Conformitate pentru exporturi

Această porţiune a site-ului Web aparţinând Intel Corporation oferă informaţii detaliate cu privire la clasificarea exporturilor pentru produsele Intel conţinând codificare criptografică. Clasificarea este efectuată în primul rând în S.U.A., la biroul central al Intel, prin urmare, Intel foloseşte clasificările de export ale S.U.A. aşa cum sunt acestea stabilite de guvernul S.U.A. Dacă vă aflaţi în afara S.U.A., consultaţi reglementările locale de import şi export ale ţării.

Terminologie folosită în raportul de clasificare criptografică

Material/Product Description/Customs Product Number (Descriere de material/de produs/Cod vamal de produs): Cod de material şi descriere specifice, atribuite sistematic produselor. Aceste coduri apar pe factura comercială.

ECCN: Export Control Classification Number (număr de clasificare pentru controlul exporturilor) atribuit de Bureau of Industry and Security (BIS, Biroul Industriei şi Securităţii) al Departamentului de Comerţ al S.U.A. din Commerce Control List (CCL, Lista de Control Comercial). Aceasta este denumirea fundamentală ce indică nivelul de control al unui articol. Produsele Intel de codificare criptografică se încadrează în următoarele ECCN:

 • 5A002R – Securitatea informaţiilor – Hardware (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5A002R* – Securitatea informaţiilor – Hardware (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5D002R – Securitatea informaţiilor – Software (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5D002R* – Securitatea informaţiilor – Software (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5A002U* – Securitatea informaţiilor – Hardware (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5A002U – Securitatea informaţiilor – Hardware (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5D002U* – Securitatea informaţiilor – Software (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5D002U – Securitatea informaţiilor – Software (criptare confidenţială a datelor mai mare decât spaţiul de adresare de 64 de biţi al cheii)
 • 5A992c – Securitatea informaţiilor – Hardware (piaţă în masă)
 • 5A992OIEL – Securitatea informaţiilor – Hardware (piaţă în masă dar supusă reglementărilor de export din Regatul Unit)
 • 5A992 – Securitatea informaţiilor – Hardware (echipamente necontrolate de 5A002 – 5A992.a)

Restricted (restricţionate) şi Unrestricted (nerestricţionate): Reglementările guvernului S.U.A. pentru ENC cu privire la scutirea de licenţă fac diferenţiere între produsele „Restricted" (restricţionate) şi „Unrestricted” (nerestricţionate).

 • Sufixul R se aplică produselor care respectă paragraful §740.17(b)(2)
 • Sufixul U se aplică produselor care respectă paragraful §740.17(b)(3)
 • * se aplică produselor care nu deţin autorizaţie de import franceză

CCATS: Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS, Sistemul de Urmărire Automată a Clasificării Bunurilor) Acesta este numărul de cod atribuit de către BIS pentru produsele care au fost clasificate în funcţie de Commerce Control List (CCL, Lista de Control Comercial). Intel furnizează numărul CCATS (CCATS, Sistemul de Urmărire Automată a Clasificării Bunurilor) dacă este cazul.

Ultima actualizare: Mai 2010

Informaţii cu conţinut similar