תנאי שימוש

חזרה לראש הדף

היקף התנאים

תנאי שימוש אלה חלים על כל אתרי האינטרנט של Intel, בין אם אתר הנמצא תחת חסות, מנוהל על-ידי ספק שהינו צד שלישי או מתארח אצל צד שלישי (ייקראו מעתה והלאה "אתרי אינטרנט"). תנאים אלה חלים גם על משאבים וכלים כלשהם המסופקים דרך אתרי האינטרנט של Intel, כולל אך לא מוגבל לכלי מפתחים, אזורי הורדות, אזורי מחקר, פורומים קהילתיים, חדרי צ'אט, בלוגים, אתרי שיתוף ומידע על מוצרים. תנאים אלה חלים על כל אתרי האינטרנט של Intel, הן בהווה והן בעתיד. מעתה והלאה, כל החומרים המכוסים על-ידי תנאי שימוש אלה ייקראו "חומרים".

חברת Intel עשויה לספק תנאי שירות ספציפיים לפעילות או לתוכנית, לדוגמה, כאשר Intel מספקת חומרים אינטראקטיביים ו/או מאפשרת הפקת תוכן על-ידי המשתמשים. במקרה זה, במידה ותנאים אלו אינם מתנגשים עם תנאי השירות הספציפיים לתוכנית, תנאים אלו יישארו בתוקף מלא.

חזרה לראש הדף

אבטחה ופרטיות

מידע אישי: מידע הנשלח אל Intel דרך טפסים באתרי האינטרנט או חומרים, כפוף למדיניות הפרטיות של Intel‏.

חשבון חבר, סיסמה ואבטחה: חברת Intel עשויה, מעת לעת, לארח אתר ספציפי לתוכנית או לפעילות שעשוי לחייב אותך ליצור חשבון חבר ו/או סיסמה לאתר. במקרים שכאלו, האחריות לשמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון מוטלת כולה עליך. יתר על כן, האחריות על כל הפעילויות המתרחשות בחשבונך מוטלת כולה עליך. אתה מסכים להודיע מיד ל- Intel על כל שימוש לא מאושר בחשבונך או על כל הפרה אחרת של האבטחה כאן. חברת Intel לא תישא באחריות לכל הפסד שעשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש של מישהו אחר בסיסמתך או בחשבונך, בין אם בידיעתך או לא בידיעתך. עם זאת, אתה עשוי לשאת באחריות להפסדים שייגרמו לחברת Intel או לצד אחר עקב שימוש של מישהו אחר בחשבונך או בסיסמתך. אסור לך להשתמש בחשבון של מישהו אחר בכל עת, ללא הרשאה מבעל החשבון.

חזרה לראש הדף

תנאי שימוש

שימוש אישי לא מסחרי: אתר אינטרנט זה מיועד לשימוש אישי ולא מסחרי. אלא אם כן מצוין אחרת או כמפורט בתנאים אלו, אסור לך לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת רשיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה מוצרים או שירותים המתקבלים מהחומרים.

בנוסף, אסור לך להשתמש או לעודד שימוש באיזה מהחומרים באתר זה על מנת לקבוע אם מוצרי Intel המתוארים לעיל פוגעים או קשורים לאיזשהו פטנט.

אי שימוש בלתי חוקי או אסור: אתה מסכים לא להשתמש באתרי האינטרנט או בחומר לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה בתנאי שימוש אלה. אסור לך:

 1. להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה אחרת כל תוכן לא חוקי, פוגע, מאיים, גס, מטריד, מתעמר, משמיץ, וולגרי, מגונה, מוציא דיבה, חודר לפרטיות של אחר, מטיף לשנאה או מעלה טיעונים גזעניים, אתניים או מעורר התנגדות;
 2. להשתמש באתרי האינטרנט, החומרים, השירותים או הפעילויות כדי "לעקוב" או להטריד או לפגוע באחר בכל צורה אחרת;
 3. להתחזות לכל אדם או ישות, כולל, אך לא מוגבל למנהל של Intel, מנהל, מנחה או מארח של פורום, או להצהיר באופן כוזב או להציג בכל צורה מסולפת אחרת את הקשר שלך לאדם או ישות או לאסוף או לאחסן פרטים אישיים של משתמשים אחרים בכל הקשור להתנהגות ולפעילויות האסורות;
 4. לזייף כותרות או לשנות בכל צורה אחרת גורמים מזהים על מנת להסוות את המקור של תוכן כלשהו המשודר דרך אתר אינטרנט או חומרים;
 5. להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה אחרת כל תוכן שאין לך זכות להפוך לזמין בכפוף לחוק כלשהו או בכפוף ליחסי חוזה או נאמנות (כגון מידע פנימי, מידע קנייני וסודי שנלמד או התקבל כחלק מיחסי עבודה או בכפוף להסכמי סודיות);
 6. להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה אחרת כל תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות ("זכויות") של צד כלשהו;
 7. להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה אחרת פרסומות, חומרי קידום מכירות, דואר "זבל", ספאם, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל צורה אחרת של שידול מבלי שהתבקשת או קיבלת אישור לעשות זאת;
 8. להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה אחרת כל חומר שהמכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרים שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של תוכנה או חומרה של מחשב או ציוד תקשורת;
 9. אסור לך להשתמש באתר האינטרנט או בחומרים בכל צורה שעלולה לגרום נזק, לנטרל, להעמיס או לפגוע בשרת או בחיבורי רשת של Intel, להמרות דרישות, הליכים, מדיניות או תקנות של רשתות המחוברות לאתר האינטרנט או לחומרים או להפריע לשימוש או להנאה של כל צד אחר באתרי האינטרנט או בחומרים;
 10. אסור לך לנסות לקבל גישה לא מורשית לכל אתר אינטרנט או חומר, חשבונות אחרים, מערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשרת או לחומרים כלשהם של Intel, על-ידי פריצה, כריית סיסמאות או כל אמצעי אחר או לקבל או לנסות לקבל כל חומר או מידע דרך כל אמצעי שאינו זמין במכוון דרך אתרי האינטרנט או החומרים;
 11. להפר במכוון או בשוגג כל חוק מקומי, אזורי, לאומי או בינלאומי, כולל אך לא מוגבל לתקנות שפורסמו ברבים על-ידי ה- U.S. Securities and Exchange Commission (הוועדה למניות ובורסות בארה"ב), חוקים כלשהם של כל בורסת מניות לאומית או אחרת, לרבות, אך מבלי לגרוע, בורסת המניות של ניו-יורק, בורסת המניות האמריקאית או הנאסד"ק, וכל תקנה שבכפוף לחוק; ו/או
 12. לספק תמיכה חומרית או משאבים (או להסתיר או להסוות את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של תמיכה חומרית או משאבים) לכל ארגון שצוין על-ידי ממשלת ארצות הברית כארגון טרור זר, בהמשך לסעיף 219 של ה- Immigration and Nationality Act (חוק ההגירה והאזרחות).

זכויות מוגבלות של ממשלת ארה"ב: החומרים, לרבות תוכנות Intel, מסופקים עם "זכויות מוגבלות". שימוש, שכפול או מסירה על-ידי הממשלה כפופים למגבלות שפורסמו ב- FAR52.227-14 וב- DFAR252.227-7013 או למגבלות שיחליפו אותן. השימוש בחומרים על-ידי הממשלה מהווה אישור לזכויות הקנייניות של Intel עליהם.

חזרה לראש הדף

הודעות וגילויים

הגבלות אחריות: החומרים ואתרי האינטרנט של Intel מסופקים על-ידי Intel Corporation ו/או חברות הבת והסניפים העולמיים הישירים או העקיפים שלה ("Intel") כשירות ללקוחותיה ומיועדים למטרות מידע בלבד. אתה מבין ומסכים במפורש לכך ש:

 • השימוש באתרי האינטרנט ובחומרים הינה תחת סיכונך בלבד והשירותים מסופקים "כפי שהם" ("AS IS") וכן "לפי זמינות" (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות מפורשת או מרומזת מכל סוג, כולל אחריות לסחירות, אי-הפרה של קניין רוחני או התאמה למטרה מסוימת.
 • כל חומר שהורד או התקבל בכל דרך אחרת דרך השימוש בשירותים נעשה תחת שיקול דעתך וסיכונך באופן בלעדי ואתה תהיה האחראי היחיד לכל נזק למערכת המחשב או להתקן אחר שברשותך או לאובדן נתונים הנובע מההורדה של כל חומר שכזה.
 • לחברת INTEL או לספקים שלה לא תהיה חבות בשום מקרה על נזקים כלשהם (לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים עקב אובדן רווחים, שיבוש עסקים או איבוד מידע) שינבעו משימוש או מחוסר יכולת להשתמש באתרי האינטרנט או בחומרים, גם אם נמסרה ל- INTEL הודעה בדבר נזקים אפשריים כאמור. מכיוון שתחומי שיפוט מסוימים אוסרים על אי הכללה או הגבלות על אחריות עבור נזקים מקריים או תוצאתיים, ההגבלה לעיל עשויה שלא לחול עליך.

