intel® CoFluent™

Intel® CONVERGATE™

Intel® Core™

Intel® Core™ i3

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5 vPro®

Intel® Core™ i5 X-series

Intel® Core™ i5+

Intel® Core™ i5+ vPro®

Intel® Core™ i7

Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition

Intel® Core™ i7 processor with Radeon™ RX Vega M Graphics

Intel® Core™ i7 vPro®

Intel® Core™ i7 vPro® processor with Radeon™ Pro WX Vega M Graphics

Intel® Core™ i7 vPro® processor with Radeon™ RX Vega M Graphics

Intel® Core™ i7 X-series

Intel® Core™ i7+

Intel® Core™ i7+ vPro®

Intel® Core™ i9 Extreme Edition

Intel® Core™ i9 X-series

Intel® Core™ i9+

Intel® Core™ m3

Intel® Cyclone®

Intel® Docea™

Intel® easicopy™

Intel® eASIC™

Intel® Enpirion®

Intel® Flexpipe™

Intel® Hyperflex™

Intel® Iris® Plus

Intel® MAX®

Intel® Movidius™

Intel® Movidius™ Myriad™

Intel® Movidius™ Myriad™ 2

Intel® Movidius™ Myriad™ X

Intel® Nervana™

Intel® Optane™

Intel® Optane™ DC

Intel® Puma™

Intel® Quark™

Intel® Quark™ SE

Intel® Quartus®

Intel® RealSense™

Intel® Shooting Star™

Intel® SICOFI™

Intel® Sirius™

Intel® Sirius™ Pro

Intel® SoftSilicon®

Intel® StarPro™

Intel® Stratix®

Intel® StreamSight™

Intel® Tarari™

Intel® Transcede™

Intel® Xeon Phi™

Intel® Xeon®

Intel® Xeon® Bronze

Intel® Xeon® Gold

Intel® Xeon® Platinum

Intel® Xeon® Silver

Itanium®

Itanium®-based

MAX®

Nios®

Nios® II

OpenVINO™

Pentium®

Pentium® Gold

Pentium® Silver

Simics®

Stay With It™

Stratix®

The Journey Inside℠

Thunderbolt™

Thunderbolt™ 2

Thunderbolt™ 3

Ultrabook™

 


Altera®

Altera® device thiết bị Altera®
Altera® logo biểu trưng Altera®
Altera® mark nhãn Altera®
Altera® name tên Altera®
Altera® software phần mềm Altera®
Altera® trademark thương hiệu Altera®

Back to top

 


APEX™

APEX™ device thiết bị APEX™
APEX™ FPGA FPGA APEX™
APEX™ mark nhãn APEX™
APEX™ name tên APEX™
APEX™ PLD PLD APEX™
APEX™ trademark thương hiệu APEX™

Back to top

 


Arria®

Arria® device thiết bị Arria®
Arria® FPGA FPGA Arria®
Arria® logo biểu trưng Arria®
Arria® mark nhãn Arria®
Arria® name tên Arria®
Arria® PLD PLD Arria®
Arria® trademark thương hiệu Arria®
Arria® V device thiết bị Arria® V
Arria® V FPGA FPGA Arria® V
Arria® V PLD PLD Arria® V

Back to top

 


BunnyPeople™

BunnyPeople™ beanbag thú nhồi bông BunnyPeople™
BunnyPeople™ character nhân vật BunnyPeople™
BunnyPeople™ dancer vũ công BunnyPeople™
BunnyPeople™ doll búp bê BunnyPeople™
BunnyPeople™ mark nhãn BunnyPeople™
BunnyPeople™ name tên BunnyPeople™
BunnyPeople™ trademark thương hiệu BunnyPeople™

Back to top

 


Celeron®

Celeron® brand nhãn hiệu Celeron®
Celeron® desktop processor bộ xử lý để bàn Celeron®
Celeron® logo biểu trưng Celeron®
Celeron® mark nhãn Celeron®
Celeron® mobile processor bộ xử lý di động Celeron®
Celeron® name tên Celeron®
Celeron® processor bộ xử lý Celeron®
Celeron® trademark thương hiệu Celeron®
Celeron® ULT processor bộ xử lý ULT Celeron®

Back to top

 


Cyclone®

Cyclone® device thiết bị Cyclone®
Cyclone® FPGA FPGA Cyclone®
Cyclone® logo biểu trưng Cyclone®
Cyclone® mark nhãn Cyclone®
Cyclone® name tên Cyclone®
Cyclone® PLD PLD Cyclone®
Cyclone® trademark thương hiệu Cyclone®
Cyclone® V device thiết bị Cyclone® V
Cyclone® V FPGA FPGA Cyclone® V
Cyclone® V PLD PLD Cyclone® V
Cyclone® V SoC device thiết bị SoC Cyclone® V
Cyclone® V SoC FPGA FPGA SoC Cyclone® V

Back to top

 


Intel Atom®

Intel Atom® brand nhãn hiệu Intel Atom®
Intel Atom® Developer Challenge Thử thách Nhà phát triển Intel Atom®
Intel Atom® Developer Program Chương trình Nhà phát triển Intel Atom®
Intel Atom® Developer Program Application Lab Trung Tâm Ứng dụng Chương trình Nhà phát triển Intel Atom®
Intel Atom® Innovation Kit Bộ Sáng tạo Intel Atom®
Intel Atom® logo biểu trưng Intel Atom®
Intel Atom® mark nhãn Intel Atom®
Intel Atom® microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom®
Intel Atom® name tên Intel Atom®
Intel Atom® platform nền Intel Atom®
Intel Atom® processor bộ xử lý Intel Atom®
Intel Atom® SoC SoC Intel Atom®
Intel Atom® trademark thương hiệu Intel Atom®

Back to top

 


Intel Atom® x3

Intel Atom® x3 logo biểu trưng Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 mark nhãn Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 name tên Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 platform nền Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 processor bộ xử lý Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 SoC SoC Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 trademark thương hiệu Intel Atom® x3

Back to top

 


Intel Atom® x5

Intel Atom® x5 automotive module mô-đun xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 Automotive Module Development Kit Bộ Phát triển Mô-đun Xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 automotive processor bộ xử lý xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 Automotive Processor Development Kit Bộ Phát triển Xử lý Xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 logo biểu trưng Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 mark nhãn Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 name tên Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 platform nền Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 processor bộ xử lý Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 SoC SoC Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 trademark thương hiệu Intel Atom® x5

Back to top

 


Intel Atom® x7

Intel Atom® x7 automotive module mô-đun xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 Automotive Module Development Kit Bộ Phát triển Mô-đun Xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 automotive processor bộ xử lý xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 Automotive Processor Development Kit Bộ Phát triển Xử lý Xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 logo biểu trưng Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 mark nhãn Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 name tên Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 platform nền Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 processor bộ xử lý Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 SoC SoC Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 trademark thương hiệu Intel Atom® x7

Back to top

 


Intel Inside®

Intel Inside® brand nhãn hiệu Intel Inside®
Intel Inside® logo biểu trưng Intel Inside®
Intel Inside® mark nhãn Intel Inside®
Intel Inside® name tên Intel Inside®
Intel Inside® Online Network Mạng Trực Tuyến Intel Inside®
Intel Inside® program chương trình Intel Inside®
Intel Inside® Showcase logo Biểu tượng trưng bày Intel Inside®
Intel Inside® symbol ký hiệu Intel Inside®
Intel Inside® trademark thương hiệu Intel Inside®

Back to top

 


Intel SpeedStep®

Intel SpeedStep® mark nhãn Intel SpeedStep®
Intel SpeedStep® name tên Intel SpeedStep®
Intel SpeedStep® technology công nghệ Intel SpeedStep®
Intel SpeedStep® trademark thương hiệu Intel SpeedStep®

Back to top

 


