แนวทางสำหรับผู้ดำเนินการสื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการคัดเลือก
หรือการส่งเสริมโดย Intel

Intel สนับสนุนเรื่องความชัดเจน เรายึดมั่นต่อการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดำเนินการสื่อสังคมของเรา (รวมถึง บล็อก ทวิตเตอร์* ฟอรั่ม และสื่อสังคมประเภทอื่นๆ ) จะเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์และมีการรับรองอย่างชัดเจน และข้อความต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Intel ล้วนเป็นข้อเท็จจริงและพิสูจน์ได้

หากคุณเป็นผู้ดำเนินการสื่อสังคมซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดเลือก หรือได้รับการส่งเสริมหรือมีความสัมพันธ์กับ Intel อย่างต่อเนื่อง คำแนะนำเหล่านี้สามารถใช้ได้กับคุณ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคำแนะนำเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้สนับสนุนของ Intel

กฎในการเข้าร่่วมสำหรับผู้ดำเนินการสื่อสังคม (SMP) ที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการคัดเลือกหรือการส่งเสริมโดย Intel

มีความชัดเจน Intel สนับสนุนความชัดเจนเกี่ยวกับการระบุตัวตนของคุณและความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อ Intel เรายึดมั่นในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดำเนินการสื่อสังคมที่เราสนับสนุน (รวมถึงบล็อก ไมโครบล็อก ฟอรั่มและสื่อสังคมประเภทอื่นๆ) จะเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อ Intel อย่างชัดเจนและชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและการสนับสนุนต่างๆ ด้วย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนทันทีต่อสาธารณชนและผู้อ่านในแต่ละครั้งที่คุณโพสต์

เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ โปรดอย่ากล่าวอ้างลอย ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แต่ให้กล่าวอย่างเจาะจงถึงสิ่งที่ คุณสัมผัสด้วยตนเอง

เขียนในสิ่งที่คุณรู้ เราสนับสนุนให้คุณเขียนโดยใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งและอิงอยู่กับเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญเมื่อต้องพูดถึงเทคโนโลยีของ Intel

ความรับผิดชอบของคุณ โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่คุณเขียนถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ และหากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการสนับสนุน หรือการส่งเสริมจาก Intel และโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เสมอเมื่อคุณเข้าใช้งานไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่น

กลับสู่ด้านบน

แนวทางสำหรับการตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับผู้ดำเนินการสื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการคัดเลือกหรือการส่งเสริมโดย Intel

Intel จะคอยตรวจสอบสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้ดำเนินการสื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการคัดเลือกหรือการส่งเสริมจากเรา เรายึดมั่นในการนำเสนอความสัตย์จริงและความถูกต้องแม่นยำของผลิตภัณฑ์ Intel

หากเราพบข้อความหรือคำกล่าวอ้างใดๆ เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด เราจะติดต่อคุณเพื่อทำการแก้ไข หากเราพบว่าคุณในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการสื่อสังคม (SMP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากเราได้เขียนข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดอยู่อย่างต่อเนื่องและซ้ำแล้วซ้ำเล่า เกี่ยวกับ Intel ผลิตภัณฑ์ของ Intel หรือบริการของ Intel เราจะยกเลิกความสัมพันธ์กับคุณ

คำแนะนำเกี่ยวกับสื่อสังคมเต็มรูปแบบที่จัดทำขึ้นสำหรับพนักงานของ Intel สามารถดูได้ที่นี่

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: มีนาคม 2553