הגבלת חבות: אתה מבין ומסכים במפורש ש- INTEL ומעניקי הרשיונות שלה לא יהיו אחראים בפניך עבור:

 • חברת INTEL ו/או הספקים שלה לא יהיו אחראים בשום מקרה לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי או נזק כלשהו הנובע מאובדן של שימוש, נתונים או רווחים, בין אם בפעולה של חוזה, רשלנות או כל פעולה נזיקית אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש או לביצועים של כל תוכנה, מסמכים, אספקה או אי יכולת לספק שירותים או מידע הזמין מאתר האינטרנט.
 • כל הפסד או נזק שאתה עשוי לגרום לעצמך, כולל אך לא מוגבל לאובדן או נזק כתוצאה מכל אמון שהיה לך בשלמות, דיוק או קיום של תוכן כלשהו, או כל שינוי שנעשה על-ידי Intel בשירותים, מסמכים, אתר אינטרנט, תוכן או על כל הפסקה קבועה או זמנית באספקה של אתר האינטרנט (או כל תכונה בתוך אתרי האינטרנט); או אם ישים, אי שמירה מצדך על הסיסמה או על פרטי החשבון שלך מאובטחים וסודיים.
 • הגבלות אלו על החבות של INTEL יחולו בין אם INTEL קיבלה או לא קיבלה הודעה על כך או שהייתה צריכה להיות מודעת לאפשרות של הפסדים שכאלה.

שיפוי: אתה מסכים לשפות, ו/או לפצות ו/או לשחרר את Intel ומנהליה, סוכניה, עובדיה, שותפיה ונותני הרשיונות שלה מכל טענה או תביעה, כולל שכר טרחת עורך דין סביר, שייעשו על-ידי צד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מתוכן שתשלח, תפרסם, תשדר או תהפוך לזמין בכל צורה אחרת דרך אתרי האינטרנט או החומרים, מהשימוש שלך באתרי האינטרנט או החומרים, מהחיבור שלך לאתרי האינטרנט או החומרים, מהפרה מצדך של תנאי שימוש אלה או תנאי שימוש ספציפיים לאתר או מהפרה מצדך של זכויות כלשהן של אחר.

דיוק ושלמות: Intel אינה ערבה לדיוק או לשלמות של המידע, הטקסט, הגרפיקה, הקישורים או פריטים אחרים הכלולים באתרי האינטרנט או החומרים.

שינויים ועדכונים: חברת Intel שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק, זמנית או לצמיתות, אתרי אינטרנט או חומרים (או כל חלק מהם) עם או ללא הודעה. Intel עשויה לערוך שינויים באתרי האינטרנט או בחומרים, או במוצרים המתוארים בזאת, בכל עת ללא הודעה. חברת Intel אינה מתחייבת לעדכן את אתרי האינטרנט או החומרים.

הצהרות במבט לעתיד: חלק מהמידע באתר אינטרנט זה עשוי להכיל תחזיות או הצהרות במבט לעתיד בנוגע לאירועים עתידיים או לביצועים הכספיים העתידיים של Intel‏. מילים כגון "צפוי", "יעדים", "תוכניות", "מאמינים", "המשך", "ייתכן ש" ווריאציות של מילים שכאלה וביטויים דומים מזהים הצהרות במבט לעתיד. נוסף על כך, כל הצהרה המתייחסת אל או העשויה לרמוז על ביצועים כספיים עתידיים, הצמיחה הצפויה שלנו ומגמות בעסקים וכן אפיונים אחרים של אירועים או נסיבות עתידיים, מהווים הצהרות במבט לעתיד. כל ההצהרות מסוג זה, שאינן עובדות היסטוריות, מבוססות על הציפיות הנוכחיות שלנו ונתונות למספר סיכונים ואי וודאויות, וכן האירועים והתוצאות הממשיים עשויים להיות שונים משמעותית. עיין בתיקים של Intel ב- Securities and Exchange Commission, בפרט, ההודעה על הרווחים האחרונים שלנו וטופס ‎10-Q או טופס ‎10-K האחרון שלנו, לקבלת מידע על גורמי הסיכון שעלולים לגרום לכך שהתוצאות המעשיות יהיו שונות משמעותית מאלה שבהצהרות במבט לעתיד שלנו, כולל, בין היתר, ביקוש משתנה למוצרים, הכנסת מוצרים חדשים על-ידי המתחרים של Intel, לחצי תמחור ובעיות ייצור, כולל פגמים במוצרים, טעויות, תפוקות ייצור קטנות מהמצופה ואספקת רכיבים.

