• <More on Intel.com

Trademarks and Approved Nouns for Vietnamese

Trademarks and Approved Nouns List

Trademarks and Brands

Trademarks and approved nouns list

Language: Vietnamese

Appropriate Acknowledgement Lines in local language.

3D XPoint™

Basis™

BunnyPeople™

Celeron® or Intel® Celeron®

InstantIP™

Intel Atom®

Intel Atom® x3

Intel Atom® x5

Intel Atom® x7

Intel Inside®

Intel SpeedStep®

Intel Unite®

Intel XScale®

Intel®

Intel® Axxia™

Intel® BlueMoon™

Intel® Centrino®

Intel® Cilk™

Intel® CoFluent™

Intel® Core™

Intel® Core™ Duo

Intel® Core™ i3

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5 vPro™

Intel® Core™ i7

Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition or Intel® Core™ i7 processor Extreme

Intel® Core™ i7 vPro™

Intel® Core™ M

Intel® Core™ M vPro™

Intel® Core™ m3

Intel® Core™ m5

Intel® Core™ m7

Intel® Core™ Solo

Intel® Core™2 Duo

Intel® Core™2 Extreme

Intel® Core™2 processor with vPro™ technology

Intel® Core™2 Quad

Intel® Core™2 Solo

Intel® Curie™

Intel® Euclid™

Intel® Falcon™

Intel® Flexpipe™

Intel® GO™

Intel® Insider™

Intel® Joule™

Intel® Nervana™

Intel® Optane™

Intel® picoArray™

Intel® Picochip™

Intel® picoXcell™

Intel® Puma™

Intel® Quark™

Intel® Quark™ SE

Intel® RealSense™

Intel® Shooting Star™

Intel® SingleDriver™

Intel® SMARTi™

Intel® StarPro™

Intel® StreamSight™

Intel® Tarari™

Intel® Transcede™

Intel® vPro™

Intel® Wireless MMX™

Intel® Wireless MMX™ 2

Intel® X-GOLD™

Intel® X-PMU™

Intel® Xeon Phi™

Intel® Xeon®

Intel® XMM™

Intel® XPOSYS™

InTru™

Iris®

Iris® Plus

Iris® Pro

Itanium® or Intel® Itanium®

Itanium®-based

MCS®

MMX™

Ostro™

Pali™

Pentium® or Intel® Pentium®

Recon Jet™

Recon™

Soletta™

Stay With It™

The Journey InsideSM

Thunderbolt™

Thunderbolt™ 2

Thunderbolt™ 3

Ultrabook™

VTune™ or Intel® VTune™

 


3D XPoint™

3D XPoint™ brand nhãn hiệu 3D XPoint™
3D XPoint™ mark nhãn 3D XPoint™
3D XPoint™ memory bộ nhớ 3D XPoint™
3D XPoint™ Memory Media Môi trường Bộ nhớ 3D XPoint™
3D XPoint™ Memory Technology Công nghệ Bộ nhớ 3D XPoint™
3D XPoint™ name tên 3D XPoint™
3D XPoint™ storage lưu trữ 3D XPoint™
3D XPoint™ Storage Media Môi trường Lưu trữ 3D XPoint™
3D XPoint™ Storage Technology Công nghệ Lưu trữ 3D XPoint™
3D XPoint™ technology công nghệ 3D XPoint™
3D XPoint™ trademark thương hiệu 3D XPoint™

Back to top

 


Basis™

Basis™ brand nhãn hiệu Basis™
Basis™ Health Tracker Basis™ Health Tracker
Basis™ mark nhãn Basis™
Basis™ name tên Basis™
Basis™ trademark thương hiệu Basis™

Back to top

 


BunnyPeople™

BunnyPeople™ beanbag thú nhồi bông BunnyPeople™
BunnyPeople™ character nhân vật BunnyPeople™
BunnyPeople™ dancer vũ công BunnyPeople™
BunnyPeople™ doll búp bê BunnyPeople™
BunnyPeople™ mark nhãn BunnyPeople™
BunnyPeople™ name tên BunnyPeople™
BunnyPeople™ trademark thương hiệu BunnyPeople™

Back to top

 


Celeron® or Intel® Celeron®

Celeron® or Intel® Celeron® brand nhãn hiệu Celeron® / nhãn hiệu Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® desktop processor bộ xử lý để bàn Celeron® / bộ xử lý để bàn Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® logo biểu trưng Celeron® / biểu trưng Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® mark nhãn Celeron® / nhãn Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® mobile processor bộ xử lý di động Celeron® / bộ xử lý di động Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® name tên Celeron® / tên Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® processor bộ xử lý Celeron® / bộ xử lý Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® trademark thương hiệu Celeron® / thương hiệu Intel® Celeron®
Celeron® or Intel® Celeron® ULT processor bộ xử lý ULT Celeron® / bộ xử lý ULT Intel® Celeron®

Back to top

 


InstantIP™

InstantIP™ configuration cấu hình InstantIP™
InstantIP™ mark nhãn InstantIP™
InstantIP™ name tên InstantIP™
InstantIP™ setup cài đặt InstantIP™
InstantIP™ technology công nghệ InstantIP™
InstantIP™ trademark thương hiệu InstantIP™

Back to top

 


Intel Atom®

Intel Atom® brand nhãn hiệu Intel Atom®
Intel Atom® Developer Challenge Thử thách Nhà phát triển Intel Atom®
Intel Atom® Developer Program Chương trình Nhà phát triển Intel Atom®
Intel Atom® Developer Program Application Lab Trung Tâm Ứng dụng Chương trình Nhà phát triển Intel Atom®
Intel Atom® Innovation Kit Bộ Sáng tạo Intel Atom®
Intel Atom® logo biểu trưng Intel Atom®
Intel Atom® mark nhãn Intel Atom®
Intel Atom® microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom®
Intel Atom® name tên Intel Atom®
Intel Atom® platform nền Intel Atom®
Intel Atom® processor bộ xử lý Intel Atom®
Intel Atom® SoC SoC Intel Atom®
Intel Atom® trademark thương hiệu Intel Atom®

Back to top

 


Intel Atom® x3

Intel Atom® x3 logo biểu trưng Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 mark nhãn Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 name tên Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 platform nền Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 processor bộ xử lý Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 SoC SoC Intel Atom® x3
Intel Atom® x3 trademark thương hiệu Intel Atom® x3

Back to top

 


Intel Atom® x5

Intel Atom® x5 automotive module mô-đun xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 automotive module development kit bộ phát triển mô-đun xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 automotive processor bộ xử lý xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 automotive processor development kit bộ phát triển xử lý xe cộ Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 logo biểu trưng Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 mark nhãn Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 name tên Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 platform nền Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 processor bộ xử lý Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 SoC SoC Intel Atom® x5
Intel Atom® x5 trademark thương hiệu Intel Atom® x5

Back to top

 


Intel Atom® x7

Intel Atom® x7 automotive module mô-đun xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 automotive module development kit bộ phát triển mô-đun xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 automotive processor bộ xử lý xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 automotive processor development kit bộ phát triển xử lý xe cộ Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 logo biểu trưng Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 mark nhãn Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 microarchitecture vi cấu trúc Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 name tên Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 platform nền Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 processor bộ xử lý Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 SoC SoC Intel Atom® x7
Intel Atom® x7 trademark thương hiệu Intel Atom® x7

Back to top

 


Intel Inside®

Intel Inside® brand nhãn hiệu Intel Inside®
Intel Inside® logo biểu trưng Intel Inside®
Intel Inside® mark nhãn Intel Inside®
Intel Inside® name tên Intel Inside®
Intel Inside® Online Network Mạng Trực Tuyến Intel Inside®
Intel Inside® program chương trình Intel Inside®
Intel Inside® Showcase logo Biểu tượng trưng bày Intel Inside®
Intel Inside® symbol ký hiệu Intel Inside®
Intel Inside® trademark thương hiệu Intel Inside®

Back to top

 


Intel SpeedStep®

Intel SpeedStep® mark nhãn Intel SpeedStep®
Intel SpeedStep® name tên Intel SpeedStep®
Intel SpeedStep® technology công nghệ Intel SpeedStep®
Intel SpeedStep® trademark thương hiệu Intel SpeedStep®

Back to top

 


Intel Unite®

Intel Unite® app ứng dụng Intel Unite®
Intel Unite® application ứng dụng Intel Unite®
Intel Unite® brand nhãn hiệu Intel Unite®
Intel Unite® client máy khách Intel Unite®
Intel Unite® enterprise client máy khách doanh nghiệp Intel Unite®
Intel Unite® mark nhãn Intel Unite®
Intel Unite® name tên Intel Unite®
Intel Unite® plugin bổ trợ Intel Unite®
Intel Unite® plugin for telemetry bổ trợ cho máy trắc viễn Intel Unite®
Intel Unite® Plugin Software Development Kit Bộ Phát triển Phần mềm Bổ trợ Intel Unite®
Intel Unite® software phần mềm Intel Unite®
Intel Unite® solution giải pháp Intel Unite®
Intel Unite® standalone client máy khách độc lập Intel Unite®
Intel Unite® tool công cụ Intel Unite®
Intel Unite® trademark thương hiệu Intel Unite®

Back to top

 


Intel XScale®

Intel XScale® brand nhãn hiệu Intel XScale®
Intel XScale® mark nhãn Intel XScale®
Intel XScale® microarchitecture vi cấu trúc Intel XScale®
Intel XScale® name tên Intel XScale®
Intel XScale® processor bộ xử lý Intel XScale®
Intel XScale® technology công nghệ Intel XScale®
Intel XScale® trademark thương hiệu Intel XScale®
Intel XScale® XDB Simulator for PXA250 Bộ Tái Tạo XDB cho PXA250 Intel XScale®

Back to top

 


Intel®

Những danh từ được chấp thuận: bất cứ danh từ nào đã được chấp thuận cho bất cứ nhãn hiệu nào trong danh sách này, chẳng hạn như bộ xử lý Intel®, sản phẩm Intel®, các dịch vụ Intel®, v.v... Ngoài ra, nếu dùng "Intel" như phần đầu của thuật ngữ biểu thị sản phẩm, dịch vụ hay chương trình của Intel (như bộ mạch chủ Intel®, cấu trúc Intel®, Chương trình cung cấp dịch vụ Internet Intel®, Dịch vụ trực tuyến Intel®, v.v...) thì cũng kèm theo ký hiệu ®. Lưu ý: trường hợp duy nhất không cần dùng ký hiệu ® sau từ Intel là khi từ Intel được dùng để nói về bản thân công ty trong các văn bản giới thiệu.

Back to top

 


Intel® Axxia™

Intel® Axxia™ brand nhãn hiệu Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ communication processor bộ xử lý truyền thông Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ design tool công cụ thiết kế Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ mark nhãn Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ name tên Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ network processor bộ xử lý mạng Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ processor bộ xử lý Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ software development kit (SDK) bộ phát triển phần mềm Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ software development tool công cụ phát triển phần mềm Intel® Axxia™
Intel® Axxia™ trademark thương hiệu Intel® Axxia™

Back to top

 


Intel® BlueMoon™

Intel® BlueMoon™ architecture cấu trúc Intel® BlueMoon™
Intel® BlueMoon™ mark nhãn Intel® BlueMoon™
Intel® BlueMoon™ name tên Intel® BlueMoon™
Intel® BlueMoon™ PMB 8763 single-chip radio vô tuyến chip đơn Intel® BlueMoon™ PMB 8763
Intel® BlueMoon™ product sản phẩm Intel® BlueMoon™
Intel® BlueMoon™ single-chip radio vô tuyến chip đơn Intel® BlueMoon™
Intel® BlueMoon™ trademark thương hiệu Intel® BlueMoon™

Back to top

 


Intel® Centrino®

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX xxxx Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX xxxx
Intel® Centrino® Advanced-N xxxx Intel® Centrino® Advanced-N xxxx
Intel® Centrino® brand nhãn hiệu Intel® Centrino®
Intel® Centrino® logo biểu trưng Intel® Centrino®
Intel® Centrino® mark nhãn Intel® Centrino®
Intel® Centrino® name tên Intel® Centrino®
Intel® Centrino® processor technology công nghệ bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Processor Technology Brand Verification Tool Chương trình Kiểm chứng Nhãn hiệu Công nghệ Bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Processor Technology Test Utility Chương trình Kiểm tra Công nghệ Bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Processor Technology Zone Vùng Công nghệ Bộ xử lý Intel® Centrino®
Intel® Centrino® trademark thương hiệu Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Ultimate-N xxxx Intel® Centrino® Ultimate-N xxxx
Intel® Centrino® Wi-Fi Wi-Fi Intel® Centrino®
Intel® Centrino® WiMAX WiMAX Intel® Centrino®
Intel® Centrino® wireless không dây Intel® Centrino®
Intel® Centrino® Wireless-N xxxx Intel® Centrino® Wireless-N xxxx

Back to top

 


Intel® Cilk™

Intel® Cilk™ ++ abort keyword từ khóa abort Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ compiler trình biên dịch Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ inlet keyword từ khóa inlet Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ keyword từ khóa Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ keywords từ khóa Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ language ngôn ngữ Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ multithreaded language ngôn ngữ đa luồng Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ parallel extensions phần mở rộng song song Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ runtime system hệ thời gian chạy Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ scheduler trình lập lịch biểu Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ SDK SDK Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ Software Development Kit Bộ Phát triển Phần mềm Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ spawn keyword từ khóa spawn Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ ++ sync keyword từ khóa sync Intel® Cilk™ ++
Intel® Cilk™ abort keyword từ khóa abort Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ compiler Trình biên dịch Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ inlet keyword từ khóa inlet Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ keyword từ khóa Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ keywords từ khóa Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ language ngôn ngữ Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ mark nhãn Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ multithreaded language ngôn ngữ đa luồng Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ name tên Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ parallel extensions phần mở rộng song song Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ Plus Intel® Cilk™ Plus
Intel® Cilk™ scheduler trình lập lịch biểu Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ screen màn hình Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ SDK SDK Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ Software Development Kit Bộ Phát triển Phần mềm Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ spawn keyword từ khóa spawn Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ sync keyword từ khóa sync Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ system hệ thống Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ trademark thương hiệu Intel® Cilk™
Intel® Cilk™ view xem Intel® Cilk™

Back to top

 


Intel® CoFluent™

Intel® CoFluent™ analyzer bộ phân tích Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ brand nhãn hiệu Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Deluxe Suite Intel® CoFluent™ Deluxe Suite
Intel® CoFluent™ Design Intel® CoFluent™ Design
Intel® CoFluent™ mark nhãn Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ name tên Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ optimizer bộ tối ưu Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Analyzer Bộ phân tích Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Optimizer Bộ tối ưu Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Profiler Trình hiện trạng Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Power Tuner Bộ chỉnh Năng lượng Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Offsite Consulting (POFSC) Tư vấn Ngoài cơ sở về Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Onsite Consulting (PONSC) Tư vấn Tại cơ sở về Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Pilot Project Dự án Thử nghiệm Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services System Architecting (SA) Training Khóa đào tạo Xây dựng Hệ thống Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Services Timed-Behavioral Modeling (TBM) Training Khóa đào tạo Mô hình hóa Hành vi Trong thời kỳ Dịch vụ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ Professional Suite Bộ Chuyên nghiệp Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ reader bộ đọc Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ studio studio Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ studio plugin bổ trợ studio Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ studio simulation mô phỏng studio Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ technology công nghệ Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ trademark thương hiệu Intel® CoFluent™
Intel® CoFluent™ tuner bộ chỉnh Intel® CoFluent™

Back to top

 


Intel® Core™

Intel® Core™ brand nhãn hiệu Intel® Core™
Intel® Core™ desktop processor family dòng bộ xử lý để bàn Intel® Core™
Intel® Core™ mark nhãn Intel® Core™
Intel® Core™ microarchitecture vi cấu trúc Intel® Core™
Intel® Core™ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™
Intel® Core™ mobile processor family dòng bộ xử lý di động Intel® Core™
Intel® Core™ name tên Intel® Core™
Intel® Core™ processor bộ xử lý Intel® Core™
Intel® Core™ processor family dòng bộ xử lý Intel® Core™
Intel® Core™ trademark thương hiệu Intel® Core™

Back to top

 


Intel® Core™ Duo

Intel® Core™ Duo brand nhãn hiệu Intel® Core™ Duo
Intel® Core™ Duo logo biểu trưng Intel® Core™ Duo
Intel® Core™ Duo mark nhãn Intel® Core™ Duo
Intel® Core™ Duo name tên Intel® Core™ Duo
Intel® Core™ Duo processor bộ xử lý Intel® Core™ Duo
Intel® Core™ Duo trademark thương hiệu Intel® Core™ Duo

