. . / שינוי עוסק מורשה ח פ

. . / שינוי
עוסק
מורשה
ח
פ

. . / שינוי עוסק מורשה ח פ

עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה :  במסמך זה ניתן למצוא מידע שמטרתו להקל על מהלך עבודתך עם אינטל › שלבי תהליך העבודה עם מחלקת הרכש והנהלת חשבונות באינטל ישראל מתחילתו עד סופו › שלבי עדכון המערכות... על מנת לאפשר קישוריות מומלץ לצפות במסמך במצב מסך מלא אופטימלית למידע המצורף  . המשובצות במסמך - למידע נוסף בכל נושא ניתן ללחוץ על קישוריות ה  - למעבר בין הנושאים השונים ניתן להשתמש בסרגל העליון לחץ על הנושא בו אתה ) ( מעוניין ותועבר לשם ישירות הסימון הירוק מעיד על הנושא בו אתה מצוי כרגע  שמחזיר את המסמך לדף הראשי של הנושא - בסיום כל נושא ניתן ללחוץ על סימון ה   המסמך כתוב בלשון זכר אך מוכוון לשני המינים 08-6127000 : apx.israel@intel.com : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת או ליצור קשר בטלפון 2 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה 4 3 2 1 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה בעת רישומך לאתר על ידי אינטל תקבל במייל נפרד אישור על הרישום ובקשה להשלים מספר שלבים על . מנת שתוכל להתחיל לעבוד עם האתר : המסמך המצורף מתאר את שלבי תהליך הרישום 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 5 . . / כניסה אספקה הזנה מעקב עדכון פרופיל שינוי עוסק מורשה ח פ כניסה פרטי לאתר ההזמנה ספקים – צפיה בהזמנה 08-6127000 : apx.israel@intel.com : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת או ליצור קשר בטלפון 6 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה - •שלח את הסחורה לסניף אינטל הרלוונטי "Ship =" " : מידע זה נמצא תחת כתובת למשלוח To” הקפד לשלוח את הסחורה דרך מחסן אינטל !! בלבד "Ship - •שים לב כי עשוי להיות שוני בין כתובת ה " Bill To " - To” לכתובת ה - , •בצירוף לסחורה שלח את תעודת המשלוח הקפד כי תעודת המשלוח תכיל את מספר הזמנת הרכש , ' ( ותתאם את פרטי ההזמנה מס שורה רשימת ) פריטים ועוד סחורה - • צור קשר עם איש הקשר הרלוונטי באינטל מידע זה Description – נמצא בשורה כחלק מתיאור השירות . Contact name : תחת לתיאום מועד מתן השירות שירות 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 7 . . / כניסה אספקה הזנה מעקב עדכון פרופיל שינוי עוסק מורשה ח פ " : - • חשוב לוודא זהות והתאמה מלאה בין החשבונית שהופקה במערכת שלך לבין החשבונית באתר כגון שם החברה עפ י . " , , , ההזמנה מספר חשבונית תאריך החשבונית סכומי החשבונית והמע מ MRATE , • במידה והזמנת הרכש הינה במטבע זר בעת הפקת החשבונית במערכת שלך יש להשתמש בשער החליפין כפי . " , שמופיע באתר אינטל זאת על מנת לוודא התאמת סכומי החשבונית והמע מ .1 הנפק חשבונית .2 היכנס למערכת .3 וודא כי במערכת הספקים והזן את החשבונית נקלטה - החשבוניות שלך פרטי החשבונית במערכת כנדרש כפי שמתואר ** לתשומת לבך - לאתר . " במצ ב כאשר הזמנת הרכש הינה במטבע הדפס את האישור השונה משקל עליך מן המערכת והצמד לברר את שער אותו לחשבונית המטבע הנכון , המקור שמור )Mrate( החשבונית אצלך 08-6127000 : apx.israel@intel.com : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת או ליצור קשר בטלפון 8 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה -  באפשרותך לעקוב אחר מצב התשלומים 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 9 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה  בעת רישומך למערכת קבעת את הפרופיל שלך . לרבות סניף אינטל הרלוונטי  במקרים בהם מופקת עבורך הזמנה מסניף שאינו , מוגדר בפרופיל עליך להרחיב את הפרופיל לסניף ( הרלוונטי בקשה להרחבת הפרופיל תועבר אליך ) במייל על ידי נציג ממחלקת הרכש › במצגת המצורפת הסבר כיצד להרחיב את הפרופיל בעת - הצורך 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 10 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה . /  בעת שינוי עוסק מורשה ח פ נדרש לעדכן את המספר החדש באתר . הספקים על מנת ליצור התאמה בעת הפקת חשבונית !  לתשומת לבך לפני השינוי באתר עליך לעדכן את הנהלת חשבונות של אינטל ורק לאחר . מכן לערוך את העדכון הדרוש apx.israel@intel.com: תוכל לשלוח דואר אלקטרוני ל  בעת שינוי חשבון הבנק צור קשר מיידית עם הנהלת חשבונות על מנת . למנוע עיכובים בתשלום  במצגת המצורפת הסבר כיצד לעדכן את פרטיך באתר 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 11 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 14 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה : ראשית ניכנס לאתר האינטרנט של אינטל בכתובת https://Supplier.intel.com , , לאחר מכן בעמוד שנפתח נלחץ על האפשרות המודגשת : באדום בצידו השמאלי של המסך Supplier login 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 15 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה . , כעת יש להקיש את שם המשתמש והסיסמא שניתנו לך ) : (שים לב יש להקפיד על השימוש באותיות גדולות וקטנות במקומות הנכונים : , לסיום יש ללחוץ על SUBMIT 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת 16 עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה 08-6127000 : apx.israel@intel.com או ליצור קשר בטלפון : לתמיכה טכנית ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת עדכון פרופיל מעקב הזנה אספקה כניסה -----Original Message----- From: sps_sql_mail@intel.com [mailto:sps_sql_mail@intel.com] Sent: Sunday, July 31, 2011 12:01 PM To: xxxxxxx Subject: You have Purchase Orders from Intel Note: E-mail notifications are sent every 2 hours. A PO may be created as NEW, but then may be CHANGED within the 2 hour e-mail cycle. Therefore, there is a possibility that you may receive notification of a PO wth a status of Changed even though the PO is a New PO to your system. This does not indicate a problem; it simply indicates the PO was created and changed within 2 hours. This note is to inform you of this possibility so that you can adequately address this situation if it arises. You have the following POs from Intel: PO Number State Country PO Status PO Auth. Date 1234567890 IL Change PO 07/31/2011 Please go to https://supplier.intel.com/supplierhub/ and sign in to view them. THIS IS AN AUTOMATED NOTIFICATION. PLEASE DO NOT REPLY TO SENDER. Technical issues? Go to http://supplier.intel.com/english/support.htm and click on "Intel Supplier e-Business Support Numbers". If you would prefer NOT to receive email notifications, you may turn off this Read the full . . / שינוי עוסק מורשה ח פ.