Tháng 12 năm 2013

Tháng 12 năm 2013

Tháng 12 năm 2013

Chính sách Quà cáp, Ăn uống, Giải trí & Du lịch của Intel (“GMET”) cho Bên thứ ba Bộ Quy tắc Ứng xử: Bộ Quy tắc Ứng xử của Intel phản ánh các cam kết của chúng tôi nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh luôn chính trực và tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành. Chúng tôi mong muốn tất cả các công ty hoặc những người cung cấp dịch vụ hoặc hành động thay mặt Intel (“Bên thứ ba”) tuân... thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi, bao gồm chính sách chống tham nhũng, bất kể thông lệ kinh doanh hoặc phong tục tập quán xã hội tại địa phương. Cho và Nhận Quà cáp, Ăn uống, Giải trí và Du lịch (“GMET”): Việc trao đổi hoặc biếu quà cáp, ăn uống, giải trí hoặc du lịch (”GMET”) có thể tạo xung đột quyền lợi thực sự hay theo cảm nhận hoặc một tình huống trong đó có thể xem xét các loại chi phí là tiền hối lộ theo luật pháp hiện hành và tiêu chuẩn quốc tế. Intel mong muốn các Bên thứ ba tuân thủ các nguyên tắc sau khi cho hoặc nhận GMET: Tuân thủ Luật pháp Hiện hành: Bạn phải tuân thủ các luật chống tham nhũng, bao gồm Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài của Mỹ, Đạo luật Chống Hối lộ của Anh Quốc, và luật pháp địa phương hiện hành, khi cho hoặc nhận GMET liên quan đến hoạt động kinh doanh của Intel. Mục đích Kinh doanh: GMET phải nhằm mục đích hợp pháp, chẳng hạn như để thúc đẩy, chứng minh, hoặc giải thích một sản phẩm, vị trí, hoặc dịch vụ của Intel. Không Can thiệp Vô lý: GMET phải không đặt bất kỳ nghĩa vụ nào cho người nhận. Bạn tuyệt đối không tặng quà, hứa hẹn, hoặc cho bất cứ vật gì có giá trị nhằm mục đích can thiệp vô lý đến bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của người nhận có lợi cho Intel hay công ty của bạn, hoặc nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến tính khách quan của người nhận trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Thực hiện Công khai: Phải cho hoặc nhận GMET một cách công khai và minh bạch. Giá trị Hợp lý: GMET phải có giá trị hợp lý và không quá xa hoa hay hậu hĩ. Phù hợp: Bản chất của GMET phải phù hợp với các mối quan hệ kinh doanh và phong tục tập quán tại địa phương, và không gây ra tình trạng bối rối khi tiết lộ. Ghi chép Chính xác: Bạn phải ghi lại chính xác tất cả GMET cung cấp đại diện cho Intel. Bạn phải có khả năng tạo biên lai hoặc chứng từ phù hợp cho tất cả các chi phí GMET. GMET Chính phủ: Bạn không thể cung cấp GMET thay mặt Intel cho một quan chức chính phủ (bao gồm cả nhân viên của các cơ quan chính phủ, tổ chức công và doanh nghiệp nhà nước) mà không có sự chấp thuận trước của Intel. Chỉ chấp thuận trong các tình Read the full Tháng 12 năm 2013.