Intel Unite®

Intel Unite® app ứng dụng Intel Unite®
Intel Unite® application ứng dụng Intel Unite®
Intel Unite® brand nhãn hiệu Intel Unite®
Intel Unite® client máy khách Intel Unite®
Intel Unite® Cloud Service Dịch vụ Cloud Intel Unite®
Intel Unite® enterprise client máy khách doanh nghiệp Intel Unite®
Intel Unite® mark nhãn Intel Unite®
Intel Unite® name tên Intel Unite®
Intel Unite® plugin bổ trợ Intel Unite®
Intel Unite® plugin for telemetry bổ trợ cho máy trắc viễn Intel Unite®
Intel Unite® Plugin Software Development Kit Bộ Phát triển Phần mềm Bổ trợ Intel Unite®
Intel Unite® software phần mềm Intel Unite®
Intel Unite® solution giải pháp Intel Unite®
Intel Unite® standalone client máy khách độc lập Intel Unite®
Intel Unite® tool công cụ Intel Unite®
Intel Unite® trademark thương hiệu Intel Unite®

Back to top

 


Intel vPro®

Intel vPro® brand nhãn hiệu Intel vPro®
Intel vPro® developers nhà phát triển Intel vPro®
Intel vPro® Embedded Verification Tool Chương trình Kiểm chứng Nhúng Intel vPro®
Intel vPro® Expert Center Trung Tâm Chuyên Môn Intel vPro®
Intel vPro® mark nhãn Intel vPro®
Intel vPro® name tên Intel vPro®
Intel vPro® navigator trình điều hướng Intel vPro®
Intel vPro® Packet Decoder Decoder Gói Tin Intel vPro®
Intel vPro® platform nền Intel vPro®
Intel vPro® Platform Solution Manager Trình quản lý Giải pháp Nền Intel vPro®
Intel vPro® technology công nghệ Intel vPro®
Intel vPro® Technology Activator Utility Chương trình Hoạt động Công nghệ Intel vPro®
Intel vPro® Technology Activator Wizard Thuật sĩ Hoạt động Công nghệ Intel vPro®
Intel vPro® Technology Alliance Liên minh Công nghệ Intel vPro®
Intel vPro® Technology Challenge Thách thức Công nghệ Intel vPro®
Intel vPro® Technology Innovation Contest Cuộc thi Sáng tạo Công nghệ Intel vPro®
Intel vPro® trademark thương hiệu Intel vPro®

Back to top

 


Intel®

Những danh từ được chấp thuận: bất cứ danh từ nào đã được chấp thuận cho bất cứ nhãn hiệu nào trong danh sách này, chẳng hạn như bộ xử lý Intel®, sản phẩm Intel®, các dịch vụ Intel®, v.v... Ngoài ra, nếu dùng "Intel" như phần đầu của thuật ngữ biểu thị sản phẩm, dịch vụ hay chương trình của Intel (như bộ mạch chủ Intel®, cấu trúc Intel®, Chương trình cung cấp dịch vụ Internet Intel®, Dịch vụ trực tuyến Intel®, v.v...) thì cũng kèm theo ký hiệu ®. Lưu ý: trường hợp duy nhất không cần dùng ký hiệu ® sau từ Intel là khi từ Intel được dùng để nói về bản thân công ty trong các văn bản giới thiệu.

Back to top

 


Intel® 3D XPoint™

Intel® 3D XPoint™ brand nhãn hiệu Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ mark nhãn Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ memory bộ nhớ Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ Memory Media Môi trường Bộ nhớ Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ Memory Technology Công nghệ Bộ nhớ Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ name tên Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ storage lưu trữ Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ Storage Media Môi trường Lưu trữ Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ Storage Technology Công nghệ Lưu trữ Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ technology công nghệ Intel® 3D XPoint™
Intel® 3D XPoint™ trademark thương hiệu Intel® 3D XPoint™

Back to top

 


Intel® Adaptix™

Intel® Adaptix™ brand nhãn hiệu Intel® Adaptix™
Intel® Adaptix™ Computer Graphics Control Software Phần mềm Điều khiển Đồ họa Máy tính Intel® Adaptix™
Intel® Adaptix™ Computer Performance Enhancing Software Phần mềm Tăng cường Hiệu năng Máy tính Intel® Adaptix™
Intel® Adaptix™ mark nhãn Intel® Adaptix™
Intel® Adaptix™ name tên Intel® Adaptix™
Intel® Adaptix™ software phần mềm Intel® Adaptix™
Intel® Adaptix™ technology công nghệ Intel® Adaptix™
Intel® Adaptix™ trademark thương hiệu Intel® Adaptix™

Back to top

 


Intel® Agilex™

Intel® Agilex™ brand nhãn hiệu Intel® Agilex™
Intel® Agilex™ device thiết bị Intel® Agilex™
Intel® Agilex™ FPGA FPGA Intel® Agilex™
Intel® Agilex™ mark nhãn Intel® Agilex™
Intel® Agilex™ name tên Intel® Agilex™
Intel® Agilex™ PLD PLD Intel® Agilex™
Intel® Agilex™ SoC FPGA FPGA SoC Intel® Agilex™
Intel® Agilex™ trademark thương hiệu Intel® Agilex™

Back to top

 


Intel® AnyWAN™

Intel® AnyWAN™ brand nhãn hiệu Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ chipset chipset Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ Development Kit Bộ Phát triển Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ Evaluation Kit Bộ Đánh giá Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ home gateway cổng nhà Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ mark nhãn Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ media gateway cổng truyền thông Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ name tên Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ network processor bộ xử lý mạng Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ Reference Kit Bộ Tham khảo Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ SoC SoC Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ trademark thương hiệu Intel® AnyWAN™
Intel® AnyWAN™ transceiver bộ thu phát Intel® AnyWAN™

Back to top

 


Intel® Arria®

Intel® Arria® 10 Accelerator Card Thẻ Tăng tốc Intel® Arria® 10
Intel® Arria® 10 device thiết bị Intel® Arria® 10
Intel® Arria® 10 FPGA FPGA Intel® Arria® 10
Intel® Arria® 10 PLD PLD Intel® Arria® 10
Intel® Arria® Accelerator Card Thẻ Tăng tốc Intel® Arria®
Intel® Arria® device thiết bị Intel® Arria®
Intel® Arria® FPGA FPGA Intel® Arria®
Intel® Arria® mark nhãn Intel® Arria®
Intel® Arria® name tên Intel® Arria®
Intel® Arria® PLD PLD Intel® Arria®
Intel® Arria® trademark thương hiệu Intel® Arria®

Back to top

 


Intel® Axxia™

Intel® Axxia™ brand nhãn hiệu Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ communication processor bộ xử lý truyền thông Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ design tool công cụ thiết kế Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ mark nhãn Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ name tên Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ network processor bộ xử lý mạng Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ processor bộ xử lý Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ Software Development Kit (SDK) Bộ Phát triển Phần mềm Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ Software Development Tool Công cụ Phát triển Phần mềm Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ trademark thương hiệu Intel® Axxia™

Back to top

 


Intel® Centrino®

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX xxxx Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX xxxx
Intel® Centrino® Advanced-N xxxx Intel® Centrino® Advanced-N xxxx
Intel® Centrino® brand nhãn hiệu Intel® Centrino®
Intel® Centrino® logo biểu trưng Intel® Centrino®
Intel® Centrino® mark nhãn Intel® Centrino®
Intel® Centrino® name tên Intel® Centrino®
Intel® Centrino® processor technology công nghệ bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Processor Technology Brand Verification Tool Chương trình Kiểm chứng Nhãn hiệu Công nghệ Bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Processor Technology Test Utility Chương trình Kiểm tra Công nghệ Bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Processor Technology Zone Vùng Công nghệ Bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® trademark thương hiệu Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Ultimate-N xxxx Intel® Centrino® Ultimate-N xxxx
Intel® Centrino® Wi-Fi Wi-Fi Intel® Centrino®
Intel® Centrino® WiMAX WiMAX Intel® Centrino®
Intel® Centrino® wireless không dây Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Wireless-N xxxx Intel® Centrino® Wireless-N xxxx

Back to top

 