חזרה לראש הדף

הודעות הקשורות לתוכן

בעלות: אתה מאשר ומסכים שחברת Intel מחזיקה בכל הזכויות המשפטיות, הבעלות והאינטרסים של החומרים ואתרי האינטרנט, כולל שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, שמות מתחם ותכונות מותג ייחודיות אחרות בזאת (בין אם זכויות אלה רשומות או לא ובכל מקום בעולם בו זכויות אלה עשויות להיות קיימות) ושהן מוגנות בחוקי זכויות יוצרים עולמיים ובאמנות בינלאומיות. אסור להעתיקם, לשכפלם, לשנותם, לפרסמם, להעלותם, להציבם, לשדרם או להפיצם בכל דרך, ללא הרשאה בכתב מראש של Intel‏. פרט למפורט במפורש בזאת, חברת Intel אינה מעניקה לך זכות מפורשת או מרומזת תחת כל לפטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או מידע סודי מסחרי כלשהם.

תרגומים: במקומות שבהם Intel סיפקה תרגום של גרסת השפה האנגלית של תנאי שימוש אלה, אתה מסכים שהתרגום ניתן לנוחותך בלבד ושהגרסאות בשפה האנגלית של תנאי השימוש יקבעו את הקשר שלך עם Intel‏. אם יש סתירה כלשהי בין הגרסה בשפה האנגלית של תנאי השימוש לבין התרגום, תהיה לגרסה בשפה האנגלית עדיפות.

תוכן של צד שלישי: אתרי אינטרנט וחומרים עשויים להכיל תוכן שנשלח על-ידי משתמשים או צד שלישי. תוכן זה אינו נבדק, מאושר או מוסב על-ידי Intel והוא מסופק אך ורק לנוחות הלקוחות והמשתמשים שלנו. בשום מקרה חברת Intel לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן שנשלח או סופק על-ידי צד שלישי, כולל, אך לא מוגבל לשגיאות או השמטות, או נזקים מכל סוג. כל חומר שהורד או התקבל בכל דרך אחרת דרך השימוש בחומרים נעשה על פי שיקול דעתך וסיכונך באופן בלעדי ואתה תהיה האחראי היחיד לכל נזק למערכת המחשב או להתקן אחר שברשותך או לאובדן נתונים הנובע מההורדה של כל חומר שכזה. בעצם השימוש אתה מסכים שעליך להעריך ולקחת על עצמך את כל הסיכונים הקשורים לשימוש בתוכן של צד שלישי, כולל כל הסתמכות על דיוק, שלמות או שימושיות של תוכן שכזה. כל הפרסומים והשימוש באתרי האינטרנט או החומר כפופים לתנאי שימוש אלה ולכל תנאים אחרים הספציפיים לתוכנית או לאתר.

חזרה לראש הדף

הודעות ומידע בנוגע למוצרי Intel

הגבלות: בנוגע למידע על מוצרי INTEL®‎ באתר האינטרנט או בחומרים, לא ניתן רשיון, מפורש או מרומז, בהשתק או בכל דרך אחרת, לכל זכויות קניין רוחני לאתר או לחומרים. פרט למפורט בתנאים ובהתניות של INTEL למכירת מוצרים שכאלה, INTEL אינה נושאת בכל אחריות, ו- INTEL מתכחשת לכל אחריות מפורשת או מרומזת, בנוגע למכירה ו/או שימוש של מוצרי INTEL כולל חבות או אחריות הקשורות להתאמה למטרה מסוימת, סחירות או הפרה של פטנט, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות כלשהן.

שימוש במוצרי Intel‏: מוצרי Intel אינם מיועדים לשימוש ביישומים רפואיים, מצילי חיים, או תומכי חיים. אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על-ידי INTEL, המוצרים של INTEL אינם מתוכננים או מיועדים ליישום כלשהו שבו כשל של מוצר INTEL עלול ליצור מצב שבו עלולים להתרחש פציעה או מוות.

שינויים במפרט: חברת Intel עשויה לבצע שינויים במפרט ובתיאור המוצר בכל עת, ללא הודעה. מתכננים אינם יכולים להסתמך על היעדרות או על מאפיינים של תכונה כלשהי או על הוראות המסומנות "שמור" או "לא מוגדר". חברת Intel שומרת זאת להגדרה עתידית ולא תישא בכל אחריות להתנגשויות או אי-התאמות הנובעות משינויים עתידיים בהם. פרטי המוצר באתר האינטרנט או בחומרים נתונים לשינויים ללא הודעה. אין ליצור עיצוב מוגמר עם מידע זה.

מספרי מעבדים: מספרי המעבדים של Intel אינם מהווים מדד לביצועים. מספרי מעבדים מבדלים תכונות במסגרת כל משפחת מעבדים, לא בין משפחות מעבדים שונות.