Back to top

 


Intel® Core™ i3

Intel® Core™ i3 brand nhãn hiệu Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 logo biểu trưng Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 mark nhãn Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 name tên Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 processor bộ xử lý Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i3 trademark thương hiệu Intel® Core™ i3

Back to top

 


Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5 brand nhãn hiệu Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 logo biểu trưng Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 mark nhãn Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 name tên Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 processor bộ xử lý Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i5 trademark thương hiệu Intel® Core™ i5

Back to top

 


Intel® Core™ i5 vPro™

Intel® Core™ i5 vPro™ brand nhãn hiệu Intel® Core™ i5 vPro™
Intel® Core™ i5 vPro™ desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i5 vPro™
Intel® Core™ i5 vPro™ logo biểu trưng Intel® Core™ i5 vPro™
Intel® Core™ i5 vPro™ mark nhãn Intel® Core™ i5 vPro™
Intel® Core™ i5 vPro™ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i5 vPro™
Intel® Core™ i5 vPro™ name tên Intel® Core™ i5 vPro™
Intel® Core™ i5 vPro™ processor bộ xử lý Intel® Core™ i5 vPro™
Intel® Core™ i5 vPro™ trademark thương hiệu Intel® Core™ i5 vPro™

Back to top

 


Intel® Core™ i7

Intel® Core™ i7 brand nhãn hiệu Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 Custom Challenge Thách thức Tùy Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 logo biểu trưng Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 mark nhãn Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 name tên Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 processor bộ xử lý Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i7 trademark thương hiệu Intel® Core™ i7

Back to top

 


Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition or Intel® Core™ i7 processor Extreme

Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition or Intel® Core™ i7 processor Extreme bộ xử lý Intel® Core™ i7 Phiên bản Cực cấp / bộ xử lý Intel® Core™ i7 Cực cấp

Back to top

 


Intel® Core™ i7 vPro™

Intel® Core™ i7 vPro™ brand nhãn hiệu Intel® Core™ i7 vPro™
Intel® Core™ i7 vPro™ desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ i7 vPro™
Intel® Core™ i7 vPro™ logo biểu trưng Intel® Core™ i7 vPro™
Intel® Core™ i7 vPro™ mark nhãn Intel® Core™ i7 vPro™
Intel® Core™ i7 vPro™ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ i7 vPro™
Intel® Core™ i7 vPro™ name tên Intel® Core™ i7 vPro™
Intel® Core™ i7 vPro™ processor bộ xử lý Intel® Core™ i7 vPro™
Intel® Core™ i7 vPro™ trademark thương hiệu Intel® Core™ i7 vPro™

Back to top

 


Intel® Core™ M

Intel® Core™ M brand nhãn hiệu Intel® Core™ M
Intel® Core™ M desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ M
Intel® Core™ M logo biểu trưng Intel® Core™ M
Intel® Core™ M mark nhãn Intel® Core™ M
Intel® Core™ M mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ M
Intel® Core™ M name tên Intel® Core™ M
Intel® Core™ M processor bộ xử lý Intel® Core™ M
Intel® Core™ M trademark thương hiệu Intel® Core™ M

Back to top

 


Intel® Core™ M vPro™

Intel® Core™ M vPro™ brand nhãn hiệu Intel® Core™ M vPro™
Intel® Core™ M vPro™ desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ M vPro™
Intel® Core™ M vPro™ logo biểu trưng Intel® Core™ M vPro™
Intel® Core™ M vPro™ mark nhãn Intel® Core™ M vPro™
Intel® Core™ M vPro™ mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ M vPro™
Intel® Core™ M vPro™ name tên Intel® Core™ M vPro™
Intel® Core™ M vPro™ processor bộ xử lý Intel® Core™ M vPro™
Intel® Core™ M vPro™ trademark thương hiệu Intel® Core™ M vPro™

Back to top

 


Intel® Core™ m3

Intel® Core™ m3 brand nhãn hiệu Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 logo biểu trưng Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 mark nhãn Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 name tên Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 processor bộ xử lý Intel® Core™ m3
Intel® Core™ m3 trademark thương hiệu Intel® Core™ m3

Back to top

 


Intel® Core™ m5

Intel® Core™ m5 brand nhãn hiệu Intel® Core™ m5
Intel® Core™ m5 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ m5
Intel® Core™ m5 logo biểu trưng Intel® Core™ m5
Intel® Core™ m5 mark nhãn Intel® Core™ m5
Intel® Core™ m5 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ m5
Intel® Core™ m5 name tên Intel® Core™ m5
Intel® Core™ m5 processor bộ xử lý Intel® Core™ m5
Intel® Core™ m5 trademark thương hiệu Intel® Core™ m5

Back to top

 


Intel® Core™ m7

Intel® Core™ m7 brand nhãn hiệu Intel® Core™ m7
Intel® Core™ m7 desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™ m7
Intel® Core™ m7 logo biểu trưng Intel® Core™ m7
Intel® Core™ m7 mark nhãn Intel® Core™ m7
Intel® Core™ m7 mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™ m7
Intel® Core™ m7 name tên Intel® Core™ m7
Intel® Core™ m7 processor bộ xử lý Intel® Core™ m7
Intel® Core™ m7 trademark thương hiệu Intel® Core™ m7

Back to top

 


Intel® Core™ Solo

Intel® Core™ Solo brand nhãn hiệu Intel® Core™ Solo
Intel® Core™ Solo logo biểu trưng Intel® Core™ Solo
Intel® Core™ Solo mark nhãn Intel® Core™ Solo
Intel® Core™ Solo name tên Intel® Core™ Solo
Intel® Core™ Solo processor bộ xử lý Intel® Core™ Solo
Intel® Core™ Solo trademark thương hiệu Intel® Core™ Solo

Back to top

 


Intel® Core™2 Duo

Intel® Core™2 Duo brand Nhãn hiệu Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo desktop processor family dòng bộ xử lý để bàn Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo logo biểu trưng Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo mark nhãn Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo mobile processor family dòng bộ xử lý di động Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo name tên Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo processor bộ xử lý Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo processor family dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Duo
Intel® Core™2 Duo trademark thương hiệu Intel® Core™2 Duo

Back to top

 


Intel® Core™2 Extreme

Intel® Core™2 Extreme brand nhãn hiệu Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme desktop processor bộ xử lý để bàn Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme dual-core desktop processor bộ xử lý để bàn lõi kép Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme dual-core mobile processor bộ xử lý di động lõi kép Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme dual-core processor bộ xử lý lõi kép Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme logo biểu trưng Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme mark nhãn Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme name tên Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme processor bộ xử lý Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme processor family dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme quad-core desktop processor bộ xử lý để bàn lõi quad Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme quad-core mobile processor bộ xử lý di động lõi quad Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme quad-core processor bộ xử lý lõi quad Intel® Core™2 Cực cấp
Intel® Core™2 Extreme trademark thương hiệu Intel® Core™2 Cực cấp

Back to top

 


Intel® Core™2 processor with vPro™ technology

Intel® Core™2 processor with vPro™ technology bộ xử lý Intel® Core™2 với công nghệ vPro™
Intel® Core™2 processor with vPro™ technology brand nhãn hiệu bộ xử lý Intel® Core™2 với công nghệ vPro™
Intel® Core™2 processor with vPro™ technology Brand Verification Tool Chương trình Kiểm chứng Nhãn hiệu bộ xử lý Intel® Core™2 với công nghệ vPro™
Intel® Core™2 processor with vPro™ technology logo biểu trưng bộ xử lý Intel® Core™2 với công nghệ vPro™
Intel® Core™2 processor with vPro™ technology mark nhãn bộ xử lý Intel® Core™2 với công nghệ vPro™
Intel® Core™2 processor with vPro™ technology name tên bộ xử lý Intel® Core™2 với công nghệ vPro™
Intel® Core™2 processor with vPro™ technology Test Utility Chương trình Kiểm tra bộ xử lý Intel® Core™2 với công nghệ vPro™

Back to top

 


