Intels riktlinjer för sociala medier

Detta är de officiella riktlinjerna för sociala medier hos Intel. Om du är anställd på Intel eller är en leverantör som skapar eller bidrar till bloggar, wikis, sociala nätverk, virtuella världar eller någon annan typ av sociala medier på intel.com eller annan plats – är dessa riktlinjer avsedda för dig. Vi räknar med att alla som deltar i sociala medier å Intels vägnar är utbildade och förstår och följer de här riktlinjerna. Om du inte gör det kan det innebära att du i framtiden inte får delta. Dessa riktlinjer kommer fortsätta att utvecklas i takt med att nya tekniker och verktyg för sociala nätverk tas fram – så se till att du håller dig uppdaterad.

Kommunikation

Nya plattformar för samarbete online medför en stor förändring av vårt sätt att arbeta, och möjliggör nya sätt att kommunicera med kunder, kollegor och resten av världen. Det är ett nytt sätt att samverka på och vi tror att social informatik kan bidra till starkare, mer framgångsrika affärsrelationer. Det är även ett sätt för dig att ta del av globala samtal som har med Intels arbete och det vi värdesätter att göra.

Om du deltar i sociala medier ska du följa de här riktlinjerna:

  • Håll dig till ditt expertområde och ge unika, individuella perspektiv på vad som pågår inom Intel och i världen.
  • Publicera meningsfulla, respektfulla kommentarer, det vill säga spamma inte och lägg inte ut några kommentarer som faller utanför ämnet eller är stötande.
  • Stanna alltid upp och tänk efter innan du publicerar.. Svara dock snabbt på kommentarer när svar behövs.
  • Respektera privat information och innehåll, samt sekretess.
  • Om du motsätter dig andras åsikter ska du uttrycka det på ett lämpligt och artigt sätt.
  • Lär dig och följ Intels uppförandekodFiltyp/storlek: PDF 596 KB och Intels sekretesspolicy.

Tillbaka till början

Kommunikationsregler

Var öppen. Din ärlighet – eller oärlighet – märks snabbt i sociala medier. Om du bloggar om ditt arbete på Intel, använd ditt riktiga namn, bevisa att du arbetar för Intel och var tydlig med vilken roll du har på företaget. Om du har starkt personligt intresse i något som håller på att diskuteras, framhåll det direkt. Öppenheten gäller din identitet och din relation till Intel. Du måste fortfarande bevara sekretessen kring företagsinformation och -innehåll.

Använd gott omdöme. Se till att dina försök till öppenhet inte strider mot Intels sekretessmässiga och juridiska riktlinjer för extern affärsmässig kommunikation. Be om tillstånd att publicera eller rapportera om konversationer som är avsedda som privata eller interna på Intel. Alla påståenden måste vara sanna, belagda och godkända och får inte vara vilseledande. Produktutvärderingar måste godkännas för extern publicering av respektive produktutvärderingsteam. Kommentera aldrig utan relevant tillstånd någonting som gäller juridiska frågor, rättsprocesser eller eventuella parter som ingår i rättsprocesser med oss. Om du vill skriva om våra konkurrenter måste du vara säker på att du vet vad du pratar om och att du har relevant tillstånd. Var också smart när det gäller att skydda dig själv, din sekretess och Intels konfidentiella information. Det du publicerar når långt och kommer att finnas kvar länge, så tänk över innehållet noga.

Skriv om ämnen du är insatt i. Skriv och publicera bara inom ditt eget expertområde, i synnerhet vad gäller Intel och vår teknik. Om du skriver om ett ämne som Intel sysslar med men där du inte är Intels expert, ska du klargöra det för dina läsare. Skriv i första person. Om du skriver något på en webbsida utanför Intel, använd ett frånsägande av ansvar liknande detta: “De inlägg jag publicerar på den här webbplatsen är mina egna och speglar inte nödvändigtvis Intels inställning, strategi eller åsikter.” Respektera också märken, varumärken, upphovsrätt, fair use, affärshemligheter (inklusive våra rutiner och metoder), sekretess och lagar om finansiell rapportering. Om du har några frågor om det här ska du tala med ditt juridiska ombud hos Intel. Kom ihåg att du kan komma att hållas personligt ansvarig för ditt innehåll.

Uppfattning är verklighet. I sociala nätverk på nätet är gränserna mellan offentlig och privat, personlig och yrkesmässig otydliga. Genom att identifiera dig som anställd på Intel, skapar du en uppfattning om Intel hos våra aktieägare, kunder och allmänheten – och uppfattning om dig själv hos dina kollegor och chefer. Gör oss stolta. Se till att allt innehåll som relateras till dig är konsekvent med ditt arbete och Intels värderingar och professionella standarder.

Det är ett samtal. Tala med läsarna precis som du skulle tala med personer i yrkesrelaterade situationer. Du ska med andra ord undvika ett alltför formellt och byråkratiskt språk. Var inte rädd för att visa din personlighet och säga vad du tycker. Överväg innehåll som är öppet för diskussion och inbjuder till svar. Uppmuntra kommentarer. Du kan också bredda samtalet genom att citera andra som bloggar om samma ämne och låta ditt innehåll delas och publiceras.