פגמים ושגיאות: המוצרים המתוארים באתר האינטרנט או בחומרים עשויים להכיל פגמים או שגיאות בתכנון, הידועים כ- Errata, אשר עלולים לגרום למוצר לסטות מהמפרט שפורסם. שגיאות errata אופייניות נוכחיות זמינות לפי דרישה. פנה אל משרד המכירות המקומי של Intel או למפיץ כדי לקבל את המפרט העדכני ביותר, לפני הזמנת מוצר.

טענות על בוחני ביצועים ועל ביצועים: בדיקות ודירוגים כלשהם של ביצועים הניתנים באתר האינטרנט נמדדים במערכות ו/או עם רכיבי מחשב מסוימים ומשקפים את הביצועים המקורבים של מוצרי Intel כפי שנמדדו בבדיקות אלה. כל הבדל בתכנון או בתצורה של חומרת או תוכנת המערכת עשוי להשפיע על הביצועים בפועל. על הקונים לעיין במקורות מידע נוספים, כדי להעריך את הביצועים של מערכות או רכיבים שבכוונתם לרכוש. לקבלת מידע נוסף על בדיקות ביצועים ועל הביצועים של מוצרי Intel, בקר ב- Intel Performance Benchmark Limitations‏.

ייתכן שתוכנות ועומסי עבודה שנעשה בהם שימוש בבדיקות ביצועים עברו מיטוב לביצועים במיקרו-מעבדים של Intel בלבד. בדיקות ביצועים, כגון SYSmark ו- MobileMark, נמדדות באמצעות מערכות מחשבים, רכיבים, תוכנות, פעולות ופונקציות ספציפיים. כל שינוי בכל אחד מגורמים אלה עשוי לגרום לשינוי בתוצאות. עליך להסתייע במידע אחר ובבדיקות ביצועים אחרות כדי לבצע הערכה מלאה של הרכישות האפשריות שלך, כולל ביצועים של אותו מוצר כאשר הוא משולב עם מוצרים אחרים.

בוחני ביצועים לא של Intel:‏ חברת Intel אינה שולטת או בודקת את התכנון או היישום של בוחני ביצועים של צד שלישי או של אתרי אינטרנט אליהם יש הפניות בחומרים או באתרי האינטרנט. Intel מעודדת את כל הלקוחות שלה לבקר באתרי האינטרנט המוזכרים או באתרים אחרים, המדווחים על בוחני ביצועים דומים, ולאשר אם בוחני הביצועים המוזכרים מדויקים ומשקפים את הביצועים של מערכות הזמינות לרכישה.

הדמיה של בוחני ביצועים: תוצאות שהתקבלו בהדמיה וניתנות למטרות מידע בלבד. תוצאות נגזרו על-ידי הפעלת הדמיות בסימולטור ארכיטקטורה. כל הבדל בתכנון או בתצורה של חומרת או תוכנת המערכת עשוי להשפיע על הביצועים בפועל.

חזרה לראש הדף

הודעה ספציפית לתוכנה של Intel

כל תוכנה של Intel שזמינה להורדה מאתרי האינטרנט ("תוכנה") היא עבודה עם זכויות יוצרים של Intel ו/או הספקים שלה. השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם הרשיון למשתמש הקצה, אם קיים, המצורף לתוכנה או כלול בה ("הסכם רשיון"). משתמש קצה לא יוכל להתקין כל תוכנה שמצורף אליה או כלול בה הסכם רשיון, אלא אם יסכים תחילה לתנאי הסכם הרשיון. התוכנה ניתנת להורדה אך ורק לשימוש משתמשי קצה, בהתאם להסכם הרשיון. כל שכפול או הפצה של התוכנה שלא בהתאם להסכם הרשיון אסור במפורש לפי החוק ועשוי לגרור תביעות אזרחיות ופליליות ועונשים כבדים. המפרים תנאים אלה צפויים לתביעות עד למקסימום הנקוב בחוק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה או שכפול של תוכנת INTEL לשרת או למיקום אחר לשם שכפול או הפצה נוספים אסורים במפורש, אלא אם כן שכפול או הפצה שכאלה מותרים במפורש בהסכם הרשיון המצורף לתוכנה. האחריות על התוכנה, אם בכלל, תהיה אך ורק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון. פרט לאחריות הניתנת בהסכם הרשיון, INTEL מתכחשת בזאת לכל אחריות ותנאים בכל הנוגע לתוכנה, כולל לכל אחריות ותנאים לסחירות, בין אם מפורשת, משתמעת או לפי החוק, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרה.

