คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ
Intel®

คำถามที่ถูกถามบ่อยเหล่านี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของประกาศและสรุปข้อมูลการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel

Q: ประกาศนี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อเมษายน 2552 มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงบ้าง?

A: Intel ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลในการปรับปรุงครั้งนี้ เราเพียงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้อ่านได้ง่ายขึ้นและนำเสนอสรุปข้อมูลประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel® ซึ่งไม่ซับซ้อน

เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับประกาศการรักษาความลับของข้อมูลในครั้งก่อน ขอให้ท่านดูจากการเปลี่ยนแปลงแต่ละเวอร์ชั่นของเรา สำหรับการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของประกาศของเราที่จะมีขึ้นในอนาคต Intel จะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนบนเว็บไซท์ของเราก่อนทำการเปลี่ยนแปลงนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเกี่ยวกับลักษณะการใช้ข้อมูลใหม่ Intel จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อให้โอกาสในการเลือกที่จะให้มีการใช้หรือหลีกเลี่ยงมิให้มีการใช้รูปแบบใหม่นั้น

Q: ควรทำอย่างไรเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์หลังจากที่ได้อ่านประกาศและ FAQs นี้?

A: ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อเว็บไซท์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลใจของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Q: ประกาศนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมแบบออฟไลน์หรือไม่?

A: ใช่ Intel พยายามที่จะให้มีการดำเนินการด้านการรักษาความลับของข้อมูลที่สอดคล้องกันแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะใช้สื่อหรือวิธีการแบบใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

Q: ฉันต้องการส่งประวัติย่อ/ประวัติส่วนตัวของฉันให้กับ Intel ประกาศการรักษาความลับของข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันส่งให้กับ Intel เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือไม่?

A: ใช่ Intel จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดจ้างพนักงาน หากท่านได้รับการเสนอตำแหน่งงานหรือถูกว่าจ้างโดย Intel ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการว่าจ้างที่เกี่ยวข้องอื่นด้วย โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติย่อ/ประวัติส่วนตัว และขั้นตอนการดำเนินงานสามารถดูได้ที่เว็บไซท์ Worldwide Candidate Privacy Notice

Q: Intel ได้ปฏิบัติตามหลักการ Safe Harbor ตามที่ได้กำหนดขึ้นโดย U.S. Department of Commerce (DOC) หรือไม่?

A: ใช่ Intel ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ Safe Harbor สำหรับข้อมูลทั้งในแบบออฟไลน์ ออนไลน์และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ถูกประมวลผลแบบแมนนวล ซึ่งข้อตกลง Safe Harbor ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองของสหภาพยุโรป หาก Intel ถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้ไปยังสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Safe Harbor สามารถพบได้ที่เว็บไซท์ US Department of Commerce

Q: ฉันสามารถจัดการเกี่ยวกับการสมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ในแบบออนไลน์ได้หรือไม่?

A: ได้ ท่านอาจเข้าถึงและปรับปรุงลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ประสงค์ของท่านโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ แวะไปยังเว็บไซท์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะ แวะไปยัง Intel Subscription Center; แวะไปยัง Intel Profile Center; หรือติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์

Q: เว็บไซท์หรือจดหมายข่าว "ส่วนตัว" หมายถึงอะไร?

A: เว็บไซท์หรือจดหมายข่าว "ส่วนตัว" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเฉพาะที่ต้องการตามที่ร้องขอได้ โดย Intel อนุญาตให้แต่ละท่านปรับเปลี่ยนการรับชมเว็บไซท์หรือจดหมายข่าวตามความต้องการส่วนบุคคลได้โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้

Q: ทำไม Intel จึงมีประกาศการรักษาความลับของข้อมูลแชนแนล?

A: Intel ได้สร้างประกาศการรักษาความลับของข้อมูลแชนแนลเพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมสำหรับประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel เพื่อรองรับความกังวลใจเกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูลแชนแนล โดยประกาศการรักษาความลับของข้อมูลนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากสมาชิกแชนแนลเมื่อสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซท์ Intel® Reseller Center ที่ http://www.intel.com/reseller/ และจาก Intel Channel Membership Program ใดๆ สำหรับผู้สร้างระบบ

Q: ทำไม Intel จึงมีข้อกำหนดของการใช้บริการเว็บไซท์สื่อสังคม (Social Media)?

A: ข้อกำหนดของการใช้บริการนี้จะอธิบายถึงการดำเนินการในการรักษาความลับของข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

Q: จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้จากที่ใด?

A: TRUSTe Educate Yourself, OnGuard Online และ TRUSTe Be Safe Online: Ten Tips to Protect your Personal Information on the Internet.

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: เมษายน 2552