Intel® Cilk™

Intel® Cilk™ ++ abort keyword từ khóa abort Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ compiler trình biên dịch Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ inlet keyword từ khóa inlet Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ keyword từ khóa Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ keywords từ khóa Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ language ngôn ngữ Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ multithreaded language ngôn ngữ đa luồng Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ parallel extensions phần mở rộng song song Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ runtime system hệ thời gian chạy Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ scheduler trình lập lịch biểu Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ Software Development Kit (++ SDK) Bộ Phát triển Phần mềm Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ spawn keyword từ khóa spawn Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ sync keyword từ khóa sync Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ abort keyword từ khóa abort Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ compiler Trình biên dịch Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ inlet keyword từ khóa inlet Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ keyword từ khóa Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ keywords từ khóa Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ language ngôn ngữ Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ mark nhãn Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ multithreaded language ngôn ngữ đa luồng Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ name tên Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ parallel extensions phần mở rộng song song Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ Plus Intel® Cilk™ Plus
Intel® Cilk™ scheduler trình lập lịch biểu Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ screen màn hình Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ Software Development Kit (SDK) Bộ Phát triển Phần mềm Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ spawn keyword từ khóa spawn Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ sync keyword từ khóa sync Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ system hệ thống Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ trademark thương hiệu Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ view xem Intel® Cilk™

Back to top

 


Intel® CoFluent™

Intel® CoFluent™ analyzer bộ phân tích Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ brand nhãn hiệu Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Deluxe Suite Intel® CoFluent™ Deluxe Suite
Intel® CoFluent™ Design Intel® CoFluent™ Design
Intel® CoFluent™ mark nhãn Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ name tên Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ optimizer bộ tối ưu Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Analyzer Bộ phân tích Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Optimizer Bộ tối ưu Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Profiler Trình hiện trạng Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Tuner Bộ chỉnh Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Offsite Consulting (POFSC) Tư vấn Ngoài cơ sở về Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Onsite Consulting (PONSC) Tư vấn Tại cơ sở về Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Pilot Project Dự án Thử nghiệm Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services System Architecting (SA) Training Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Timed-Behavioral Modeling (TBM) Training Khóa đào tạo Mô hình hóa Hành vi Trong thời kỳ Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Suite Bộ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ reader bộ đọc Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ studio studio Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ studio plugin bổ trợ studio Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ studio simulation mô phỏng studio Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ technology công nghệ Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ trademark thương hiệu Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ tuner bộ chỉnh Intel® CoFluent™

Back to top

 


Intel® CONVERGATE™

Intel® CONVERGATE™ chipset chipset Intel® CONVERGATE™
Intel® CONVERGATE™ mark nhãn Intel® CONVERGATE™
Intel® CONVERGATE™ name tên Intel® CONVERGATE™
Intel® CONVERGATE™ network processor bộ xử lý mạng Intel® CONVERGATE™
Intel® CONVERGATE™ SoC SoC Intel® CONVERGATE™
Intel® CONVERGATE™ trademark thương hiệu Intel® CONVERGATE™

Back to top

 


Intel® Core™

Intel® Core™ brand nhãn hiệu Intel® Core™
Intel® Core™ desktop processor family dòng bộ xử lý để bàn Intel® Core™
Intel® Core™ mark nhãn Intel® Core™
Intel® Core™ microarchitecture vi cấu trúc Intel® Core™
Intel® Core™ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™
Intel® Core™ mobile processor family dòng bộ xử lý di động Intel® Core™
Intel® Core™ name tên Intel® Core™
Intel® Core™ processor bộ xử lý Intel® Core™
Intel® Core™ processor family dòng bộ xử lý Intel® Core™
Intel® Core™ trademark thương hiệu Intel® Core™

Back to top

 


Intel® Core™ i3

Intel® Core™ i3 brand nhãn hiệu Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 logo biểu trưng Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 mark nhãn Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 name tên Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 processor bộ xử lý Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 trademark thương hiệu Intel® Core™ i3

Back to top

 


Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5 brand nhãn hiệu Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 logo biểu trưng Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 mark nhãn Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 name tên Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 processor bộ xử lý Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 trademark thương hiệu Intel® Core™ i5

Back to top

 


Intel® Core™ i5 vPro®

Intel® Core™ i5 vPro® brand nhãn hiệu Intel® Core™ i5 vPro®
Intel® Core™ i5 vPro® desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i5 vPro®
Intel® Core™ i5 vPro® logo biểu trưng Intel® Core™ i5 vPro®
Intel® Core™ i5 vPro® mark nhãn Intel® Core™ i5 vPro®
Intel® Core™ i5 vPro® mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i5 vPro®
Intel® Core™ i5 vPro® name tên Intel® Core™ i5 vPro®
Intel® Core™ i5 vPro® processor bộ xử lý Intel® Core™ i5 vPro®
Intel® Core™ i5 vPro® trademark thương hiệu Intel® Core™ i5 vPro®

Back to top

 


Intel® Core™ i5 X-series

Intel® Core™ i5 X-series brand nhãn hiệu chuỗi Intel® Core™ i5 X
Intel® Core™ i5 X-series logo biểu trưng chuỗi Intel® Core™ i5 X
Intel® Core™ i5 X-series mark nhãn chuỗi Intel® Core™ i5 X
Intel® Core™ i5 X-series name tên chuỗi Intel® Core™ i5 X
Intel® Core™ i5 X-series processor bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5 X
Intel® Core™ i5 X-series trademark thương hiệu chuỗi Intel® Core™ i5 X

Back to top

 


Intel® Core™ i5+

Intel® Core™ i5+ brand nhãn hiệu Intel® Core™ i5+
Intel® Core™ i5+ desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i5+
Intel® Core™ i5+ mark nhãn Intel® Core™ i5+
Intel® Core™ i5+ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i5+
Intel® Core™ i5+ name tên Intel® Core™ i5+
Intel® Core™ i5+ platform nền Intel® Core™ i5+
Intel® Core™ i5+ processor bộ xử lý Intel® Core™ i5+
Intel® Core™ i5+ trademark thương hiệu Intel® Core™ i5+

Back to top

 


Intel® Core™ i5+ vPro®

Intel® Core™ i5+ vPro® brand nhãn hiệu Intel® Core™ i5+ vPro®
Intel® Core™ i5+ vPro® desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i5+ vPro®
Intel® Core™ i5+ vPro® mark nhãn Intel® Core™ i5+ vPro®
Intel® Core™ i5+ vPro® mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i5+ vPro®
Intel® Core™ i5+ vPro® name tên Intel® Core™ i5+ vPro®
Intel® Core™ i5+ vPro® processor bộ xử lý Intel® Core™ i5+ vPro®
Intel® Core™ i5+ vPro® trademark thương hiệu Intel® Core™ i5+ vPro®

Back to top

 


Intel® Core™ i7

Intel® Core™ i7 brand nhãn hiệu Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 Custom Challenge Thách thức Tùy Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 logo biểu trưng Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 mark nhãn Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 name tên Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 processor bộ xử lý Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 trademark thương hiệu Intel® Core™ i7

Back to top

 


Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition

Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition brand nhãn hiệu bộ xử lý Intel® Core™ i7 Phiên bản Cực cấp
Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition logo biểu trưng bộ xử lý Intel® Core™ i7 Phiên bản Cực cấp

Back to top

 


Intel® Core™ i7 processor with Radeon™ RX Vega M Graphics

Intel® Core™ i7 processor with Radeon™ RX Vega M Graphics logo biểu trưng bộ xử lý Intel® Core™ i7 với đồ hoạ Radeon™ RX Vega M Graphics

Back to top

 


Intel® Core™ i7 vPro®

Intel® Core™ i7 vPro® brand nhãn hiệu Intel® Core™ i7 vPro®
Intel® Core™ i7 vPro® desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i7 vPro®
Intel® Core™ i7 vPro® logo biểu trưng Intel® Core™ i7 vPro®
Intel® Core™ i7 vPro® mark nhãn Intel® Core™ i7 vPro®
Intel® Core™ i7 vPro® mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i7 vPro®
Intel® Core™ i7 vPro® name tên Intel® Core™ i7 vPro®
Intel® Core™ i7 vPro® processor bộ xử lý Intel® Core™ i7 vPro®
Intel® Core™ i7 vPro® trademark thương hiệu Intel® Core™ i7 vPro®

Back to top

 


Intel® Core™ i7 vPro® processor with Radeon™ Pro WX Vega M Graphics

Intel® Core™ i7 vPro® processor with Radeon™ Pro WX Vega M Graphics logo biểu trưng bộ xử lý Intel® Core™ i7 vPro® với đồ hoạ Radeon™ Pro WX Vega M Graphics

Back to top

 


Intel® Core™ i7 vPro® processor with Radeon™ RX Vega M Graphics

Intel® Core™ i7 vPro® processor with Radeon™ RX Vega M Graphics logo biểu trưng bộ xử lý Intel® Core™ i7 vPro® với đồ hoạ Radeon™ RX Vega M Graphics

