Wytyczne firmy Intel dotyczące mediów społecznych

To są oficjalne wytyczne firmy Intel dotyczące mediów społecznych. Jeśli jesteś pracownikiem firmy Intel lub kontrahentem zajmującym się blogami, witrynami wiki, sieciami społecznymi, światami wirtualnymi lub dowolnym innym rodzajem mediów społecznych (zarówno w witrynie intel.com, jak i poza nią) — te wytyczne są dla Ciebie. Od wszystkich osób uczestniczących w mediach społecznych w imieniu firmy Intel oczekujemy przeszkolenia, a także pełnego zrozumienia niniejszych wytycznych i postępowania zgodnie z nimi. Niezastosowanie się do tego wymogu może przyczynić się do pozbawienia Cię możliwości takiego uczestnictwa w przyszłości. Wytyczne będą aktualizowane w miarę pojawiania się nowych technologii i narzędzi do obsługi sieci społecznych — zachęcamy do sprawdzania ich raz na jakiś czas, aby być na bieżąco.

Gdy zaczniesz działać

Nowo powstające platformy do współpracy online fundamentalnie zmieniają sposób naszej pracy i oferują nowe możliwości interakcji z klientami, współpracownikami i ze światem. Jest to nowy model interakcji. Wierzymy, że informatyka społeczna może pomóc Ci budować trwalsze i skuteczniejsze relacje biznesowe. Jest to również sposób na uczestniczenie w globalnych dyskusjach związanych z pracą, którą wykonujemy w firmie Intel, i z rzeczami, na których nam zależy.

Jeśli uczestniczysz w mediach społecznych, postępuj według następujących zasad:

  • Nie wykraczaj poza dziedziny, w których się specjalizujesz, i przedstawiaj własny punkt widzenia na temat tego, co dzieje się w firmie Intel i poza nią.
  • Zamieszczaj treściwe komentarze i okazuj w nich szacunek. Innymi słowy: nie spamuj i nie zamieszczaj uwag niezwiązanych z tematem lub obraźliwych.
  • Przed publikacją zawsze wstrzymaj się i zastanów. Jeśli udzielenie odpowiedzi na komentarz jest pożądane, udzielaj jej bez zbędnej zwłoki.
  • Respektuj informacje i treści będące własnością innych firm, a także zasady zachowania poufności.
  • Jeśli nie zgadzasz się z opiniami innych osób, wyrażaj to w sposób odpowiedni i grzeczny.
  • Znaj i kieruj się Kodeksem postępowania w firmie IntelTyp/rozmiar pliku: PDF 596 KB i Zasadami prywatności firmy Intel.

powrót do początku

Reguły działania

Działaj jawnie. Twoja uczciwość lub jej brak zostaną szybko zauważone w środowisku mediów społecznych. Jeśli prowadzisz blog, w którym opisujesz swoją pracę w firmie Intel, używaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz jasno określ, że pracujesz w firmie Intel i swoją w niej rolę. Jeśli masz w czymś żywotny interes, bądź pierwszą osobą, która to przyznaje. Jawność dotyczy Twojej tożsamości i powiązania z firmą Intel. Ale informacje i treści zastrzeżone musisz nadal traktować jako poufne.

Kieruj się rozsądkiem. Pamiętaj, aby jawność Twoich działań nie naruszała prywatności, poufności i wytycznych firmy Intel w zakresie przepisów o zewnętrznych mowach komercyjnych. Pytaj o pozwolenie, zanim opublikujesz lub opiszesz rozmowy mające charakter prywatny lub wewnętrzny w firmie Intel. Wszystkie stwierdzenia muszą być prawdziwe i niemylące, a wszelkie roszczenia muszą być uzasadnione i zatwierdzone. Wyniki testów porównawczych produktów muszą być zatwierdzone do publikacji zewnętrznych przez odpowiedni zespół. Nigdy nie publikuj komentarzy dotyczących spraw prawnych, procesów ani stron, z którymi jesteśmy w sporze prawnym bez uzyskania odpowiedniej zgody. Jeśli chcesz pisać o konkurencji, upewnij się, że masz na ten temat wystarczającą wiedzę i odpowiednie pozwolenie. Postępuj rozsądnie w kwestiach ochrony siebie, swojej prywatności i informacji poufnych firmy Intel. Publikowane materiały będą szeroko dostępne przez długi okres, więc treść dobieraj ostrożnie.

