เครื่องหมายการค้าข้อมูลเครื่องหมายการค้า

BlueMoon, BunnyPeople, เซลเลอรอน, เซนทริโน, Cilk, Flexpipe, Intel, โลโก้ Intel, the Intel Anti-Theft technology logo, Intel AppUp, the Intel AppUp logo, Intel อะตอม, Intel CoFluent, Intel Core, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Insider, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel วีโปร, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, โลโก้ InTru, โลโก้ InTru Inside, เสียงสัญลักษณ์ InTru, Iris, Itanium, Look Inside., โลโก้ Look Inside., MCS, MMX, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, smartSignaling, Sound Mark, the Engineering Stay With It logo, The Creators Project, The Journey Inside, Thunderbolt, the Thunderbolt logo, Transcede, Transrf, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD และ XMM เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ

*ชื่อและแบรนด์อื่นๆ อาจเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

Microsoft, Windows และสัญลักษณ์การค้า้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านี้ และมีการใช้งานโดยบริษัท Intel Corporation ภายใต้การอนุญาตที่ถูกต้อง

บริษัท Intel Corporation ใช้เครื่องหมาย Palm OS* Ready โดยได้รับการอนุญาตใช้งานจากบริษัท Palm, Inc.

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos