Mărci comerciale

Informaţii privind mărcile comerciale:

BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Flexpipe, Intel, logoul Intel, Intel AppUp, the Intel AppUp logo, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Insider, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel vPro, Intel XScale, InTru, logoul InTru, logoul InTru Inside, marca sonoră InTru, Iris, Itanium, Look Inside., Sigla Look Inside., MCS, MMX, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, smartSignaling, Sound Mark, Stay With It, the Engineering Stay With It logo, The Creators Project, The Journey Inside, Thunderbolt, the Thunderbolt logo, Transcede, Transrf, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD aşind XMM sunt mărci comerciale ale Intel Corporation din S.U.A. şi/sau din alte ţări.

*Alte denumiri şi branduri pot fi revendicate ca fiind proprietatea altora.

Microsoft, Windows şi logoul Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation din S.U.A. şi/sau din alte ţări.

Java este o marcă comercială înregistrată a Oracle-ului şi a partenerilor săi.

Bluetooth este o marcă comercială deţinută de proprietar şi poate fi folosită de Intel Corporation cu licenţă.

Intel Corporation foloseşte marca Palm OS* Ready conform licenţei de la Palm, Inc.

OpenCL şi logo-ul OpenCL sunt mărci înregistrate Apple Inc. utilizate cu permisiunea Khronos.