Pisz o tym, na czym się znasz. Pisz i zamieszczaj publikacje z dziedzin, w których się specjalizujesz, zwłaszcza jeśli dotyczą firmy Intel i naszych technologii. Jeśli piszesz o sprawie, w którą firma Intel jest zaangażowana, ale w której nie jesteś specjalistą z ramienia firmy Intel, jasno poinformuj o tym czytelników. Pisz w pierwszej osobie. Jeśli zamieszczasz publikację w witrynie sieci Web nienależącej do firmy Intel, używaj zastrzeżeń, np.: "Publikacje w tej witrynie są moje i nie muszą prezentować stanowiska, strategii ani opinii firmy Intel". Przestrzegaj przepisów dotyczących marek, znaków towarowych, praw autorskich, dozwolonego użytku, tajemnicy handlowej (z uwzględnieniem naszych procesów i metod), poufności i ujawniania danych finansowych. Jeśli masz pytania w tych kwestiach, skontaktuj się z przedstawicielem prawnym firmy Intel. Pamiętaj, że możesz ponosić osobistą odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.

Postrzeganie kształtuje rzeczywistość. W sieciach społecznych online zacierają się granice między tym, co publiczne a prywatne — co osobiste a zawodowe. Przez samo określenie się jako pracownika firmy Intel wpływasz na to, jak Twój profesjonalizm i firma Intel są postrzegane przez naszych udziałowców, klientów i ogół publiczny — oraz jak Ciebie postrzegają współpracownicy i kierownictwo. Chcemy być z Ciebie dumni. Wszelka treść, która się z Tobą wiąże, powinna być spójna z Twoją pracą oraz z wartościami i standardami zawodowymi firmy Intel.

To jest dyskusja. Zwracaj się do swoich czytelników tak, jak do prawdziwych ludzi w sytuacjach związanych z pracą. Unikaj przesadnie pedantycznego lub "ułożonego" języka. Nie bój się angażować swojej osobowości i mówić tego, co myślisz. Rozważ publikowanie treści otwartych i skłaniających do odpowiedzi. Zachęcaj do komentarzy. Możesz poszerzyć ramy dyskusji, cytując inne osoby prowadzące blogi o tej samej tematyce i umożliwiając udostępnianie lub syndykowanie publikowanych przez siebie treści.

Czy dodajesz wartość? Po świecie krążą miliony słów. Najlepszym sposobem, aby to Twoje były czytane jest pisanie rzeczy, które ludzie będą cenić. Komunikacja społeczna od firmy Intel powinna pomagać naszym klientom, partnerom i współpracownikom. Powinna prowokować do myślenia i budować poczucie wspólnoty. Jeśli pomaga ludziom poszerzać wiedzę lub umiejętności, budować ich biznes, wykonywać pracę, rozwiązywać problemy czy lepiej rozumieć działania firmy Intel — wtedy jest to dodawanie wartości.

Twoja odpowiedzialność: Piszesz na własną odpowiedzialność. Uczestnictwo w mediach społecznych w imieniu firmy Intel nie jest prawem, ale możliwością - traktuj ją więc z powagą i szacunkiem. Jeśli chcesz w nich uczestniczyć w imieniu firmy Intel, przejdź szkolenie Digital IQ i skontaktuj się z Centrum doskonalenia w dziedzinie mediów społecznych. Znaj i kieruj się Kodeksem postępowania w firmie IntelTyp/rozmiar pliku: PDF 596 KB. Niestosowanie się do tych wytycznych i Kodeksu postępowania w firmie Intel może przyczynić się do pozbawienia Cię możliwości takiego uczestnictwa. Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres social.media@intel.com. Stosuj się również do warunków dotyczących witryn innych firm.

Stwórz atmosferę ekscytacji. Firma Intel, zarówno jako przedsiębiorstwo, jak i element społeczeństwa, ma swój wkład w kształtowaniu świata, w przyszłości technologii i w dialogu publicznym dotyczącym szeregu tematów. Nasze działania biznesowe coraz bardziej koncentrują się na cennych innowacjach. Dzielmy się ze światem ekscytującymi rzeczami, których się dowiadujemy i które robimy — i otwierajmy się na naukę od innych.

Bądź liderem. Istnieje cienka linia między zdrową dyskusją a reakcją wyzwalającą niezdrowe emocje. Nie oczerniaj naszej konkurencji ani firmy Intel. Nie musisz też odpowiadać na każdy przejaw krytyki czy uszczypliwości. Próbuj pisać tak, aby zachęcać do wyrażania różniących się opinii bez drażnienia innych osób. Niektóre tematy, np. polityka czy religia, są bardziej drażliwe niż inne. Zachowaj w tym względzie ostrożność i delikatność. Opublikowanych słów tak naprawdę nie można już wycofać. A gdy dyskusja przybiera charakter utarczki, nie tak łatwo ją zatrzymać.