Back to top

 


Intel® Core™ i7 X-series

Intel® Core™ i7 X-series brand nhãn hiệu chuỗi Intel® Core™ i7 X
Intel® Core™ i7 X-series logo biểu trưng chuỗi Intel® Core™ i7 X
Intel® Core™ i7 X-series mark nhãn chuỗi Intel® Core™ i7 X
Intel® Core™ i7 X-series name tên chuỗi Intel® Core™ i7 X
Intel® Core™ i7 X-series processor bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7 X
Intel® Core™ i7 X-series trademark thương hiệu chuỗi Intel® Core™ i7 X

Back to top

 


Intel® Core™ i7+

Intel® Core™ i7+ brand nhãn hiệu Intel® Core™ i7+
Intel® Core™ i7+ desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i7+
Intel® Core™ i7+ mark nhãn Intel® Core™ i7+
Intel® Core™ i7+ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i7+
Intel® Core™ i7+ name tên Intel® Core™ i7+
Intel® Core™ i7+ platform nền Intel® Core™ i7+
Intel® Core™ i7+ processor bộ xử lý Intel® Core™ i7+
Intel® Core™ i7+ trademark thương hiệu Intel® Core™ i7+

Back to top

 


Intel® Core™ i7+ vPro®

Intel® Core™ i7+ vPro® brand nhãn hiệu Intel® Core™ i7+ vPro®
Intel® Core™ i7+ vPro® desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i7+ vPro®
Intel® Core™ i7+ vPro® mark nhãn Intel® Core™ i7+ vPro®
Intel® Core™ i7+ vPro® mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i7+ vPro®
Intel® Core™ i7+ vPro® name tên Intel® Core™ i7+ vPro®
Intel® Core™ i7+ vPro® processor bộ xử lý Intel® Core™ i7+ vPro®
Intel® Core™ i7+ vPro® trademark thương hiệu Intel® Core™ i7+ vPro®

Back to top

 


Intel® Core™ i9 Extreme Edition

Intel® Core™ i9 Extreme Edition brand nhãn hiệu Intel® Core™ i9 Phiên bản Cực cấp
Intel® Core™ i9 Extreme Edition logo biểu trưng Intel® Core™ i9 Phiên bản Cực cấp
Intel® Core™ i9 Extreme Edition mark nhãn Intel® Core™ i9 Phiên bản Cực cấp
Intel® Core™ i9 Extreme Edition name tên Intel® Core™ i9 Phiên bản Cực cấp
Intel® Core™ i9 Extreme Edition processor bộ xử lý Intel® Core™ i9 Phiên bản Cực cấp
Intel® Core™ i9 Extreme Edition trademark thương hiệu Intel® Core™ i9 Phiên bản Cực cấp

Back to top

 


Intel® Core™ i9 X-series

Intel® Core™ i9 X-series brand nhãn hiệu chuỗi Intel® Core™ i9 X
Intel® Core™ i9 X-series logo biểu trưng chuỗi Intel® Core™ i9 X
Intel® Core™ i9 X-series mark nhãn chuỗi Intel® Core™ i9 X
Intel® Core™ i9 X-series name tên chuỗi Intel® Core™ i9 X
Intel® Core™ i9 X-series processor bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i9 X
Intel® Core™ i9 X-series trademark thương hiệu chuỗi Intel® Core™ i9 X

Back to top

 


Intel® Core™ i9+

Intel® Core™ i9+ brand nhãn hiệu Intel® Core™ i9+
Intel® Core™ i9+ desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i9+
Intel® Core™ i9+ mark nhãn Intel® Core™ i9+
Intel® Core™ i9+ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i9+
Intel® Core™ i9+ name tên Intel® Core™ i9+
Intel® Core™ i9+ platform nền Intel® Core™ i9+
Intel® Core™ i9+ processor bộ xử lý Intel® Core™ i9+
Intel® Core™ i9+ trademark thương hiệu Intel® Core™ i9+

Back to top

 


Intel® Core™ m3

Intel® Core™ m3 brand nhãn hiệu Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 logo biểu trưng Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 mark nhãn Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 name tên Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 processor bộ xử lý Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 trademark thương hiệu Intel® Core™ m3

Back to top

 


Intel® Cyclone®

Intel® Cyclone® 10 device thiết bị Intel® Cyclone® 10
Intel® Cyclone® 10 Embedded Design Suite (10 EDS) Bộ thiết kế nén Intel® Cyclone® 10
Intel® Cyclone® 10 FPGA FPGA Intel® Cyclone® 10
Intel® Cyclone® 10 GX device thiết bị Intel® Cyclone® 10 GX
Intel® Cyclone® 10 GX FPGA FPGA Intel® Cyclone® 10 GX
Intel® Cyclone® 10 LP device thiết bị LP Intel® Cyclone® 10
Intel® Cyclone® 10 LP FPGA FPGA LP Intel® Cyclone® 10
Intel® Cyclone® 10 PLD PLD Intel® Cyclone® 10
Intel® Cyclone® device thiết bị Intel® Cyclone®
Intel® Cyclone® FPGA FPGA Intel® Cyclone®
Intel® Cyclone® mark nhãn Intel® Cyclone®
Intel® Cyclone® name tên Intel® Cyclone®
Intel® Cyclone® PLD PLD Intel® Cyclone®
Intel® Cyclone® trademark thương hiệu Intel® Cyclone®

Back to top

 


Intel® Docea™

Intel® Docea™ brand nhãn hiệu Intel® Docea™
Intel® Docea™ mark nhãn Intel® Docea™
Intel® Docea™ name tên Intel® Docea™
Intel® Docea™ Power Analytics (PA) Phân tích Năng lượng Intel® Docea™
Intel® Docea™ Power Simulator (PS) Trình mô phỏng Năng lượng Intel® Docea™
Intel® Docea™ technology công nghệ Intel® Docea™
Intel® Docea™ Thermal Profiler (TP) Trình hiện trạng Nhiệt Intel® Docea™
Intel® Docea™ trademark thương hiệu Intel® Docea™

Back to top

 


Intel® easicopy™

Intel® easicopy™ device thiết bị Intel® easicopy™
Intel® easicopy™ mark nhãn Intel® easicopy™
Intel® easicopy™ name tên Intel® easicopy™
Intel® easicopy™ trademark thương hiệu Intel® easicopy™

Back to top

 


Intel® eASIC™

Intel® eASIC™ brand nhãn hiệu Intel® eASIC™
Intel® eASIC™ device thiết bị Intel® eASIC™
Intel® eASIC™ mark nhãn Intel® eASIC™
Intel® eASIC™ name tên Intel® eASIC™
Intel® eASIC™ platform nền Intel® eASIC™
Intel® eASIC™ silicon silicon Intel® eASIC™
Intel® eASIC™ trademark thương hiệu Intel® eASIC™

Back to top

 


Intel® Enpirion®

Intel® Enpirion® Digital Power Configurator Bộ cấu hình Năng lượng Kỹ thuật số Intel® Enpirion®
Intel® Enpirion® Low Profile Power IC Mạch tích hợp Điện năng Biên dạng Thấp Intel® Enpirion®
Intel® Enpirion® mark nhãn Intel® Enpirion®
Intel® Enpirion® name tên Intel® Enpirion®
Intel® Enpirion® Power Solutions Các giải pháp Năng lượng Intel® Enpirion®
Intel® Enpirion® PowerSoC PowerSoC Intel® Enpirion®
Intel® Enpirion® Space Saving Power IC Mạch tích hợp Điện năng Tiết kiệm Không gian Intel® Enpirion®
Intel® Enpirion® trademark thương hiệu Intel® Enpirion®

Back to top

 


Intel® Flexpipe™

Intel® Flexpipe™ brand nhãn hiệu Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ circuit mạch Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ mark nhãn Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ name tên Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ service dịch vụ Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ technology công nghệ Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ trademark thương hiệu Intel® Flexpipe™

Back to top

 


Intel® Hyperflex™

Intel® Hyperflex™ architecture cấu trúc Intel® Hyperflex™
Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture Cấu trúc FPGA Intel® Hyperflex™
Intel® Hyperflex™ mark nhãn Intel® Hyperflex™
Intel® Hyperflex™ name tên Intel® Hyperflex™
Intel® Hyperflex™ trademark thương hiệu Intel® Hyperflex™