Intel® Core™2 Quad

Intel® Core™2 Quad brand nhãn hiệu Intel® Core™2 Quad
Intel® Core™2 Quad logo biểu trưng Intel® Core™2 Quad
Intel® Core™2 Quad mark nhãn Intel® Core™2 Quad
Intel® Core™2 Quad mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™2 Quad
Intel® Core™2 Quad name tên Intel® Core™2 Quad
Intel® Core™2 Quad processor bộ xử lý Intel® Core™2 Quad
Intel® Core™2 Quad trademark thương hiệu Intel® Core™2 Quad

Back to top

 


Intel® Core™2 Solo

Intel® Core™2 Solo brand nhãn hiệu Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo logo biểu trưng Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo mark nhãn Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo mobile processor bộ xử lý di động Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo mobile processor family dòng bộ xử lý di động Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo name tên Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo processor bộ xử lý Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo processor family dòng bộ xử lý Intel® Core™2 Solo
Intel® Core™2 Solo trademark thương hiệu Intel® Core™2 Solo

Back to top

 


Intel® Curie™

Intel® Curie™ board bảng mạch Intel® Curie™
Intel® Curie™ brand nhãn hiệu Intel® Curie™
Intel® Curie™ Compute Module Mô-đun Điện toán Intel® Curie™
Intel® Curie™ Development Board Bảng mạch Phát triển Intel® Curie™
Intel® Curie™ Form-Factor Reference Design (FFRD) Thiết kế Tham khảo Hệ số Hình dạng Intel® Curie™
Intel® Curie™ mark nhãn Intel® Curie™
Intel® Curie™ module mô-đun Intel® Curie™
Intel® Curie™ name tên Intel® Curie™
Intel® Curie™ Open Developer Kit (ODK) Bộ phát triển Công khai Phần mềm Intel® Curie™
Intel® Curie™ platform nền Intel® Curie™
Intel® Curie™ product sản phẩm Intel® Curie™
Intel® Curie™ ring chiếc nhẫn Intel® Curie™
Intel® Curie™ technology công nghệ Intel® Curie™
Intel® Curie™ trademark thương hiệu Intel® Curie™

Back to top

 


Intel® Euclid™

Intel® Euclid™ Automation Nodes Nút mạng Tự động Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ Automation Scripts Bản thảo chạy Tự động Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ brand nhãn hiệu Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ community cộng đồng Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ Development Kit Bộ Phát triển Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ mark nhãn Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ name tên Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ sensor cảm biến Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ sensor stick cây cảm biến Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ software phần mềm Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ technology công nghệ Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ trademark thương hiệu Intel® Euclid™
Intel® Euclid™ Web Interface Mạng Giao diện Intel® Euclid™

Back to top

 


Intel® Falcon™

Intel® Falcon™ brand nhãn hiệu Intel® Falcon™
Intel® Falcon™ drone trực thăng tự vận hành Intel® Falcon™
Intel® Falcon™ mark nhãn Intel® Falcon™
Intel® Falcon™ name tên Intel® Falcon™
Intel® Falcon™ trademark thương hiệu Intel® Falcon™
Intel® Falcon™ xxxx drone trực thăng tự vận hành Intel® Falcon™ xxxx

Back to top

 


Intel® Flexpipe™

Intel® Flexpipe™ brand nhãn hiệu Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ circuit mạch Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ mark nhãn Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ name tên Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ service dịch vụ Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ technology công nghệ Intel® Flexpipe™
Intel® Flexpipe™ trademark thương hiệu Intel® Flexpipe™

Back to top

 


Intel® GO™

Intel® GO™ Auto Solution Giải pháp Xe cộ Intel® GO™
Intel® GO™ Automated Driving Development Platform Nền Phát triển Xe Tự Điều khiển Intel® GO™
Intel® GO™ Automated Driving Development System Hệ thống Phát triển Xe Tự Điều khiển Intel® GO™
Intel® GO™ Automated Driving Platform Nền Xe Tự Điều khiển Intel® GO™
Intel® GO™ Automated Driving Solution Giải pháp Xe Tự Điều khiển Intel® GO™
Intel® GO™ Automated Driving System Hệ thống Xe Tự Điều khiển Intel® GO™
Intel® GO™ Automated Driving Technology Công nghệ Xe Tự Điều khiển Intel® GO™
Intel® GO™ Automotive 5G Platform Nền 5G Xe cộ Intel® GO™
Intel® GO™ Automotive Software Development Kit (SDK) Bộ Phát triển Phần mềm Xe cộ Intel® GO™
Intel® GO™ Automotive Solution Giải pháp Xe cộ Intel® GO™
Intel® GO™ brand nhãn hiệu Intel® GO™
Intel® GO™ Development Platform for Automated Driving Nền Phát triển Intel® GO™ cho Xe Tự Điều khiển
Intel® GO™ Development Platform for In-Vehicle Experiences Nền tảng Phát triển cho Trải nghiệm Trong-Xe Intel® GO™
Intel® GO™ Development Platform for Software-Defined Cockpit Nền Phát triển Intel® GO™ cho Buồng lái được Định nghĩa-Phần mềm
Intel® GO™ In-Vehicle Development Platform Nền Phát triển Trong-Xe Intel® GO™
Intel® GO™ mark nhãn Intel® GO™
Intel® GO™ name tên Intel® GO™
Intel® GO™ platform nền Intel® GO™
Intel® GO™ portfolio những sản phẩm Intel® GO™
Intel® GO™ solution giải pháp Intel® GO™
Intel® GO™ system hệ thống Intel® GO™
Intel® GO™ technology công nghệ Intel® GO™
Intel® GO™ trademark thương hiệu Intel® GO™

Back to top

 


Intel® Insider™

Intel® Insider™ brand nhãn hiệu Intel® Insider™
Intel® Insider™ mark nhãn Intel® Insider™
Intel® Insider™ name tên Intel® Insider™
Intel® Insider™ program chương trình Intel® Insider™
Intel® Insider™ technology công nghệ Intel® Insider™
Intel® Insider™ trademark thương hiệu Intel® Insider™

Back to top

 


Intel® Joule™

Intel® Joule™ brand nhãn hiệu Intel® Joule™
Intel® Joule™ compute module mô-đun điện toán Intel® Joule™
Intel® Joule™ development board bảng mạch phát triển Intel® Joule™
Intel® Joule™ development kit bộ phát triển Intel® Joule™
Intel® Joule™ development platform nền phát triển Intel® Joule™
Intel® Joule™ mark nhãn Intel® Joule™
Intel® Joule™ microcontroller vi mạch điều khiển Intel® Joule™
Intel® Joule™ module mô-đun Intel® Joule™
Intel® Joule™ name tên Intel® Joule™
Intel® Joule™ platform nền Intel® Joule™
Intel® Joule™ processor bộ xử lý Intel® Joule™
Intel® Joule™ technology công nghệ Intel® Joule™
Intel® Joule™ trademark thương hiệu Intel® Joule™

Back to top

 


Intel® Nervana™

Intel® Nervana™ AI Academy Học viện AI Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ AI Advisory Board Ban Tư vấn AI Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ AI solution giải pháp AI Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ brand nhãn hiệu Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ cloud đám mây Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ Deep Learning Library Thư viện Học vấn Uyên thâm Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ graph compiler trình biên dịch đồ thị Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ library thư viện Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ mark nhãn Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ name tên Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ platform nền Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ solution giải pháp Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ system hệ thống Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ technology công nghệ Intel® Nervana™
Intel® Nervana™ trademark thương hiệu Intel® Nervana™

Back to top

 


Intel® Optane™

Intel® Optane™ brand nhãn hiệu Intel® Optane™
Intel® Optane™ mark nhãn Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory module mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory ready sẵn sàng cho bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ memory technology công nghệ bộ nhớ Intel® Optane™
Intel® Optane™ name tên Intel® Optane™
Intel® Optane™ Solid State Drive Ổ đĩa Thể Rắn Intel® Optane™
Intel® Optane™ SSD Ổ đĩa Thể Rắn Intel® Optane™
Intel® Optane™ storage lưu trữ Intel® Optane™
Intel® Optane™ storage technology công nghệ lưu trữ Intel® Optane™
Intel® Optane™ technology công nghệ Intel® Optane™
Intel® Optane™ trademark thương hiệu Intel® Optane™

Back to top

 


Intel® picoArray™

Intel® picoArray™ brand nhãn hiệu Intel® picoArray™
Intel® picoArray™ chip chip Intel® picoArray™
Intel® picoArray™ mark nhãn Intel® picoArray™
Intel® picoArray™ name tên Intel® picoArray™
Intel® picoArray™ trademark thương hiệu Intel® picoArray™

