สรุปข้อมูลประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel®

ประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel และสรุปข้อมูลนี้มีผลใช้กับเว็บไซท์ของ Intel Corporate ทั่วโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

Intel เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ของท่าน หรือเพื่อนำมาเป็นข้อมูลการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน โดย Intel จะแจ้งเหตุผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อได้ร้องขอข้อมูลนั้น และจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในการเก็บรวบรวมหรือตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด

การใช้

Intel จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมนั้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างไปโดยไม่ขออนุญาตจากท่านล่วงหน้า โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสาขาใดๆ ของ Intel ทั่วโลก หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต แต่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างไป

ทางเลือก

ท่านอาจเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและและลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ประสงค์ของท่านโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ แวะไปยังเว็บไซท์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะ แวะไปยัง Intel Subscription Center; แวะไปยัง Intel Profile Center; หรือติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์

วิธีการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อเราหรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อและเว็บไซท์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: มกราคม 2552