Back to top

 


Intel® Iris® Plus

Intel® Iris® Plus brand nhãn hiệu Intel® Iris® Plus
Intel® Iris® Plus graphics đồ họa Intel® Iris® Plus
Intel® Iris® Plus Graphics Control Panel Panel Điều khiển Đồ họa Intel® Iris® Plus
Intel® Iris® Plus mark nhãn Intel® Iris® Plus
Intel® Iris® Plus name tên Intel® Iris® Plus
Intel® Iris® Plus trademark thương hiệu Intel® Iris® Plus

Back to top

 


Intel® MAX®

Intel® MAX® 10 CPLD CPLD Intel® MAX® 10
Intel® MAX® 10 device thiết bị Intel® MAX® 10
Intel® MAX® 10 FPGA FPGA Intel® MAX® 10
Intel® MAX® CPLD CPLD Intel® MAX®
Intel® MAX® device thiết bị Intel® MAX®
Intel® MAX® FPGA FPGA Intel® MAX®
Intel® MAX® mark nhãn Intel® MAX®
Intel® MAX® name tên Intel® MAX®
Intel® MAX® trademark thương hiệu Intel® MAX®

Back to top

 


Intel® Movidius™

Intel® Movidius™ brand nhãn hiệu Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ logo biểu trưng Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ mark nhãn Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ name tên Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ Neural Compute SDK (NCSDK) SDK Tính toán Nơ-ron Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ Neural Compute Stick (NCS) Thanh Tính toán Nơ-ron Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ product sản phẩm Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ SoC SoC Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ Software Development Kit (SDK) Bộ Phát triển Phần mềm Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ technology công nghệ Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ trademark thương hiệu Intel® Movidius™
Intel® Movidius™ Vision Processing Unit (VPU) Bộ Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™

Back to top

 


Intel® Movidius™ Myriad™

Intel® Movidius™ Myriad™ brand nhãn hiệu Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ Hardware Kit Bộ Phần cứng Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ mark nhãn Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ name tên Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ technology công nghệ Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ trademark thương hiệu Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ Vision Processing Unit (VPU) Bộ Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ VPU Hardware Development Kit Bộ Phát triển Phần cứng Xử lý tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™
Intel® Movidius™ Myriad™ VPU Hardware Kit Bộ Phần cứng Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™

Back to top

 


Intel® Movidius™ Myriad™ 2

Intel® Movidius™ Myriad™ 2 brand nhãn hiệu Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 Hardware Kit Bộ Phần cứng Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 mark nhãn Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 name tên Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 technology công nghệ Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 trademark thương hiệu Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 Vision Processing Unit (VPU) Bộ Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 VPU Hardware Development Kit Bộ Phát triển Phần cứng Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™ 2
Intel® Movidius™ Myriad™ 2 VPU Hardware Kit Bộ Phần cứng Xử lý tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™ 2

Back to top

 


Intel® Movidius™ Myriad™ X

Intel® Movidius™ Myriad™ X brand nhãn hiệu Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X Hardware Kit Bộ Phần cứng Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X mark nhãn Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X name tên Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X technology công nghệ Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X trademark thương hiệu Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X Vision Processing Unit (VPU) Bộ Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU Hardware Development Kit Bộ Phát triển Phần cứng Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™ X
Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU Hardware Kit Bộ Phần cứng Xử lý Tầm nhìn Intel® Movidius™ Myriad™ X

Back to top

 


Intel® Nervana™

Intel® Nervana™ brand nhãn hiệu Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ logo biểu trưng Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ mark nhãn Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ name tên Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ Neural Network Processor (NNP) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ Neural Network Processor for Inference (NNP-I) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™ cho Suy luận
Intel® Nervana™ Neural Network Processor for Inference M.2 Card (NNP-I M.2 Card) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™ cho Suy luận Thẻ M.2
Intel® Nervana™ Neural Network Processor for Inference PCIe Card (NNP-I PCIe Card) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™ cho Suy luận Thẻ PCIe
Intel® Nervana™ Neural Network Processor for Training (NNP-T) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™ cho Đào tạo
Intel® Nervana™ Neural Network Processor for Training Inter Chip Link (NNP-T Inter Chip Link) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™ cho Đào tạo Inter Chip Link
Intel® Nervana™ Neural Network Processor for Training OAM Mezzanine Card (NNP-T OAM Mezzanine Card) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™ cho Đào tạo Thẻ OAM Lửng
Intel® Nervana™ Neural Network Processor for Training PCIe Card (NNP-T PCIe Card) Bộ xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™ cho Đào tạo Thẻ PCIe
Intel® Nervana™ Neural Network Processor Software Phần mềm Xử lý Mạng Nơ-ron Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ platform nền Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ trademark thương hiệu Intel® Nervana™

Back to top

 


Intel® Optane™

Intel® Optane™ brand nhãn hiệu Intel® Optane™
Intel® Optane™ logo biểu trưng Intel® Optane™
Intel® Optane™ mark nhãn Intel® Optane™
Intel® Optane™ media môi trường Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory media môi trường bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory module mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory ready sẵn sàng cho bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory technology công nghệ bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ name tên Intel® Optane™
Intel® Optane™ persistent memory bộ nhớ liên tục Intel® Optane™
Intel® Optane™ Solid State Drive Ổ đĩa Thể Rắn Intel® Optane™
Intel® Optane™ SSD Ổ đĩa Thể Rắn Intel® Optane™
Intel® Optane™ storage lưu trữ Intel® Optane™
Intel® Optane™ storage media môi trường lưu trữ Intel® Optane™
Intel® Optane™ storage technology công nghệ lưu trữ Intel® Optane™
Intel® Optane™ technology công nghệ Intel® Optane™
Intel® Optane™ trademark thương hiệu Intel® Optane™

Back to top

 


Intel® Optane™ DC

Intel® Optane™ DC brand nhãn hiệu Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC logo biểu trưng Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC mark nhãn Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC memory bộ nhớ Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC memory module mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC memory ready sẵn sàng cho bộ nhớ Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC memory technology công nghệ bộ nhớ Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC name tên Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC persistent memory bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC Solid State Drive Ổ đĩa Thể Rắn Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC SSD Ổ đĩa Thể Rắn Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC storage lưu trữ Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC storage technology công nghệ lưu trữ Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC technology công nghệ Intel® Optane™ DC
Intel® Optane™ DC trademark thương hiệu Intel® Optane™ DC

Back to top

 


Intel® Puma™

Intel® Puma™ 3 chipset chipset Intel® Puma™ 3
Intel® Puma™ 4 chipset chipset Intel® Puma™ 4
Intel® Puma™ 5 chipset chipset Intel® Puma™ 5
Intel® Puma™ 6 Family Họ Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6 Series Các dòng Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6 SoC SoC Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6-Media Gateway (MG) Cổng Truyền thông Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6E SoC SoC Intel® Puma™ 6E
Intel® Puma™ 7 Family Họ Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7 Series Các dòng Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7 SoC SoC Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7-Media Gateway (MG) Cổng Truyền thông Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7E SoC SoC Intel® Puma™ 7E
Intel® Puma™ 8 chipset chipset Intel® Puma™ 8
Intel® Puma™ 8 Development Kit Bộ Phát triển Intel® Puma™ 8
Intel® Puma™ 8 Family Họ Intel® Puma™ 8
Intel® Puma™ 8L chipset chipset Intel® Puma™ 8L
Intel® Puma™ 8L Development Kit Bộ Phát triển Intel® Puma™ 8L
Intel® Puma™ Development Kit Bộ Phát triển Intel® Puma™
Intel® Puma™ home gateway cổng nhà Intel® Puma™
Intel® Puma™ mark nhãn Intel® Puma™
Intel® Puma™ name tên Intel® Puma™
Intel® Puma™ reference design thiết kế tham khảo Intel® Puma™
Intel® Puma™ S chipset chipset Intel® Puma™ S
Intel® Puma™ trademark thương hiệu Intel® Puma™

Back to top

 