Back to top

 


Intel® Picochip™

Intel® Picochip™ brand nhãn hiệu Intel® Picochip™
Intel® Picochip™ chip chip Intel® Picochip™
Intel® Picochip™ mark nhãn Intel® Picochip™
Intel® Picochip™ name tên Intel® Picochip™
Intel® Picochip™ trademark thương hiệu Intel® Picochip™

Back to top

 


Intel® picoXcell™

Intel® picoXcell™ brand nhãn hiệu Intel® picoXcell™
Intel® picoXcell™ chip chip Intel® picoXcell™
Intel® picoXcell™ mark nhãn Intel® picoXcell™
Intel® picoXcell™ name tên Intel® picoXcell™
Intel® picoXcell™ trademark thương hiệu Intel® picoXcell™

Back to top

 


Intel® Puma™

Intel® Puma™ 3 chipset chipset Intel® Puma™ 3
Intel® Puma™ 4 chipset chipset Intel® Puma™ 4
Intel® Puma™ 5 chipset chipset Intel® Puma™ 5
Intel® Puma™ 6 Family Họ Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6 Series Các dòng Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6 SoC SoC Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6-Media Gateway (MG) Cổng Truyền thông Intel® Puma™ 6
Intel® Puma™ 6E SoC SoC Intel® Puma™ 6E
Intel® Puma™ 7 Family Họ Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7 Series Các dòng Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7 SoC SoC Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7-Media Gateway (MG) Cổng Truyền thông Intel® Puma™ 7
Intel® Puma™ 7E SoC SoC Intel® Puma™ 7E
Intel® Puma™ home gateway cổng nhà Intel® Puma™
Intel® Puma™ mark nhãn Intel® Puma™
Intel® Puma™ name tên Intel® Puma™
Intel® Puma™ S chipset chipset Intel® Puma™ S
Intel® Puma™ trademark thương hiệu Intel® Puma™

Back to top

 


Intel® Quark™

Intel® Quark™ app processor bộ xử lý ứng dụng Intel® Quark™
Intel® Quark™ brand nhãn hiệu Intel® Quark™
Intel® Quark™ co-processor bộ đồng xử lý Intel® Quark™
Intel® Quark™ logo biểu trưng Intel® Quark™
Intel® Quark™ mark nhãn Intel® Quark™
Intel® Quark™ microcontroller vi mạch điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller Developer Kit Bộ Công cụ cho Nhà phát triển của Vi mạch Điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller DFU Utility Chương trình Vi mạch điều khiển DFU Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface Giao diện Phần mềm Vi mạch điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ Microcontroller Software Platform Nền Phần mềm Vi mạch điều khiển Intel® Quark™
Intel® Quark™ name tên Intel® Quark™
Intel® Quark™ processor bộ xử lý Intel® Quark™
Intel® Quark™ sensor cảm biến Intel® Quark™
Intel® Quark™ SoC SoC Intel® Quark™
Intel® Quark™ technology công nghệ Intel® Quark™
Intel® Quark™ trademark thương hiệu Intel® Quark™

Back to top

 


Intel® Quark™ SE

Intel® Quark™ SE brand nhãn hiệu Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE mark nhãn Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE microcontroller vi mạch điều khiển Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE name tên Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE processor bộ xử lý Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE SoC SoC Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE technology công nghệ Intel® Quark™ SE
Intel® Quark™ SE trademark thương hiệu Intel® Quark™ SE

Back to top

 


Intel® RealSense™

Intel® RealSense™ app ứng dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ App Challenge Thách thức Ứng dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ application ứng dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ apps các ứng dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ brand nhãn hiệu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ camera máy ảnh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Camera app ứng dụng Máy ảnh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Camera Calibrator Bộ hiệu chỉnh Máy ảnh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Camera xxxx-Series Máy ảnh Chuỗi-xxxx Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Camera xxxx-Series ASIC Máy ảnh Chuỗi-xxxx ASIC Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ community cộng đồng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ compatible tương thích với công nghệ Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Cross Platform API Nền chéo API Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Dataset Bộ số liệu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Depth Camera Máy ảnh đo Độ sâu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Depth Camera Manager Trình quản lý Máy ảnh đo Độ sâu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Developer Kit Bộ Công cụ cho Nhà phát triển Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ devices các thiết bị Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ experience trải nghiệm Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ extension mở rộng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Gallery app ứng dụng Bộ sưu tập Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ hardware phần cứng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ In-Store Experience (ISE) Trải nghiệm Tại Cửa hàng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ mark nhãn Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Measurement app ứng dụng Đo lường Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Middleware Trình trung gian Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ model mô hình Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Motion Effects app ứng dụng Hiệu ứng Chuyển động Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ name tên Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ navigator trình điều hướng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Perception Device Thiết bị Nhận thức Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ products các sản phẩm Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ RGB Camera Calibrator Bộ hiệu chỉnh Máy ảnh Màu RGB Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Robotic Development Kit (RDK) Bộ Phát triển Robot Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ SDK SDK Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Smartphone Điện thoại Thông minh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Smartphone Developer Kit Bộ Công cụ cho Nhà phát triển Điện thoại Thông minh Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ software phần mềm Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ solution giải pháp Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ tech công nghệ Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ technologies các công nghệ Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ technology công nghệ Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Tracking Camera Máy ảnh Theo dõi Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Tracking Module Mô-đun Theo dõi Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ trademark thương hiệu Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ training khóa đào tạo Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ usage sử dụng Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ Web Navigation Library Thư viện Điều hướng Web Intel® RealSense™
Intel® RealSense™ xxxx-Series Chuỗi-xxxx Intel® RealSense™

Back to top

 


Intel® Shooting Star™

Intel® Shooting Star™ brand nhãn hiệu Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ drone trực thăng tự vận hành Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ mark nhãn Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ name tên Intel® Shooting Star™
Intel® Shooting Star™ trademark thương hiệu Intel® Shooting Star™

Back to top

 


Intel® SingleDriver™

Intel® SingleDriver™ mark nhãn Intel® SingleDriver™
Intel® SingleDriver™ name tên Intel® SingleDriver™
Intel® SingleDriver™ technology công nghệ Intel® SingleDriver™
Intel® SingleDriver™ trademark thương hiệu Intel® SingleDriver™

Back to top

 


Intel® SMARTi™

Intel® SMARTi™ mark nhãn Intel® SMARTi™
Intel® SMARTi™ name tên Intel® SMARTi™
Intel® SMARTi™ RF transceiver bộ thu phát RF Intel® SMARTi™
Intel® SMARTi™ trademark thương hiệu Intel® SMARTi™
Intel® SMARTi™ xxx transceiver bộ thu phát xxx Intel® SMARTi™

Back to top

 


Intel® StarPro™

Intel® StarPro™ brand nhãn hiệu Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ mark nhãn Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ name tên Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ processor bộ xử lý Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ signal processor bộ xử lý tín hiệu Intel® StarPro™
Intel® StarPro™ trademark thương hiệu Intel® StarPro™

Back to top

 


Intel® StreamSight™

Intel® StreamSight™ brand nhãn hiệu Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ mark nhãn Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ name tên Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ network management software phần mềm quản lý mạng Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ software phần mềm Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ technology công nghệ Intel® StreamSight™
Intel® StreamSight™ trademark thương hiệu Intel® StreamSight™

Back to top

 


Intel® Tarari™

Intel® Tarari™ brand nhãn hiệu Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ firmware phần mềm Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ mark nhãn Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ name tên Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ RSA encryption technology công nghệ mã hóa RSA Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ software phần mềm Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ SSL SSL Intel® Tarari™
Intel® Tarari™ trademark thương hiệu Intel® Tarari™

Back to top

 


Intel® Transcede™

Intel® Transcede™ brand nhãn hiệu Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ mark nhãn Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ name tên Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ SoC SoC Intel® Transcede™
Intel® Transcede™ trademark thương hiệu Intel® Transcede™

Back to top

 