לנוחותך, INTEL עשויה להפוך לזמינים, כחלק מאתר האינטרנט או מוצרי התוכנה שלה, כלים ותוכניות עזר לשימוש ו/או להורדה. INTEL אינה מבטיחה דבר בכל הנוגע לדיוק של התוצאות או הפלט שמופק משימוש שכזה בכלים ותוכניות עזר שכאלה. נא לכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובתוכניות העזר שזמינים בשירותים או במוצרי התוכנה של INTEL‏.

חזרה לראש הדף

הודעה ספציפית למסמכים של Intel

ניתנת הרשאה להשתמש בסקירות טכניות (White Papers), הודעות לעיתונות, גיליונות נתונים, מסמכי מפרט, שאלות נפוצות וכדומה ("מסמכים") שבבעלות Intel מאתרי האינטרנט, בתנאי (1) שהודעת זכויות היוצרים להלן תופיע בכל ההעתקים ושהודעות זכויות היוצרים והודעת הרשאה זו יופיעו, (2) שהשימוש במסמכים שכאלה מהשירותים יהיה למטרות מידע ולשימוש לא מסחרי או אישי בלבד ושלא יועתקו או יפורסמו במחשב רשת או ישודרו בכל מדיה, וכן (3) שלא יבוצעו שינויים במסמכים כלשהם. מוסדות חינוך מאושרים, כגון גן חובה עד כתה י"ב, אוניברסיטאות, מכללות פרטיות/ציבוריות ומכללות קהילתיות, יכולים להוריד ולשכפל את המסמכים להפצה בכיתות. הפצה מחוץ לכיתות מחייבת הרשאה מפורשת בכתב. שימוש לכל מטרה אחרת אסור במפורש לפי החוק ועשוי לגרור תביעות אזרחיות ופליליות ועונשים כבדים. המפרים תנאים אלה צפויים לתביעות עד למקסימום הנקוב בחוק.

מסמכים המפורטים לעיל אינם כוללים את העיצוב או הפריסה של אתר האינטרנט או כל אתר אחר שבבעלות Intel, מופעל על-ידה, ברשיון שלה או בשליטתה. רכיבים של אתרי האינטרנט מוגנים בחוזי מסחר (trade dress), סימנים מסחריים, תחרות בלתי הוגנת וחוקים אחרים ואסור להעתיקם או לחקותם בשלמותם או בחלקם. אסור להעתיק או לשדר כל לוגו, גרפיקה, צליל או תמונה מאתר אינטרנט כלשהו, אלא אם כן Intel מתירה זאת במפורש.

חברת INTEL אינה יוצרת כל מצג בנוגע להתאמת המידע שכלול בתיעוד והגרפיקה הקשורה שמפורסמים באתר האינטרנט למטרה כלשהי. כל תיעוד וגרפיקה קשורה שכאלה ניתנים "כפי שהם" (AS IS), ללא אחריות מכל סוג. INTEL מתכחשת בזאת לכל אחריות ותנאים בכל הנוגע למידע זה, כולל לכל אחריות ותנאים לסחירות, בין אם מפורשת, משתמעת או לפי החוק, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרה. חברת Intel ו/או הספקים שלה לא יהיו אחראים בשום מקרה לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי או נזק כלשהו הנובע מאובדן של שימוש, נתונים או רווחים, בין אם בפעולה של חוזה, רשלנות או פעולה נזיקית אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש או לביצועים של מידע הזמין מהשירותים.

התיעוד והגרפיקה הקשורה המפורסמים באתר האינטרנט עשויים לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות. שינויים מתווספים מעת לעת למידע בזאת. חברת INTEL עשויה לערוך שיפורים ו/או שינויים במוצר או המוצרים ו/או בתוכניות המתוארים בכל עת.

חזרה לראש הדף

תביעות על הפרת זכויות יוצרים DMCA

בהמשך ל- Title 17, United States Code, Section 512(c)(2)‎, הודעות על תביעות להפרת זכויות יוצרים יש לשלוח לנציג המיועד של ספק השירות. פניות שלא יוגשו בהליך המפורט עשויות שלא לקבל תגובה

ראה הודעה והליכים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים.

חברת Intel עשויה, בנסיבות המתאימות, לסגור את הגישה לבעל החשבון או המנוי לאתרי אינטרנט של Intel אם הוא/היא "מפר/ה חוזר/ת". אם לדעתך בעל חשבון או מנוי אינטרנט הינו "מפר חוזר", בצע את ההוראות לעיל כדי לפנות לסוכן DMCA של Intel ולספק מידע מספיק על מנת לוודא שבעל החשבון או המנוי הינו "מפר חוזר".