Intel® Quark™

Intel® Quark™ app processor bộ xử lý ứng dụng Intel® Quark™
Intel® Quark™ brand nhãn hiệu Intel® Quark™
Intel® Quark™ co-processor bộ đồng xử lý Intel® Quark™
Intel® Quark™ logo biểu trưng Intel® Quark™
Intel® Quark™ mark nhãn Intel® Quark™
Intel® Quark™ microcontroller vi mạch điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller Developer Kit Bộ Công cụ cho Nhà phát triển của Vi mạch Điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller DFU Utility Chương trình Vi mạch điều khiển DFU Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface Giao diện Phần mềm Vi mạch điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller Software Platform Nền Phần mềm Vi mạch điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ name tên Intel® Quark™
Intel® Quark™ processor bộ xử lý Intel® Quark™
Intel® Quark™ sensor cảm biến Intel® Quark™
Intel® Quark™ SoC SoC Intel® Quark™
Intel® Quark™ technology công nghệ Intel® Quark™
Intel® Quark™ trademark thương hiệu Intel® Quark™

Back to top

 


Intel® Quark™ SE

Intel® Quark™ SE brand nhãn hiệu Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE mark nhãn Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE microcontroller vi mạch điều khiển Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE name tên Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE processor bộ xử lý Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE SoC SoC Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE technology công nghệ Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE trademark thương hiệu Intel® Quark™ SE

Back to top

 


Intel® Quartus®

Intel® Quartus® development software phần mềm phát triển Intel® Quartus®
Intel® Quartus® mark nhãn Intel® Quartus®
Intel® Quartus® name tên Intel® Quartus®
Intel® Quartus® power estimator bộ ước lượng điện Intel® Quartus®
Intel® Quartus® Prime Design Software Phần mềm Thiết kế Intel® Quartus® Prime
Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition
Intel® Quartus® Prime Software Phần mềm Intel® Quartus® Prime
Intel® Quartus® Prime Software Suite Bộ Phần mềm Intel® Quartus® Prime
Intel® Quartus® software phần mềm Intel® Quartus®
Intel® Quartus® trademark thương hiệu Intel® Quartus®

Back to top

 


Intel® RealSense™

Intel® RealSense™ API API Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ app ứng dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ application ứng dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ apps các ứng dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ brand nhãn hiệu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ camera máy ảnh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ community cộng đồng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Depth Camera Máy ảnh đo Độ sâu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Depth Camera Manager Trình quản lý Máy ảnh đo Độ sâu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ depth module mô-đun đo độ sâu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Developer Kit Bộ Công cụ cho Nhà phát triển Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ driver trình điều khiển Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Dynamic Calibrator Bộ hiệu chỉnh Động Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Dynamic Target Tool Công cụ Mục tiêu Động Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ experience trải nghiệm Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ ID Bộ Nhận dạng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Interposer Interposer Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ LiDAR Camera Máy ảnh LiDAR Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ mark nhãn Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Middleware Trình trung gian Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ module mô-đun Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ name tên Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ navigator trình điều hướng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ product sản phẩm Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ reference design thiết kế tham khảo Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Robotic Development Kit (RDK) Bộ Phát triển Robot Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ SDK SDK Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Self-Calibration Tự hiệu chỉnh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Smart Tools Công cụ Thông minh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ SoC SoC Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ software phần mềm Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Software Development Kit (SDK) Bộ Phát triển Phần mềm Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ solution giải pháp Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ tech công nghệ Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ technologies các công nghệ Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ technology công nghệ Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Tracking Camera Máy ảnh Theo dõi Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Tracking Module Mô-đun Theo dõi Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ trademark thương hiệu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ viewer trình xem Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ vision library thư viện tầm nhìn Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ vision processor bộ xử lý tầm nhìn Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Visual SLAM SLAM Trực quan Intel® RealSense™

Back to top

 


Intel® Shooting Star™

Intel® Shooting Star™ brand nhãn hiệu Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ Control Center Trung tâm Điều khiển Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ drone trực thăng tự vận hành Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ mark nhãn Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ mini drone trực thăng tự vận hành loại nhỏ Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ name tên Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ trademark thương hiệu Intel® Shooting Star™

Back to top

 


Intel® SICOFI™

Intel® SICOFI™ chipset chipset Intel® SICOFI™
Intel® SICOFI™ codec bộ mã hóa Intel® SICOFI™
Intel® SICOFI™ mark nhãn Intel® SICOFI™
Intel® SICOFI™ name tên Intel® SICOFI™
Intel® SICOFI™ trademark thương hiệu Intel® SICOFI™

Back to top

 


Intel® Sirius™

Intel® Sirius™ brand nhãn hiệu Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ drone trực thăng tự vận hành Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ Log Reader Tool Công cụ Đọc Nhật kí Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ mark nhãn Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ name tên Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ system hệ thống Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ trademark thương hiệu Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ UAS Intel® Sirius™ UAS
Intel® Sirius™ UAV Intel® Sirius™ UAV
Intel® Sirius™ Unmanned Aerial Vehicle Phương tiện Hàng không Không người lái Intel® Sirius™
Intel® Sirius™ Unmanned Aircraft System Hệ thống Hàng không Không người lái Intel® Sirius™

Back to top

 


Intel® Sirius™ Pro

Intel® Sirius™ Pro brand nhãn hiệu Intel® Sirius™ Pro
Intel® Sirius™ Pro drone trực thăng tự vận hành Intel® Sirius™ Pro
Intel® Sirius™ Pro mark nhãn Intel® Sirius™ Pro
Intel® Sirius™ Pro name tên Intel® Sirius™ Pro
Intel® Sirius™ Pro system hệ thống Intel® Sirius™ Pro
Intel® Sirius™ Pro trademark thương hiệu Intel® Sirius™ Pro
Intel® Sirius™ Pro UAS Intel® Sirius™ Pro UAS
Intel® Sirius™ Pro UAV Intel® Sirius™ Pro UAV
Intel® Sirius™ Pro Unmanned Aerial Vehicle Phương tiện Hàng không Không người lái Intel® Sirius™ Pro
Intel® Sirius™ Pro Unmanned Aircraft System Hệ thống Hàng không Không người lái Intel® Sirius™ Pro

Back to top

 


Intel® SoftSilicon®

Intel® SoftSilicon® mark nhãn Intel® SoftSilicon®
Intel® SoftSilicon® name tên Intel® SoftSilicon®
Intel® SoftSilicon® solutions các giải pháp Intel® SoftSilicon®
Intel® SoftSilicon® trademark thương hiệu Intel® SoftSilicon®

Back to top

 


Intel® StarPro™

Intel® StarPro™ brand nhãn hiệu Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ mark nhãn Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ name tên Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ processor bộ xử lý Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ signal processor bộ xử lý tín hiệu Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ trademark thương hiệu Intel® StarPro™

Back to top

 


Intel® Stratix®

Intel® Stratix® 10 device thiết bị Intel® Stratix® 10
Intel® Stratix® 10 FPGA FPGA Intel® Stratix® 10
Intel® Stratix® 10 PLD PLD Intel® Stratix® 10
Intel® Stratix® 10 SoC SoC Intel® Stratix® 10
Intel® Stratix® device thiết bị Intel® Stratix®
Intel® Stratix® FPGA FPGA Intel® Stratix®
Intel® Stratix® logo biểu trưng Intel® Stratix®
Intel® Stratix® mark nhãn Intel® Stratix®
Intel® Stratix® name tên Intel® Stratix®
Intel® Stratix® PLD PLD Intel® Stratix®
Intel® Stratix® SoC SoC Intel® Stratix®
Intel® Stratix® trademark thương hiệu Intel® Stratix®

Back to top

 


Intel® StreamSight™

Intel® StreamSight™ brand nhãn hiệu Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ mark nhãn Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ name tên Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ Network Management Software Phần mềm Quản lý Mạng Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ software phần mềm Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ technology công nghệ Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ trademark thương hiệu Intel® StreamSight™

Back to top

 


Intel® Tarari™

Intel® Tarari™ brand nhãn hiệu Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ firmware phần mềm Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ mark nhãn Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ name tên Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ RSA encryption technology công nghệ mã hóa RSA Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ software phần mềm Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ SSL SSL Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ trademark thương hiệu Intel® Tarari™

Back to top

 


Intel® Transcede™

Intel® Transcede™ brand nhãn hiệu Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ mark nhãn Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ name tên Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ SoC SoC Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ trademark thương hiệu Intel® Transcede™

Back to top

 