Intel® vPro™

Intel® vPro™ brand nhãn hiệu Intel® vPro™
Intel® vPro™ developers nhà phát triển Intel® vPro™
Intel® vPro™ Embedded Verification Tool Chương trình Kiểm chứng Nhúng Intel® vPro™
Intel® vPro™ Expert Center Trung Tâm Chuyên Môn Intel® vPro™
Intel® vPro™ mark nhãn Intel® vPro™
Intel® vPro™ name tên Intel® vPro™
Intel® vPro™ navigator trình điều hướng Intel® vPro™
Intel® vPro™ Packet Decoder Decoder Gói Tin Intel® vPro™
Intel® vPro™ platform nền Intel® vPro™
Intel® vPro™ Platform Solution Manager Trình quản lý Giải pháp Nền Intel® vPro™
Intel® vPro™ technology công nghệ Intel® vPro™
Intel® vPro™ Technology Activator Utility Chương trình Hoạt động Công nghệ Intel® vPro™
Intel® vPro™ Technology Activator Wizard Thuật sĩ Hoạt động Công nghệ Intel® vPro™
Intel® vPro™ Technology Alliance Liên minh Công nghệ Intel® vPro™
Intel® vPro™ Technology Challenge Thách thức Công nghệ Intel® vPro™
Intel® vPro™ Technology Innovation Contest Cuộc thi Sáng tạo Công nghệ Intel® vPro™
Intel® vPro™ trademark thương hiệu Intel® vPro™

Back to top

 


Intel® Wireless MMX™

Intel® Wireless MMX™ brand nhãn hiệu Intel® Wireless MMX™
Intel® Wireless MMX™ execution unit ban thực hiện Intel® Wireless MMX™
Intel® Wireless MMX™ instructions các hướng dẫn Intel® Wireless MMX™
Intel® Wireless MMX™ mark nhãn Intel® Wireless MMX™
Intel® Wireless MMX™ module mô-đun Intel® Wireless MMX™
Intel® Wireless MMX™ name tên Intel® Wireless MMX™
Intel® Wireless MMX™ technology công nghệ Intel® Wireless MMX™
Intel® Wireless MMX™ trademark thương hiệu Intel® Wireless MMX™

Back to top

 


Intel® Wireless MMX™ 2

Intel® Wireless MMX™ 2 brand nhãn hiệu Intel® Wireless MMX™ 2
Intel® Wireless MMX™ 2 execution unit ban thực hiện Intel® Wireless MMX™ 2
Intel® Wireless MMX™ 2 instructions các hướng dẫn Intel® Wireless MMX™ 2
Intel® Wireless MMX™ 2 mark nhãn Intel® Wireless MMX™ 2
Intel® Wireless MMX™ 2 module mô-đun Intel® Wireless MMX™ 2
Intel® Wireless MMX™ 2 name tên Intel® Wireless MMX™ 2
Intel® Wireless MMX™ 2 technology công nghệ Intel® Wireless MMX™ 2
Intel® Wireless MMX™ 2 trademark thương hiệu Intel® Wireless MMX™ 2

Back to top

 


Intel® X-GOLD™

Intel® X-GOLD™ architecture cấu trúc Intel® X-GOLD™
Intel® X-GOLD™ chip chip Intel® X-GOLD™
Intel® X-GOLD™ mark nhãn Intel® X-GOLD™
Intel® X-GOLD™ name tên Intel® X-GOLD™
Intel® X-GOLD™ SDR 20 architecture cấu trúc Intel® X-GOLD™ SDR 20
Intel® X-GOLD™ SDR 20 technology công nghệ Intel® X-GOLD™ SDR 20
Intel® X-GOLD™ single-chip chip đơn Intel® X-GOLD™
Intel® X-GOLD™ technology công nghệ Intel® X-GOLD™
Intel® X-GOLD™ trademark thương hiệu Intel® X-GOLD™
Intel® X-GOLD™ xxx baseband băng cơ sở Intel® X-GOLD™ xxx
Intel® X-GOLD™ xxx single-chip chip đơn Intel® X-GOLD™ xxx

Back to top

 


Intel® X-PMU™

Intel® X-PMU™ mark nhãn Intel® X-PMU™
Intel® X-PMU™ name tên Intel® X-PMU™
Intel® X-PMU™ power management unit đơn vị quản lý nguồn điện Intel® X-PMU™
Intel® X-PMU™ product sản phẩm Intel® X-PMU™
Intel® X-PMU™ trademark thương hiệu Intel® X-PMU™

Back to top

 


Intel® Xeon Phi™

Intel® Xeon Phi™ brand nhãn hiệu Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ chip chip Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ coprocessor bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Communication Link (CCL) Liên kết Truyền thông cho Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Control Panel Panel Điều khiển cho Bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ logo biểu trưng Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ mark nhãn Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ name tên Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ processor bộ xử lý Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ processor software bộ xử lý phần mềm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ product sản phẩm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ product family dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ Products Reliability Monitor Màn hình Tin cậy trong các loại Sản phẩm Intel® Xeon Phi™
Intel® Xeon Phi™ trademark thương hiệu Intel® Xeon Phi™

Back to top

 


Intel® Xeon®

Intel® Xeon® brand nhãn hiệu Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Bronze 3xxxx processor bộ xử lý Đồng đỏ 3xxxx Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Bronze processor bộ xử lý Đồng đỏ Intel® Xeon®
Intel® Xeon® chip vi mạch Intel® Xeon®
Intel® Xeon® CPU CPU Intel® Xeon®
Intel® Xeon® CPU AWS-xxxx CPU Intel® Xeon® AWS-xxxx
Intel® Xeon® FPGA Acceleration Layer Lớp Gia tốc FPGA Intel® Xeon®
Intel® Xeon® FPGA Acceleration Libraries Thư viện Gia tốc FPGA Intel® Xeon®
Intel® Xeon® FPGA Acceleration Stack Ngăn xếp Gia tốc FPGA Intel® Xeon®
Intel® Xeon® FPGA API FPGA API Intel® Xeon®
Intel® Xeon® FPGA Framework Khung nền FPGA Intel® Xeon®
Intel® Xeon® FPGA Interface Giao diện FPGA Intel® Xeon®
Intel® Xeon® FPGA Runtime Thời gian chạy FPGA Intel® Xeon®
Intel® Xeon® FPGA Runtime API FPGA Thời gian chạy API Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Gold 5xxxx processor bộ xử lý Vàng 5xxxx Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Gold 6xxxx processor bộ xử lý Vàng 6xxxx Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Gold processor bộ xử lý Vàng Intel® Xeon®
Intel® Xeon® logo biểu trưng Intel® Xeon®
Intel® Xeon® mark nhãn Intel® Xeon®
Intel® Xeon® name tên Intel® Xeon®
Intel® Xeon® persistent memory Bộ nhớ liên tục Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Platinum 8xxxx processor bộ xử lý Bạch kim 8xxxx Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Platinum processor bộ xử lý Bạch kim Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor D family bộ xử lý Intel® Xeon® dòng D
Intel® Xeon® processor D-xxxx product family dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-xxxx
Intel® Xeon® processor E3-xxxx bộ xử lý Intel® Xeon® E3-xxxx
Intel® Xeon® Processor E5 Family Rank Margining Tool Calculator Bộ tính toán của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng E5
Intel® Xeon® Processor E5 Family Rank Margining Tool Memory Margin parser Bộ phân tích Lề Bộ nhớ của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng E5
Intel® Xeon® Processor E5 Family Rank Margining Tool Result Explorer Bộ tìm kiếm Kết quả của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng E5
Intel® Xeon® Processor E5 Family Rank Margining Tool Result Viewer Trình xem Kết quả của Công cụ Canh lề Chuỗi bộ nhớ cho Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng E5
Intel® Xeon® processor E5-xxxx bộ xử lý Intel® Xeon® E5-xxxx
Intel® Xeon® processor E7-xxxx bộ xử lý Intel® Xeon® E7-xxxx
Intel® Xeon® processor family dòng bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor line hàng bộ xử lý Intel® Xeon®
Intel® Xeon® processor Scalable family dòng bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Silver 4xxxx processor bộ xử lý Bạc 4xxxx Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Silver processor bộ xử lý Bạc Intel® Xeon®
Intel® Xeon® SoC SoC Intel® Xeon®
Intel® Xeon® SoC D-xxxx product family dòng sản phẩm SoC Intel® Xeon® D-xxxx
Intel® Xeon® trademark thương hiệu Intel® Xeon®
Intel® Xeon® Turbo Mode Monitor Màn Hình Chế Ðộ Turbo Intel® Xeon®

Back to top

 