Tillför du extra värde? Det har skrivits åtskilliga miljoner ord. Det bästa sättet att få människor att läsa det du publicerar är att skriva om sådant som de värderar.. Social kommunikation från Intel ska hjälpa våra kunder, samarbetspartners och kollegor. Det ska främja bildandet av åsikter och bygga en känsla av gemenskap. Om det du skriver hjälper människor att förbättra sina kunskaper och färdigheter, bygga upp företag, göra sitt jobb, lösa problem eller förstå Intel bättre – då tillför det extra värde.

Ditt ansvar: Det du skriver är ditt ansvar. Att delta i social datakommunikation å Intels vägnar är ingen rättighet utan en möjlighet. Ta därför uppdraget på allvar och behandla det med respekt. Om du vill delta å Intels vägnar ska du genomgå Digital IQ-utbildningen och kontakta Social Media Center of Excellence. Lär dig och följ Intels uppförandekodFiltyp/storlek: PDF 596 KB. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer och Intels uppförandekod kan påverka din medverkan i framtiden. Kontakta social.media@intel.com om du vill ha mer information. Följ också villkoren för eventuella webbplatser som tillhör tredje part.

Skapa nyfikenhet. I egenskap av ett företag med samhällsansvar bidrar Intel till viktiga förändringar i världen, till framtidens teknik och en till offentlig dialog inom många olika ämnen. Vår affärsverksamhet blir allt mer fokuserad på högkvalitativt nyskapande. Låt oss dela med oss av de spännande saker vi lär oss och gör – och låt oss lära från andra.

Var en ledare. Gränsen mellan en hälsosam debatt och provokationer kan vara hårfin. Tala inte nedsättande om våra konkurrenter eller Intel. Du behöver inte heller svara på all kritik och varje sur kommentar. Försök skriva så att du inbjuder till andra åsikter utan att reta upp andra. Vissa ämnen – som politik och religion – ska du vara extra försiktig med. Var därför försiktig och hänsynsfull. När du väl har skrivit något kan du inte ta tillbaka det. Om en uppretad diskussion tar fart, är den svår att stoppa.

Har du ställt till det? Om du begår ett misstag, erkänn. Var ärlig och åtgärda det snabbt. Om du bloggar kan du välja att redigera ett tidigare inlägg – och var noga med att andra får reda på ändringen.

Ta en funderare om något är oklart. Om du är på väg att publicera något som inte känns riktig bra ska du gå inte vidare. Gå istället igenom dessa riktlinjer och försök komma underfund med vad det är som inte stämmer och åtgärda problemet. Om du fortfarande har funderingar kanske det är bäst att diskutera saken med din chef eller juridiska representant. I slutänden är det du publicerar ditt eget – liksom ansvaret för det. Var därför på den säkra sidan.

Tillbaka till början

Underleverantörer och sponsring

Intel stöder öppenhet. Vi arbetar för att se till att alla som deltar i sociala medier å våra vägnar (inklusive bloggar, Twitter, forum och andra sociala media) är tydliga med sina företagsrelationer och eventuell sponsring, samt att alla uppgifter som rör Intels produkter är sanningsenliga och väl underbyggda.

Kom ihåg att alla experter inom sociala medier som ingått avtal med, fått uppdrag från eller på något sätt kompenseras av Intel måste följa Riktlinjer för dem som deltar i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel. Som en del av dessa riktlinjer måste du uppge att du agerar på uppdrag av, eller på annat sätt kompenseras av, Intel. Din blogg kommer att granskas för att se till att den följer våra riktlinjer och innehåller korrekta beskrivningar av våra produkter och påståenden.

Tillbaka till början

Riktlinjer för moderation

Moderering innebär att man granskar och godkänner innehåll innan det publiceras på webbplatsen. (Det gäller för innehåll i sociala medier som har skrivits å Intels vägnar, oavsett om den aktuella webbplatsen tillhör intel.com eller ej.) Intel stöder inte, och tar inte ansvar för, innehåll som publiceras av tredje part - så kallat användargenererat innehåll. Det begreppet innefattar såväl text som överförda filer (video, bilder, ljud, programfiler och dokument).

Även om vi starkt uppmuntrar användardeltagande, finns det vissa riktlinjer som vi ber dig att följa för allas säkerhet. Intel har dessutom infört automatiserade kontroller för att motverka skräppost och skadligt innehåll. Observera att innehåll som kommer inifrån Intel inte är modererat. Detta betyder att våra bloggare kan göra inlägg utan föregående godkännande, förutsatt att de först genomgått vår juridiska utbildning.

Förhandsmoderering. Även om en webbplats kräver att användaren registrerar sig för att få göra inlägg, betyder ett användarnamn och en e-postadress inte att man vet vem användaren egentligen är. För att minimera riskerna/höja säkerheten kräver vi att alla användargenererade inlägg modereras innan de publiceras (förhandsmoderering).

Gemenskapsmoderering. För etablerade, harmoniska gemenskaper kan gruppmoderering från regelbundna användare fungera bra. Det kan ibland tillåtas som ett alternativ till förhandsmoderering, men måste ansökas om och godkännas.

Balanserad onlinedialog. Vare sig innehållet är förhandsmodererat eller gemenskapsmodererat ska du följa de här tre principerna: Den gode, den onde, men inte den fule. Om innehållet är positivt eller negativt och håller sig till samtalets sakfråga, godkänner vi det, oavsett om det är till Intels fördel eller inte. Om innehållet däremot är fult, stötande, nedlåtande eller inte håller sig till ämnet, godkänns det inte.

Senast uppdaterat: mars 2010