Intel® Xeon Phi™

Intel® Xeon Phi™ brand nhãn hiệu Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ chip chip Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ coprocessor bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Communication Link (CCL) Liên kết Truyền thông cho Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Control Panel Panel Điều khiển cho Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ DL CPU CPU Học vấn Uyên thâm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ DL CPU xxxx CPU Học vấn Uyên thâm Intel® Xeon Phi™ xxxx
Intel® Xeon Phi™ DL processor bộ xử lý Học vấn Uyên Thâm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ DL processor software bộ xử lý phần mềm Học vấn Uyên thâm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ DL xxxx processor bộ xử lý Học vấn Uyên Thâm Intel® Xeon Phi™ xxxx
Intel® Xeon Phi™ logo biểu trưng Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ mark nhãn Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ name tên Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ processor bộ xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ processor software bộ xử lý phần mềm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ product sản phẩm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ product family dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ Products Reliability Monitor Màn hình Tin cậy trong các loại Sản phẩm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ trademark thương hiệu Intel® Xeon Phi™

Back to top

 


Intel® Xeon®

Intel® Xeon® brand nhãn hiệu Intel® Xeon®
Intel® Xeon® chip vi mạch Intel® Xeon®
Intel® Xeon® CPU CPU Intel® Xeon®
Intel® Xeon® CPU AWS-xxxx CPU Intel® Xeon® AWS-xxxx
Intel® Xeon® D processor bộ xử lý Intel® Xeon® D
Intel® Xeon® D processor family dòng bộ xử lý Intel® Xeon® D
Intel® Xeon® D-xxxx processor product family dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-xxxx
Intel® Xeon® D-xxxx SoC product family dòng sản phẩm SoC Intel® Xeon® D-xxxx
Intel® Xeon® E processor bộ xử lý Intel® Xeon® E
Intel® Xeon® E processor family dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E
Intel® Xeon® E-xxxx processor product family dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E-xxxx
Intel® Xeon® E3-xxxx processor bộ xử lý Intel® Xeon® E3-xxxx
Intel® Xeon® E5 Memory Margin Result Locator Bộ định vị Kết quả Canh lề Bộ nhớ Intel® Xeon® E5
Intel® Xeon® E5 Processor Family Rank Margining Tool Calculator Bộ tính toán của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Dòng Bộ xử lý Intel® Xeon® E5
Intel® Xeon® E5 Processor Family Rank Margining Tool Memory Margin parser Bộ phân tích Lề Bộ nhớ của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Dòng Bộ xử lý Intel® Xeon® E5
Intel® Xeon® E5 Processor Family Rank Margining Tool Result Explorer Bộ tìm kiếm Kết quả của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Dòng Bộ xử lý Intel® Xeon® E5
Intel® Xeon® E5 Processor Family Rank Margining Tool Result Viewer Trình xem Kết quả của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Dòng Bộ xử lý Intel® Xeon® E5
Intel® Xeon® E5 Rank Margin Tool Result Locator Bộ định vị Kết quả của Công cụ Canh lề Chuỗi Intel® Xeon® E5
Intel® Xeon® E5-xxxx processor bộ xử lý Intel® Xeon® E5-xxxx
Intel® Xeon® E7-xxxx processor bộ xử lý Intel® Xeon® E7-xxxx
Intel® Xeon® logo biểu trưng Intel® Xeon®
Intel® Xeon® mark nhãn Intel® Xeon®
Intel® Xeon® name tên Intel® Xeon®
Intel® Xeon® platform nền Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Processor Advisor Chương trình Tư vấn Bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Processor Advisor Tool Chương trình Tư vấn Bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Processor Advisor Tool Suite Bộ Chương trình Tư vấn Bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor family dòng bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor line hàng bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor Scalable family dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor with integrated FPGA bộ xử lý Intel® Xeon® tích hợp với FPGA
Intel® Xeon® Scalable processor bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Scalable processor family dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®
Intel® Xeon® SoC SoC Intel® Xeon®
Intel® Xeon® trademark thương hiệu Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Turbo Mode Monitor Màn Hình Chế Ðộ Turbo Intel® Xeon®
Intel® Xeon® W processor bộ xử lý Intel® Xeon® W
Intel® Xeon® W processor family dòng bộ xử lý Intel® Xeon® W

Back to top

 


Intel® Xeon® Bronze

Intel® Xeon® Bronze logo biểu trưng Intel® Xeon® Bronze
Intel® Xeon® Bronze mark nhãn Intel® Xeon® Bronze
Intel® Xeon® Bronze name tên Intel® Xeon® Bronze
Intel® Xeon® Bronze processor bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze
Intel® Xeon® Bronze trademark thương hiệu Intel® Xeon® Bronze

Back to top

 


Intel® Xeon® Gold

Intel® Xeon® Gold logo biểu trưng Intel® Xeon® Gold
Intel® Xeon® Gold mark nhãn Intel® Xeon® Gold
Intel® Xeon® Gold name tên Intel® Xeon® Gold
Intel® Xeon® Gold processor bộ xử lý Intel® Xeon® Gold
Intel® Xeon® Gold trademark thương hiệu Intel® Xeon® Gold

Back to top

 


Intel® Xeon® Platinum

Intel® Xeon® Platinum logo biểu trưng Intel® Xeon® Platinum
Intel® Xeon® Platinum mark nhãn Intel® Xeon® Platinum
Intel® Xeon® Platinum name tên Intel® Xeon® Platinum
Intel® Xeon® Platinum processor bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum
Intel® Xeon® Platinum trademark thương hiệu Intel® Xeon® Platinum

Back to top

 


Intel® Xeon® Silver

Intel® Xeon® Silver logo biểu trưng Intel® Xeon® Silver
Intel® Xeon® Silver mark nhãn Intel® Xeon® Silver
Intel® Xeon® Silver name tên Intel® Xeon® Silver
Intel® Xeon® Silver processor bộ xử lý Intel® Xeon® Silver
Intel® Xeon® Silver trademark thương hiệu Intel® Xeon® Silver

Back to top

 


Itanium®

Itanium® architecture cấu trúc Itanium®
Itanium® assembler chương trình dịch hợp ngữ Itanium®
Itanium® brand nhãn hiệu Itanium®
Itanium® compiler trình biên dịch Itanium®
Itanium® instructions lệnh Itanium®
Itanium® logo biểu trưng Itanium®
Itanium® mark nhãn Itanium®
Itanium® microarchitecture vi cấu trúc Itanium®
Itanium® name tên Itanium®
Itanium® processor bộ xử lý Itanium®
Itanium® processor family dòng bộ xử lý Itanium®
Itanium® Solutions Các giải pháp Itanium®
Itanium® Solutions Alliance Liên Minh Các Giải Pháp Itanium®
Itanium® Solutions Guide Hướng dẫn Các giải pháp Itanium®
Itanium® trademark thương hiệu Itanium®

Back to top

 


Itanium®-based

Itanium®-based application ứng dụng Itanium®-nền
Itanium®-based component linh kiện Itanium®-nền
Itanium®-based computer máy tính Itanium®-nền
Itanium®-based developer bộ thiết kế Itanium®-nền
Itanium®-based driver bộ phận điều khiển Itanium®-nền
Itanium®-based hardware phần cứng Itanium®-nền
Itanium®-based operating system hệ điều hành Itanium®-nền
Itanium®-based platform nền phần cứng Itanium®-nền
Itanium®-based server máy chủ Itanium®-nền
Itanium®-based Solutions Giải pháp Itanium®-nền
Itanium®-based system hỗ trợ Itanium®-nền
Itanium®-based workstation trạm làm việc Itanium®-nền

Back to top

 


MAX®

MAX® CPLD CPLD MAX®
MAX® FPGA FPGA MAX®
MAX® mark nhãn MAX®
MAX® name tên MAX®
MAX® trademark thương hiệu MAX®
MAX® V CPLD CPLD MAX® V
MAX® V FPGA FPGA MAX® V

Back to top

 


Nios®

Nios® embedded processor bộ xử lý nhúng Nios®
Nios® mark nhãn Nios®
Nios® name tên Nios®
Nios® processor bộ xử lý Nios®
Nios® trademark thương hiệu Nios®

Back to top

 