Intel® XMM™

Intel® XMM™ communications platform nền truyền thông Intel® XMM™
Intel® XMM™ mark nhãn Intel® XMM™
Intel® XMM™ name tên Intel® XMM™
Intel® XMM™ platform nền Intel® XMM™
Intel® XMM™ trademark thương hiệu Intel® XMM™
Intel® XMM™ xxxx cellular platform nền di động Intel® XMM™ xxxx
Intel® XMM™ xxxx chipset chipset Intel® XMM™ xxxx
Intel® XMM™ xxxx feature phone platform tính năng nền điện thoại Intel® XMM™ xxxx
Intel® XMM™ xxxx mobile phone platform nền điện thoại di động Intel® XMM™ xxxx
Intel® XMM™ xxxx modem mô-đem Intel® XMM™ xxxx
Intel® XMM™ xxxx slim modem mô-đem mỏng Intel® XMM™ xxxx
Intel® XMM™ xxxx smartphone platform nền điện thoại thông minh Intel® XMM™ xxxx
Intel® XMM™ xxxx ultra-low-cost phone platform nền điện thoại với giá tuyệt rẻ Intel® XMM™ xxxx

Back to top

 


Intel® XPOSYS™

Intel® XPOSYS™ application ứng dụng Intel® XPOSYS™
Intel® XPOSYS™ mark nhãn Intel® XPOSYS™
Intel® XPOSYS™ name tên Intel® XPOSYS™
Intel® XPOSYS™ trademark thương hiệu Intel® XPOSYS™

Back to top

 


InTru™

InTru™ 3D InTru™ 3D
InTru™ 3D animation hoạt ảnh InTru™ 3D
InTru™ 3D technology công nghệ InTru™ 3D
InTru™ brand nhãn hiệu InTru™
InTru™ logo biểu trưng InTru™
InTru™ mark nhãn InTru™
InTru™ name tên InTru™
InTru™ technology công nghệ InTru™
InTru™ trademark thương hiệu InTru™

Back to top

 


Iris®

Iris® brand nhãn hiệu Iris®
Iris® graphics đồ họa Iris®
Iris® Graphics Control Panel Panel Điều khiển Đồ họa Iris®
Iris® mark nhãn Iris®
Iris® name tên Iris®
Iris® trademark thương hiệu Iris®

Back to top

 


Iris® Plus

Iris® Plus brand nhãn hiệu Iris® Plus
Iris® Plus graphics đồ họa Iris® Plus
Iris® Plus Graphics Control Panel Panel Điều khiển Đồ họa Iris® Plus
Iris® Plus mark nhãn Iris® Plus
Iris® Plus name tên Iris® Plus
Iris® Plus trademark thương hiệu Iris® Plus

Back to top

 


Iris® Pro

Iris® Pro brand nhãn hiệu Iris® Pro
Iris® Pro graphics đồ họa Iris® Pro
Iris® Pro Graphics Control Panel Panel Điều khiển Đồ họa Iris® Pro
Iris® Pro mark nhãn Iris® Pro
Iris® Pro name tên Iris® Pro
Iris® Pro trademark thương hiệu Iris® Pro

Back to top

 


Itanium® or Intel® Itanium®

Itanium® or Intel® Itanium® architecture cấu trúc Itanium® / cấu trúc Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® assembler chương trình dịch hợp ngữ Itanium® / chương trình dịch hợp ngữ Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® brand nhãn hiệu Itanium® / nhãn hiệu Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® compiler trình biên dịch Itanium® / trình biên dịch Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® instructions lệnh Itanium® / lệnh Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® logo biểu trưng Itanium® / biểu trưng Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® mark nhãn Itanium® / nhãn Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® microarchitecture vi cấu trúc Itanium® / vi cấu trúc Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® name tên Itanium® / tên Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® processor bộ xử lý Itanium® / bộ xử lý Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® processor family dòng bộ xử lý Itanium® / dòng bộ xử lý Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® Solutions Các giải pháp Itanium® / Các giải pháp Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® Solutions Alliance Liên Minh Các Giải Pháp Itanium® / Liên Minh Các Giải Pháp Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® Solutions Guide Hướng dẫn Các giải pháp Itanium® / Hướng dẫn Các giải pháp Intel® Itanium®
Itanium® or Intel® Itanium® trademark thương hiệu Itanium® / thương hiệu Intel® Itanium®

Back to top

 


Itanium®-based

Itanium®-based application ứng dụng Itanium®-nền
Itanium®-based component linh kiện Itanium®-nền
Itanium®-based computer máy tính Itanium®-nền
Itanium®-based developer bộ thiết kế Itanium®-nền
Itanium®-based driver bộ phận điều khiển Itanium®-nền
Itanium®-based hardware phần cứng Itanium®-nền
Itanium®-based operating system hệ điều hành Itanium®-nền
Itanium®-based platform nền phần cứng Itanium®-nền
Itanium®-based server máy chủ Itanium®-nền
Itanium®-based Solutions Giải pháp Itanium®-nền
Itanium®-based system hỗ trợ Itanium®-nền
Itanium®-based workstation trạm làm việc Itanium®-nền

Back to top

 


MCS®

(48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296 là những mã số mẫu)
MCS® controller mạch điều khiển MCS®
MCS® Development Tool Công cụ Phát triển MCS®
MCS® Evaluation Kits Bộ Kiểm tra MCS®
MCS® hardware phần cứng MCS®
MCS® mark nhãn MCS®
MCS® microcontroller vi mạch điều khiển MCS®
MCS® name tên MCS®
MCS® tools công cụ MCS®
MCS® trademark thương hiệu MCS®

Back to top

 


MMX™

MMX™ brand nhãn hiệu MMX™
MMX™ instructions lệnh MMX™
MMX™ logo biểu trưng MMX™
MMX™ mark nhãn MMX™
MMX™ Media Enhancement Technology Công nghệ MMX™ Truyền thông Tăng cường
MMX™ name tên MMX™
MMX™ technology công nghệ MMX™
MMX™ trademark thương hiệu MMX™

Back to top

 


Ostro™

Ostro™ application framework khung ứng dụng Ostro™
Ostro™ architecture cấu trúc Ostro™
Ostro™ components các thành phần Ostro™
Ostro™ DDK DDK Ostro™
Ostro™ device driver kit bộ trình điều khiển thiết bị Ostro™
Ostro™ kernel nhân hệ điều hành Ostro™
Ostro™ libraries thư viện Ostro™
Ostro™ mark nhãn Ostro™
Ostro™ microkernel vi nhân hệ điều hành Ostro™
Ostro™ name tên Ostro™
Ostro™ nanokernel nano nhân hệ điều hành Ostro™
Ostro™ operating system hệ điều hành Ostro™
Ostro™ OS HĐH Ostro™
Ostro™ package gói Ostro™
Ostro™ platform nền Ostro™
Ostro™ programming interface giao diện lập trình Ostro™
Ostro™ project dự án Ostro™
Ostro™ SDK SDK Ostro™
Ostro™ software phần mềm Ostro™
Ostro™ software development kit bộ phát triển phần mềm Ostro™
Ostro™ tools công cụ Ostro™
Ostro™ trademark thương hiệu Ostro™

Back to top

 


Pali™

Pali™ application framework khung ứng dụng Pali™
Pali™ architecture cấu trúc Pali™
Pali™ components các thành phần Pali™
Pali™ DDK DDK Pali™
Pali™ device driver kit bộ trình điều khiển thiết bị Pali™
Pali™ kernel nhân hệ điều hành Pali™
Pali™ libraries thư viện Pali™
Pali™ mark nhãn Pali™
Pali™ microkernel vi nhân hệ điều hành Pali™
Pali™ name tên Pali™
Pali™ nanokernel nano nhân hệ điều hành Pali™
Pali™ operating system hệ điều hành Pali™
Pali™ OS HĐH Pali™
Pali™ package gói Pali™
Pali™ platform nền Pali™
Pali™ programming interface giao diện lập trình Pali™
Pali™ project dự án Pali™
Pali™ SDK SDK Pali™
Pali™ software phần mềm Pali™
Pali™ software development kit bộ phát triển phần mềm Pali™
Pali™ tools công cụ Pali™
Pali™ trademark thương hiệu Pali™

Back to top

 