W razie wpadki. Jeśli popełnisz błąd, przyznaj się do tego. Sprawy stawiaj jasno, a korekty wprowadzaj szybko. Jeśli publikujesz na blogu, możesz zmodyfikować wcześniejszy wpis — ale nie pozostawiaj wątpliwości, że taka modyfikacja miała miejsce.

Jeśli nie masz pewności, zaczekaj. Jeśli publikujesz coś, co choćby w najmniejszym stopniu sprawia, że czujesz się niezręcznie, nie ignoruj tego i nie klikaj opcji Wyślij. Poświęć chwilę na przejrzenie tych wytycznych i spróbuj określić, co jest nie tak, a następnie popraw to. Jeśli nadal nie masz pewności, możesz spróbować przedyskutować to ze swoim przełożonym albo przedstawicielem prawnym. Wreszcie — to Ty publikujesz i Ty za to odpowiadasz. Miej więc pewność.

powrót do początku

Partnerzy kontraktowi i poparcie

Firma Intel opowiada się za jawnością. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi praktykujący w mediach społecznych (blogach, serwisie Twitter, forach i innych) w sposób wyraźny ujawniali powiązania i poparcie oraz aby twierdzenia dotyczące produktów Intel były prawdziwe i zasadne.

Wszyscy specjaliści ds. mediów społecznych angażowani, obsadzani lub w inny sposób wynagradzani przez firmę Intel muszą postępować zgodnie z Wytycznymi dla osób praktykujących w mediach społecznych, sponsorowanych, obsadzanych lub premiowanych przez firmę Intel. W ramach tych wytycznych konieczne jest ujawnienie faktu obsadzenia lub wynagradzania przez firmę Intel. Twój blog będzie monitorowany pod względem zgodności z naszymi wytycznymi i prawdziwości opisów naszych produktów i twierdzeń.

powrót do początku

Wskazówki dotyczące moderacji

Moderacja polega na przeglądaniu i zatwierdzaniu treści przed opublikowaniem jej w witrynie.·(Dotyczy to treści w mediach społecznych, pisanych w imieniu firmy Intel, niezależnie od tego, czy witryna znajduje się w domenie intel.com). Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez strony trzecie, określane mianem "zawartości generowanej przez użytkownika". Zalicza się do tego treść tekstową oraz przekazywane pliki (filmy, obrazy, dźwięki, pliki wykonywalne, dokumenty).

Gorąco zachęcamy użytkowników to tego rodzaju uczestnictwa, ale jednocześnie prosimy o stosowanie się do wytycznych, aby wszystkim wyszło to na korzyść. Ponadto firma Intel stosuje zautomatyzowane narzędzia służące do zwalczania spamu i szkodliwej zawartości. Zawartość generowana w firmie Intel nie jest moderowana. Oznacza to, że pozwalamy naszym autorom blogów publikować treści bezpośrednio i bez zatwierdzenia, pod warunkiem, że odbyli odpowiednie szkolenia.

Moderacja wstępna. Nawet jeśli do publikowania w witrynie wymagana jest rejestracja użytkownika, nazwa i adres e-mail użytkownika nie czynią go jeszcze wiarygodnym. W związku z tym dla wszelkich publikacji zawartości generowanej przez użytkownika wymagana jest moderacja (moderacja wstępna).

Moderacja przez społeczność. W przypadku ustabilizowanych, zdrowych społeczności sprawdza się moderacja grupowa przez udzielających się użytkowników. Czasami forma ta będzie dopuszczana zamiast moderacji wstępnej – do jej stosowania wymagane będzie złożenie wniosku i zatwierdzenie.

Wyważony dialog online. Niezależnie od tego, czy zawartość jest moderowana wstępnie, czy przez społeczność, kieruj się tymi trzema zasadami: Dobrzy, źli, ale nie brzydcy. Jeśli treść ma charakter pozytywny lub negatywny i mieści się w kontekście dyskusji, zatwierdzamy ją niezależnie od tego, czy jest przychylna, czy nieprzychylna wobec firmy Intel. Jeśli jednak treść jest brzydka, obraźliwa, oczerniająca i nie mieszcząca się w kontekście, to ją odrzucamy.

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2010