Nios® II

Nios® II Embedded Design Suite (EDS) Bộ thiết kế nén Nios® II
Nios® II embedded processor bộ xử lý nhúng Nios® II
Nios® II Hardware Abstraction Layer (HAL) Lớp Trừu tượng Phần cứng Nios® II
Nios® II IP Suite Bộ Sở hữu Trí tuệ Nios® II
Nios® II mark nhãn Nios® II
Nios® II name tên Nios® II
Nios® II processor bộ xử lý Nios® II
Nios® II trademark thương hiệu Nios® II

Back to top

 


OpenVINO™

OpenVINO™ brand nhãn hiệu OpenVINO™
OpenVINO™ logo biểu trưng OpenVINO™
OpenVINO™ mark nhãn OpenVINO™
OpenVINO™ model server máy chủ mô hình OpenVINO™
OpenVINO™ name tên OpenVINO™
OpenVINO™ toolkit bộ dụng cụ OpenVINO™
OpenVINO™ trademark thương hiệu OpenVINO™

Back to top

 


Pentium®

Pentium® brand nhãn hiệu Pentium®
Pentium® desktop processor bộ xử lý để bàn Pentium®
Pentium® logo biểu trưng Pentium®
Pentium® mark nhãn Pentium®
Pentium® mobile processor bộ xử lý di động Pentium®
Pentium® name tên Pentium®
Pentium® processor bộ xử lý Pentium®
Pentium® processor family dòng bộ xử lý Pentium®
Pentium® trademark thương hiệu Pentium®

Back to top

 


Pentium® Gold

Pentium® Gold logo biểu trưng Pentium® Gold
Pentium® Gold mark nhãn Pentium® Gold
Pentium® Gold name tên Pentium® Gold
Pentium® Gold processor bộ xử lý Pentium® Gold
Pentium® Gold trademark thương hiệu Pentium® Gold

Back to top

 


Pentium® Silver

Pentium® Silver logo biểu trưng Pentium® Silver
Pentium® Silver mark nhãn Pentium® Silver
Pentium® Silver name tên Pentium® Silver
Pentium® Silver processor bộ xử lý Pentium® Silver
Pentium® Silver trademark thương hiệu Pentium® Silver

Back to top

 


Simics®

Simics® brand nhãn hiệu Simics®
Simics® core lõi Simics®
Simics® debugger trình gỡ lỗi Simics®
Simics® Development Tool Công cụ Phát triển Simics®
Simics® Fault Injection Tính năng Tiêm Lỗi Simics®
Simics® Full System Simulator Trình Mô phỏng Hệ thống Đầy đủ Simics®
Simics® mark nhãn Simics®
Simics® model mô hình Simics®
Simics® Model Library Thư viện Mô hình Simics®
Simics® name tên Simics®
Simics® Package Utility Chương trình Đóng gói Simics®
Simics® script mã lệnh Simics®
Simics® scripting sử dụng mã lệnh Simics®
Simics® simulation trình mô phỏng Simics®
Simics® Simulation Software Phần mềm Mô phỏng Simics®
Simics® simulator trình mô phỏng Simics®
Simics® software phần mềm Simics®
Simics® System Simulator Trình mô phỏng Hệ thống Simics®
Simics® Target Machine Máy mô phỏng Mục tiêu Simics®
Simics® tool công cụ Simics®
Simics® trademark thương hiệu Simics®
Simics® Virtual Hardware Phần cứng Ảo Simics®
Simics® Virtual Lab Phòng thí nghiệm Ảo Simics®
Simics® Virtual Platform Nền tảng Ảo Simics®

Back to top

 


Stay With It™

(một biểu ngữ; không bắt buộc danh từ)

Back to top

 


Stratix®

Stratix® device thiết bị Stratix®
Stratix® FPGA FPGA Stratix®
Stratix® logo biểu trưng Stratix®
Stratix® mark nhãn Stratix®
Stratix® name tên Stratix®
Stratix® trademark thương hiệu Stratix®
Stratix® V device thiết bị Stratix® V
Stratix® V FPGA FPGA Stratix® V

Back to top

 


The Journey Inside℠

The Journey Inside℠ Educational Program Chương Trình Giáo Dục The Journey Inside℠
The Journey Inside℠ mark nhãn The Journey Inside℠
The Journey Inside℠ name tên The Journey Inside℠
The Journey Inside℠ program chương trình The Journey Inside℠
The Journey Inside℠ service mark nhãn dịch vụ The Journey Inside℠

Back to top

 


Thunderbolt™

Thunderbolt™ accessory phụ tùng Thunderbolt™
Thunderbolt™ adapter bộ điều hợp Thunderbolt™
Thunderbolt™ brand nhãn hiệu Thunderbolt™
Thunderbolt™ bus driver trình điều khiển bus Thunderbolt™
Thunderbolt™ cable cáp Thunderbolt™
Thunderbolt™ connector bộ nối Thunderbolt™
Thunderbolt™ Control Center Trung tâm Điều khiển Thunderbolt™
Thunderbolt™ controller mạch điều khiển Thunderbolt™
Thunderbolt™ device thiết bị Thunderbolt™
Thunderbolt™ Diagnostic Tool Công cụ Chẩn đoán Thunderbolt™
Thunderbolt™ icon biểu tượng Thunderbolt™
Thunderbolt™ interface giao diện Thunderbolt™
Thunderbolt™ logo biểu trưng Thunderbolt™
Thunderbolt™ mark nhãn Thunderbolt™
Thunderbolt™ name tên Thunderbolt™
Thunderbolt™ networking nối mạng Thunderbolt™
Thunderbolt™ port cổng Thunderbolt™
Thunderbolt™ product sản phẩm Thunderbolt™
Thunderbolt™ protocol giao thức Thunderbolt™
Thunderbolt™ software phần mềm Thunderbolt™
Thunderbolt™ technology công nghệ Thunderbolt™
Thunderbolt™ trademark thương hiệu Thunderbolt™

Back to top

 


Thunderbolt™ 2

Thunderbolt™ 2 accessory phụ tùng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 adapter bộ điều hợp Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 brand nhãn hiệu Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 cable cáp Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 connector bộ nối Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 controller mạch điều khiển Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 device thiết bị Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 icon biểu tượng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 interface giao diện Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 logo biểu trưng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 mark nhãn Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 name tên Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 port cổng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 product sản phẩm Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 protocol giao thức Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 software phần mềm Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 technology công nghệ Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 trademark thương hiệu Thunderbolt™ 2

Back to top

 


Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3 accessory phụ tùng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 adapter bộ điều hợp Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 brand nhãn hiệu Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 cable cáp Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 connector bộ nối Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 controller mạch điều khiển Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 device thiết bị Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 display hiển thị Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 icon biểu tượng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 interface giao diện Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 logo biểu trưng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 mark nhãn Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 name tên Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 port cổng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 product sản phẩm Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 protocol giao thức Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 software phần mềm Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 technology công nghệ Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 trademark thương hiệu Thunderbolt™ 3

Back to top

 


Ultrabook™

Ultrabook™ 2 in 1 2 trong 1 Ultrabook™
Ultrabook™ accessories phụ tùng Ultrabook™
Ultrabook™ Adventure Ultrabook™ Adventure
Ultrabook™ bag túi Ultrabook™
Ultrabook™ brand nhãn hiệu Ultrabook™
Ultrabook™ category loại Ultrabook™
Ultrabook™ City Thành phố Ultrabook™
Ultrabook™ device thiết bị Ultrabook™
Ultrabook™ experience trải nghiệm Ultrabook™
Ultrabook™ experience lounge phòng khách trải nghiệm Ultrabook™
Ultrabook™ HDD Acceleration Meter Mét đo Tăng tốc phần của Đĩa cứng Ultrabook™
Ultrabook™ lounge phòng khách Ultrabook™
Ultrabook™ mark nhãn Ultrabook™
Ultrabook™ name tên Ultrabook™
Ultrabook™ party bữa tiệc Ultrabook™
Ultrabook™ project dự án Ultrabook™
Ultrabook™ Race Ultrabook™ Race
Ultrabook™ system hệ thống Ultrabook™
Ultrabook™ trademark thương hiệu Ultrabook™
Ultrabook™ Verification Tool Chương trình Kiểm chứng Ultrabook™
Ultrabook™ video video Ultrabook™

Back to top