Notificare Intel® de confidenţialitate online

Intel se angajează să vă protejeze confidenţialitatea. Practicile noastre de gestionare a informaţiilor personale sunt descrise în cele ce urmează şi în notificările suplimentare afişate la punctul de colectare.

Colectarea informaţiilor dumneavoastră personale

Intel colectează informaţii personale, cum ar fi numele, adresa, adresa email şi informaţii despre cardurile de plăţi pentru o serie variată de scopuri. Vă vom explica scopul pentru care trebuie să colectăm aceste informaţii în momentul solicitării.

Folosirea informaţiilor dumneavoastră personale

Intel va folosi informaţiile dumneavoastră personale numai în scopul pentru care acestea au fost colectate. De exemplu, pentru a livra un produs sau serviciu solicitat, pentru a permite participarea dumneavoastră la activităţi online sau pentru a personaliza experienţa dumneavoastră. Nu vom folosi informaţiile dumneavoastră personale în alte scopuri fără a vă solicita mai întâi acordul.

Accesul la informaţiile dumneavoastră personale

Intel poate permite accesul la informaţiile dumneavoastră personale atât companiei Intel Corporation din S.U.A. cât şi oricărei alte sucursale Intel din lume sau oricăror terţe părţi autorizate. Permitem accesul terţelor părţi numai la un volum minim de informaţii personale necesar pentru a beneficia de serviciul solicitat. Nu permitem terţelor părţi să folosească informaţiile dumneavoastră personale în alte scopuri.

Este posibil să accesăm sau să dezvăluim informaţiile dumneavoastră personale pentru a respecta cerinţele sau procedurile legale şi a ne exercita drepturile legale sau pentru a ne apăra împotriva acţiunilor în instanţă.

Este posibil să permitem accesul la informaţiile personale şi la orice informaţii suplimentare disponibile nouă pentru a investiga, a preveni sau a lua măsuri împotriva unor activităţi ilegale, presupuse fraude şi situaţii ce implică ameninţări potenţiale la integritatea fizică a oricărei persoane, încălcarea condiţiilor de utilizare a serviciilor Intel sau în orice alte cazuri cerute de lege.

Preferinţele de comunicare

Vă puteţi gestiona preferinţele personale de comunicare utilizând una dintre următoarele metode: vizitaţi site-ul Web corespunzător produsului sau serviciului; vizitaţi Centrul de abonare Intel; contactaţi-ne folosind formularul online sau trimiteţi o scrisoare la adresa poştală de mai jos, indicând numele, adresa email şi descrierea solicitării dumneavoastră. De exemplu, dacă doriţi să vă dezabonaţi de la un buletin informativ, indicaţi numele respectivului buletinul informativ.

Accesarea informaţiilor dumneavoastră personale

Puteţi să accesaţi şi să actualizaţi informaţiile personale folosind una dintre următoarele metode: vizitaţi site-ul Web corespunzător produsului sau serviciului; vizitaţi Centrul de abonare Intel; contactaţi-ne folosind formularul online sau trimiteţi o scrisoare la adresa poştală de mai jos, indicând numele, adresa email, codul de identificare a contului şi descrierea solicitării.

Securitatea informaţiilor dumneavoastră personale

Intel aplică o combinaţie de măsuri de securitate standard acceptate în acest domeniu pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale împotriva pierderii sau utilizării necorespunzătoare a acestora. De exemplu, folosim programe de criptare la transmiterea prin Internet a informaţiilor legate de cardul de plată.

Personalizarea

Intel foloseşte module cookie, semnale Web şi informaţiile personale furnizate de dumneavoastră pentru a personaliza experienţa dumneavoastră online şi a ne îmbunătăţi serviciile. De exemplu, folosim un modul cookie pentru a reţine preferinţele de ţară şi limbă pe care le-aţi selectat pe site-ul nostru Web. Pentru mai multe informaţii despre modul în care utilizăm modulele cookie, consultaţi Notificarea cu privire la modulele cookie.

Păstrarea datelor

Intel va păstra informaţiile dumneavoastră personale numai pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau conform cerinţelor prevăzute de legile sau reglementările legale în vigoare.

Link-uri spre alte site-uri

Intel poate furniza link-uri către site-uri operate de terţe părţi care nu au fost acoperite de această politică. Vă recomandăm să consultaţi politicile de confidenţialitate afişate pe site-urile Web respective.

Minori

Intel nu colectează în mod obişnuit informaţii personale aparţinând copiilor care nu au împlinit vârsta de 13 ani. În cazul în care colectăm astfel de informaţii personale, avem nevoie de consimţământul parental verificabil, înainte de colectarea informaţiilor. Dacă aflăm că am colectat informaţii personale aparţinând copiilor fără consimţământul părinţilor, le vom şterge din sistemele noastre.

Transferul informaţiilor personale

Intel poate transfera informaţiile dumneavoastră personale către compania Intel Corporation din S.U.A. şi oricărei alte sucursale Intel din lume. Putem transfera informaţiile dumneavoastră personale către terţe părţi aflate într-o altă ţară în scopul procesării, stocării sau îndeplinirii serviciilor.

Respectăm principiile acordului „Port Sigur” al Departamentului Comerţului al S.U.A. privind datele cu caracter personal procesate offline, online sau manual.

Cum să ne contactaţi

Puteţi să luaţi legătura cu Intel folosind formularul Contactaţi-ne sau puteţi să trimiteţi o scrisoare la adresa poştală de mai jos. Vă rugăm să includeţi informaţiile dumneavoastră de contact, numele site-ului Web sau a serviciului Intel şi descrierea detaliată a solicitării sau motivelor de îngrijorare legate de confidenţialitate.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Ultima actualizare: aprilie 2009