Pentium® or Intel® Pentium®

Pentium® or Intel® Pentium® brand nhãn hiệu Pentium® / nhãn hiệu Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® desktop processor bộ xử lý để bàn Pentium® / bộ xử lý để bàn Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® logo biểu trưng Pentium® / biểu trưng Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® mark nhãn Pentium® / nhãn Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® mobile processor bộ xử lý di động Pentium® / bộ xử lý di động Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® name tên Pentium® / tên Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® processor bộ xử lý Pentium® / bộ xử lý Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® processor family dòng bộ xử lý Pentium® / dòng bộ xử lý Intel® Pentium®
Pentium® or Intel® Pentium® trademark thương hiệu Pentium® / thương hiệu Intel® Pentium®

Back to top

 


Recon Jet™

Recon Jet™ goggles mắt kính bảo hộ Recon Jet™
Recon Jet™ heads-up display device bộ phận hiển thị trước mắt Recon Jet™
Recon Jet™ mark nhãn Recon Jet™
Recon Jet™ name tên Recon Jet™
Recon Jet™ Smart Eyewear Mắt kính Thông minh Recon Jet™
Recon Jet™ Smart Glasses Mắt kính Thông minh Recon Jet™
Recon Jet™ sunglasses kính râm Recon Jet™
Recon Jet™ trademark thương hiệu Recon Jet™

Back to top

 


Recon™

Recon™ goggles mắt kính bảo hộ Recon™
Recon™ head-mounted display hiển thị mang trên đầu Recon™
Recon™ heads-up display hiển thị trước mắt Recon™
Recon™ mark nhãn Recon™
Recon™ name tên Recon™
Recon™ Smart Eyewear Mắt kính Thông minh Recon™
Recon™ Smart Glasses Mắt kính Thông minh Recon™
Recon™ sunglasses kính râm Recon™
Recon™ trademark thương hiệu Recon™

Back to top

 


Soletta™

Soletta™ brand nhãn hiệu Soletta™
Soletta™ framework khung nền Soletta™
Soletta™ mark nhãn Soletta™
Soletta™ name tên Soletta™
Soletta™ project dự án Soletta™
Soletta™ software phần mềm Soletta™
Soletta™ Software Tool Công cụ Phát triển Phần mềm Soletta™
Soletta™ tool công cụ Soletta™
Soletta™ trademark thương hiệu Soletta™

Back to top

 


Stay With It™

(một biểu ngữ; không bắt buộc danh từ)

Back to top

 


The Journey InsideSM

The Journey InsideSM Educational Program Chương Trình Giáo Dục The Journey InsideSM
The Journey InsideSM mark nhãn The Journey InsideSM
The Journey InsideSM name tên The Journey InsideSM
The Journey InsideSM program chương trình The Journey InsideSM
The Journey InsideSM service mark nhãn dịch vụ The Journey InsideSM

Back to top

 


Thunderbolt™

Thunderbolt™ accessory phụ tùng Thunderbolt™
Thunderbolt™ adapter bộ điều hợp Thunderbolt™
Thunderbolt™ brand nhãn hiệu Thunderbolt™
Thunderbolt™ bus driver trình điều khiển bus Thunderbolt™
Thunderbolt™ cable cáp Thunderbolt™
Thunderbolt™ connector bộ nối Thunderbolt™
Thunderbolt™ controller mạch điều khiển Thunderbolt™
Thunderbolt™ device thiết bị Thunderbolt™
Thunderbolt™ icon biểu tượng Thunderbolt™
Thunderbolt™ interface giao diện Thunderbolt™
Thunderbolt™ logo biểu trưng Thunderbolt™
Thunderbolt™ mark nhãn Thunderbolt™
Thunderbolt™ name tên Thunderbolt™
Thunderbolt™ networking nối mạng Thunderbolt™
Thunderbolt™ port cổng Thunderbolt™
Thunderbolt™ product sản phẩm Thunderbolt™
Thunderbolt™ protocol giao thức Thunderbolt™
Thunderbolt™ software phần mềm Thunderbolt™
Thunderbolt™ technology công nghệ Thunderbolt™
Thunderbolt™ trademark thương hiệu Thunderbolt™

Back to top

 


Thunderbolt™ 2

Thunderbolt™ 2 accessory phụ tùng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 adapter bộ điều hợp Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 brand nhãn hiệu Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 cable cáp Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 connector bộ nối Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 controller mạch điều khiển Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 device thiết bị Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 icon biểu tượng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 interface giao diện Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 logo biểu trưng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 mark nhãn Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 name tên Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 port cổng Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 product sản phẩm Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 protocol giao thức Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 software phần mềm Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 technology công nghệ Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 2 trademark thương hiệu Thunderbolt™ 2

Back to top

 


Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3 accessory phụ tùng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 adapter bộ điều hợp Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 brand nhãn hiệu Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 cable cáp Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 connector bộ nối Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 controller mạch điều khiển Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 device thiết bị Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 display hiển thị Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 icon biểu tượng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 interface giao diện Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 logo biểu trưng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 mark nhãn Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 name tên Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 port cổng Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 product sản phẩm Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 protocol giao thức Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 software phần mềm Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 technology công nghệ Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3 trademark thương hiệu Thunderbolt™ 3

Back to top

 


Ultrabook™

Ultrabook™ 2 in 1 2 trong 1 Ultrabook™
Ultrabook™ accessories phụ tùng Ultrabook™
Ultrabook™ Adventure Ultrabook™ Adventure
Ultrabook™ bag túi Ultrabook™
Ultrabook™ brand nhãn hiệu Ultrabook™
Ultrabook™ category loại Ultrabook™
Ultrabook™ City Thành phố Ultrabook™
Ultrabook™ device thiết bị Ultrabook™
Ultrabook™ experience trải nghiệm Ultrabook™
Ultrabook™ experience lounge phòng khách trải nghiệm Ultrabook™
Ultrabook™ HDD Acceleration Meter Mét đo Tăng tốc phần của Đĩa cứng Ultrabook™
Ultrabook™ lounge phòng khách Ultrabook™
Ultrabook™ mark nhãn Ultrabook™
Ultrabook™ name tên Ultrabook™
Ultrabook™ party bữa tiệc Ultrabook™
Ultrabook™ project dự án Ultrabook™
Ultrabook™ Race Ultrabook™ Race
Ultrabook™ system hệ thống Ultrabook™
Ultrabook™ trademark thương hiệu Ultrabook™
Ultrabook™ Verification Tool Chương trình Kiểm chứng Ultrabook™
Ultrabook™ video video Ultrabook™

Back to top

 


VTune™ or Intel® VTune™

VTune™ or Intel® VTune™ Amplifier VTune™ Amplifier / Intel® VTune™ Amplifier
VTune™ or Intel® VTune™ Amplifier ME VTune™ Amplifier ME / Intel® VTune™ Amplifier ME
VTune™ or Intel® VTune™ Amplifier XE VTune™ Amplifier XE / Intel® VTune™ Amplifier XE
VTune™ or Intel® VTune™ Amplifier xxxx VTune™ Amplifier xxxx / Intel® VTune™ Amplifier xxxx
VTune™ or Intel® VTune™ analyzer bộ phân tích VTune™ / bộ phân tích Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Analyzer Update Bập Nhật Bộ Phân Tích VTune™ / Bập Nhật Bộ Phân Tích Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Coach Huấn luyện VTune™ / Huấn luyện Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Enterprise Analyzer Bộ Phân Tích Cho Doanh Nghiệp VTune™ / Bộ Phân Tích Cho Doanh Nghiệp Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ environment Môi trường VTune™ / Môi trường Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ mark nhãn VTune™ / nhãn Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ name tên VTune™ / tên Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Performance Analyzer Phân Tích Hiệu Suất VTune™ / Phân Tích Hiệu Suất Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Performance Analyzer Driver Kit Bộ Ðiều Khiển Phân Tích Thực Thi VTune™ / Bộ Ðiều Khiển Phân Tích Thực Thi Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Performance Enhancement Environment Tăng Hiệu Suất Môi Trường VTune™ / Tăng Hiệu Suất Môi Trường Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Performance Environment Hiệu Suất Môi Trường VTune™ / Hiệu Suất Môi Trường Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ Performance Tools Các Công Cụ Thực Thi VTune™ / Các Công Cụ Thực Thi Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ tools các công cụ VTune™ / các công cụ Intel® VTune™
VTune™ or Intel® VTune™ trademark thương hiệu VTune™ / thương hiệu Intel® VTune™

Back to top