חזרה לראש הדף

שליחת תוכן משתמש

הגדרה: שליחה של תוכן משתמש יכולה לכלול, אך לא מוגבלת לרישום משתמש, השתתפות, שיתוף ציבורי, הצבה, העלאה, קישור, הורדה וכן העברה, הצגה, כתיבה בבלוג, כתיבת הערה, חדר צ'אט, לוח מודעות והשתתפות בפורום, או שליחה או שידור של תוכן, כולל אך לא מוגבל לגרפיקה, אומנות, תוכנה, קוד, נתונים, טקסט, וידיאו, שמע, דעות, תיאורים וכדומה ("תוכן המשתמש") בכל אתר אינטרנט של Intel‏. התוכן שנשלח על-ידי המשתמשים ייקרא מעתה והלאה "תוכן משתמש".

אי-תמיכה/אישור: חברת Intel אינה תומכת/מאשרת כל תוכן משתמש או כל דעה, המלצה או עצה המבוטאת בזאת, וחברת Intel מתכחשת במפורש כל חבות בכל הקשור לשליחה של תוכן משתמש. חברת Intel אוסרת לבצע פעילויות המפרות זכויות יוצרים והפרה של זכויות קניין רוחני באתרי האינטרנט שלה, וכן Intel תסיר תוכן משתמש אם קיבלה הודעה בצורה המתאימה ששליחת תוכן כזה מפרה זכויות קניין רוחני של אחרים בהתאם לתנאים של DMCA‏. חברת Intel שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

בעלות: חברת Intel אינה טוענת לבעלות על כל תוכן משתמש שנשלח, הוצב, שודר, נעשה זמין או הוצג דרך או באתרי האינטרנט או בחומרים, כולל אך לא מוגבל לנתונים, טקסט, צלילים, תמונות, סרטוני וידיאו, תרשימים, תוכנה, קוד, שמע, מידע, גרפים או תיאורים באתרי האינטרנט או בחומרים. אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב, לא ניתן כל גמול עבור תוכן משתמש. חברת Intel אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בתוכן משתמש שנשלח. אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב עם נציג מורשה של Intel, כל חומר, מידע או תקשורת אחרת שתשדר או תפרסם באתר אינטרנט ייחשב כלא סודי וללא בעלות (non-proprietary).

רשיון: אלא אם כן מצוין אחרת בתנאים וההתניות של אתר האינטרנט או הפעילות, בעצם הפרסום, הצגה, העלאה, הוספה, אספקה או שליחה של תוכן משתמש שכזה אתה מעניק ל- Intel, בעלי הרשיון הדרושים ומשתמשי אתר האינטרנט רשיון קבוע, בלתי ניתן לביטול ושניתן לתת אותו כרשיון משנה לשימוש כלל עולמי, ללא תמלוגים ולא בלעדי, להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לעבד, לפרסם, לתרגם, לבצע בציבור ולהציג בציבור את תוכן המשתמש (כולו או חלקו) ולשלב תוכן משתמש שכזה בעבודות אחרות בכל תבנית או אמצעי שמוכרים כעת או שיפותחו בעתיד לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית כלשהי.

קוד שנשלח על-ידי המשתמש: כל קוד שנשלח או חומרים שפורסמו על-ידי המשתמש באתר האינטרנט של Intel מסופקים תחת רשיון של השולח ויש להשתמש בהם או להורידם בהתאם לתנאי הרשיון המפורטים. חברת Intel אינה אחראית על קוד שנשלח על-ידי המשתמש ואינה ערבה שהוא יפעל כהלכה.

אחריות ומצגים: בעצם הפרסום או השליחה של תוכן המשתמש אתה ערב לכך ומצהיר כי בבעלותך, או בכל אופן אחר תחת שליטתך, כל הזכויות לחומר ששלחת, לרבות אך מבלי לגרוע , הזכויות הדרושות לך כדי לספק, לפרסם, להעלות, להוסיף או לשלוח את תוכן המשתמש. במידה ותוכן המשתמש שנשלח מכיל תמונות, תצלומים, ציורים או מצגות גרפיות בשלמותם או בחלקם ("תמונות"), אתה ערב לכך ומצהיר (א) שאתה הבעלים של זכויות היוצרים של תמונות שכאלה, או שהבעלים של זכויות היוצרים של תמונות שכאלה העניק לך הרשאה להשתמש בתמונות אלה ובכל תוכן ו/או שהתמונות הכלולות בתמונות שכאלה תואמות לאופן ולכוונה של השימוש שלך וכפי שמורשה בכל צורה אחרת לפי תנאי שימוש אלה והחומרים, (ב) שיש לך את הזכויות הדרושות להענקת הרשיונות ורשיונות המשנה המתוארים בתנאי שימוש אלה, וכן (ג) שכל אדם המתואר בתמונות שכאלה, אם ישנו, נתן את הסכמתו להשתמש בתמונות כאמור לעיל בתנאי שימוש אלה.

פיקוח או ניפוי מראש: אתה מאשר שחברת Intel עשויה או עשויה שלא לפקח או לנפות מראש תוכן משתמש. חברת Intel והמתכננים שלה שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Intel, לנפות, לדחות או להסיר כל תוכן משתמש מאתר האינטרנט או מהחומרים שלה. עם זאת, Intel לא תהיה אחראית על התוכן של תוכן משתמש שכזה, אם בכפוף או שלא בכפוף לחוקי זכויות יוצרים, דיבה, פרטיות, מוסר או אחרים. מבלי להגביל את האמור לעיל, לחברת Intel תהיה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאי שימוש אלה.

חזרה לראש הדף

קישורים לחומרים או לאתרים אחרים

האתרים המקושרים אינם נמצאים בשליטתה של Intel ו- Intel אינה אחראית לתוכן של אתר מקושר כלשהו או לכל קישור הכלול באתר מקושר. Intel שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל קישור או תוכנית קישור בכל עת. חברת Intel אינה תומכת בחברות או מוצרים שאליהם היא מקשרת ושומרת את הזכות לרשום זאת בדפי האינטרנט שלה. אם תחליט לגשת לאתר כלשהו של צד שלישי המקושר לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית.

חזרה לראש הדף

מדיניות שליחה של רעיונות שלא התבקשו

INTEL או העובדים שלה אינם מקבלים או לוקחים בחשבון רעיונות שלא התבקשו, כולל רעיונות למסעות פרסום חדשים, קידומי מכירות חדשים, מוצרים חדשים או טכנולוגיות, תהליכים, חומרים, תוכניות שיווק או שמות מוצרים חדשים. נא לא לשלוח גרפיקה, דוגמאות, הדגמות או עבודות יצירה מקוריות אחרות. המטרה היחידה של מדיניות זו היא מניעת אי-הבנות או מחלוקות אפשריות כאשר מוצרים או אסטרטגיות שיווק של INTEL עשויים להיראות דומים לרעיונות שנשלחו אל INTEL‏. לכן, אנא אל תשלח את הרעיונות שלך אל INTEL או למישהו ב- INTEL מבלי שתתבקש. אם למרות הבקשה שלנו לא לשלוח אלינו את הרעיונות והחומרים שלך, בכל זאת תשלח אותם, עליך להבין ש- INTEL אינה מבטיחה שהרעיונות והחומרים שלך יטופלו כסודיים או קנייניים.

חזרה לראש הדף

כללי

גישת משמשים לאתר אינטרנט זה כפופה לכל החוקים הפדרליים, של המדינה והמקומיים. כל המידע הזמין באתר האינטרנט כפוף לחוקי בקרת הייצוא של ארה"ב ועשוי להיות כפוף גם לחוקים של המדינה שבה אתה שוהה.

חברת Intel אינה יוצרת כל מצג שחומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים ולגישה אליהם משטחים שבהם התוכן שלהם אינו חוקי או אסור. אנשים הבוחרים לגשת לאתר זה ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם ונושאים באחריות לציות לחוקים המקומיים המתאימים.

תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינך ובין Intel Corporation וקובעים את השימוש שלך באתר. כל משתמש עשוי להיות כפוף לתנאים והתניות נוספים שעשויים לחול כאשר הוא משתמש בשירותים מסונפים, תוכן של צד שלישי או תוכנה של צד שלישי. התנאים ויחסי הגומלין בינך לבין Intel כפופים לחוקים של מדינת דלוור בארה"ב, ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים וכל אחד מהצדדים כפוף לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט הנמצאים באותה המדינה. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה יקבע כי תנאי כלשהו בהסכם זה אינו תקף, הצדדים מסכימים שבית המשפט ייתן תוקף בכל מקרה לכוונות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי באותו תנאי ושהתנאים האחרים בתנאי השימוש יישארו בתוקף מלא.

במקרה של הפרה כלשהי של חוקים ותקנות אלה, Intel שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל תרופה אפשרית על פי חוק ועל פי יושר עבור הפרות שכאלה.

חברת Intel עשויה לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, על-ידי עדכון פרסום זה. עליך לבקר בדף זה מעת לעת כדי לבדוק את תנאי השימוש העדכניים, היות שהם מחייבים אותך. תנאים מסוימים של תנאי שימוש אלה עשויים להיות מבוטלים על-ידי הודעות משפטיות או תנאים שיצוינו בפירוש באתרי אינטרנט או חומרים מסוימים.