Richtlijnen voor sociale media van Intel

Dit zijn de officiële richtlijnen voor sociale media van Intel. Als u een werknemer of contractant van Intel bent en inhoud maakt en bijdraagt aan blogs, wiki's, sociale netwerken, virtuele werelden of andere soorten sociale media, zowel op intel.com als daarbuiten, zijn deze richtlijnen voor u bestemd. Wij gaan ervan uit dat al wie namens Intel betrokken is in sociale media, de vereiste trainingen heeft voltooid en deze richtlijnen begrijpt en volgt. Niet naleving van deze voorwaarden kan uw deelname in de toekomst in het gedrang brengen. Deze richtlijnen worden voortdurend aangepast om in te spelen op nieuwe technologieën en tools voor sociale netwerken. Neem dus regelmatig een kijkje zodat u altijd up-to-date bent.

Wanneer u communiceert

Opkomende platforms voor online samenwerking veranderen op fundamentele wijze hoe wij werken, en bieden nieuwe mogelijkheden om met klanten, collega's en anderen in de wereld te communiceren. Deze bieden een nieuw model voor interactie en wij denken dat social computing u kan helpen om sterkere, meer succesvolle zakelijke relaties op te bouwen. Bovendien beschikt u zo over een manier om deel te nemen aan wereldwijde discussies die verband houden met het werk dat wij bij Intel verrichten en zaken waaraan wij belang hechten.

Als u betrokken bent in sociale media, volgt u deze grondbeginselen:

  • Houd u aan uw expertisegebied en geef een unieke, individuele kijk op wat zich bij Intel en in de wereld afspeelt.
  • Post betekenisvolle, respectvolle opmerkingen, dus geen spam of opmerkingen die off-topic of beledigend zijn.
  • Neem even de tijd en denk na voordat u inhoud publiceert. Reageer tijdig op opmerkingen, indien een reactie wenselijk is.
  • Respecteer de eigendomsrechten van informatie en inhoud, alsook de vertrouwelijkheid.
  • Wanneer u het oneens bent met de meningen van anderen, houdt u het deftig en beleefd.
  • Begrijp en volg de gedragscode van IntelBestandstype/grootte: PDF 596 kB en het privacybeleid van Intel.

terug naar boven

Regels voor communicatie

Wees transparant. Uw eerlijkheid, of oneerlijkheid, wordt in de omgeving van sociale media snel opgemerkt. Als u blogt over uw werk bij Intel, gebruikt u uw echte naam, geeft u aan dat u voor Intel werkt en geeft u duidelijkheid over uw functie. Als u een gevestigd belang hebt in iets dat u bespreekt, is het aan u om hier als eerste op te wijzen. Transparantie heeft betrekking op uw identiteit en uw relatie met Intel. U dient de geheimhouding van auteursrechtelijk beschermde informatie en inhoud steeds te waarborgen.

Wees verstandig. Zorg ervoor dat uw inspanningen om transparant te zijn niet in overtreding zijn met de privacy-, vertrouwelijkheids- en juridische richtlijnen voor externe commerciële communicatie. Vraag toestemming als u gesprekken wilt publiceren of rapporteren die persoonlijk of intern voor Intel zijn bedoeld. Alle mededelingen moeten waar zijn en mogen niet misleidend zijn en alle beweringen moeten worden gestaafd en goedgekeurd. Benchmarks voor producten mogen slechts extern worden gepubliceerd indien goedkeuring is verkregen van het benchmarkingteam voor het desbetreffende product. Lever geen commentaar op inhoud gerelateerd aan juridische kwesties, procedures of partijen waarmee wij in een procedure zijn verwikkeld zonder de nodige goedkeuring. Als u over de concurrentie wilt schrijven, moet u goed weten waar u het over hebt en over de juiste toestemming beschikken. Ga verstandig om met de bescherming van uzelf, uw privacy en vertrouwelijke informatie van Intel. Wat u publiceert, zal een lange tijd blijven bestaan. Overweeg de inhoud dus zorgvuldig en wees verstandig.

Schrijf wat u weet. Zorg ervoor dat u over uw expertisegebieden schrijft en post, in het bijzonder als de inhoud betrekking heeft op Intel en onze technologie. Als u schrijft over een onderwerp waarbij Intel is betrokken, maar u niet de Intel-expert voor dit onderwerp bent, maakt u dit duidelijk aan uw lezers. En schrijf in de eerste persoon. Als u naar een website buiten Intel publiceert, voegt u een verklaring van afstand toe, bijvoorbeeld: "De publicaties op deze site zijn van mijzelf en komen niet noodzakelijk overeen met de positie, strategie of mening van Intel." Eerbiedig ook het merk, het handelsmerk, het copyright, het citaatrecht, bedrijfsgeheimen (inclusief onze processen en methoden), de vertrouwelijkheid en de wetten over financiële openheid. Als u hierover vragen hebt, neemt u contact op met uw juridische vertegenwoordiger bij Intel. Vergeet niet dat u persoonlijk verantwoordelijk kunt worden gesteld voor uw inhoud.

Perceptie is realiteit. In online sociale netwerken vervagen de lijnen tussen het openbare en het particuliere, het persoonlijke en het professionele. Alleen al door u als een werknemer van Intel te identificeren, draagt u bij tot de vorming van percepties over uw expertise en Intel door onze aandeelhouders, klanten en het publiek in het algemeen, alsook van percepties over u door uw collega's en managers. Maak ons allemaal trots. Zorg ervoor dat alle inhoud die met u wordt geassocieerd, consistent is met uw werk en met de waarden en professionele standaarden van Intel.

Het is een gesprek. Spreek met uw lezers net zoals u met echte personen in professionele situaties zou spreken. Vermijd dus pedant of gekunsteld taalgebruik. Aarzel niet om uw eigen persoonlijkheid te tonen en te zeggen wat u dwars zit. Overweeg inhoud die open staat voor discussie en anderen uitnodigt om te reageren. Moedig opmerkingen aan. U kunt het gesprek ook verruimen door anderen aan te halen die over hetzelfde onderwerp bloggen en toe te staan dat uw inhoud wordt gedeeld of gelijktijdig in meerdere publicaties verschijnt.

Voegt u waarde toe? Er verschijnen al zo veel woorden. De beste manier om ervoor te zorgen dat uw woorden worden gelezen, is dat te schrijven waaraan mensen waarde hechten. Sociale communicatie van Intel moet onze klanten, partners en collega's op de een of andere manier helpen. Deze moet stimuleren tot nadenken en een gemeenschapsgevoel scheppen. Als deze communicatie mensen helpt om hun kennis of vaardigheden te verbeteren, hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden, hun taken uit te voeren, hun problemen op te lossen of Intel beter te begrijpen, voegt deze waarde toe.

Uw verantwoordelijkheid: Wat u schrijft is uiteindelijk uw verantwoordelijkheid. Deelname aan social computing namens Intel is geen recht maar een kans die u krijgt, en dient bijgevolg gepaard te gaan met de nodige ernst en het nodige respect. Als u namens Intel wilt deelnemen, volgt u de Digital IQ-training en neemt u contact op met het Social Media Center of Excellence. Begrijp en volg de gedragscode van IntelBestandstype/grootte: PDF 596 kB. Niet-naleving van deze richtlijnen en de gedragscode van Intel kan uw deelname in gevaar brengen. Neem contact op met social.media@intel.com voor meer informatie. Volg ook de bepalingen en voorwaarden van sites van derden.

Zorg voor wat opwinding. Als bedrijf, maar ook als een maatschappelijk verantwoorde onderneming, levert Intel belangrijke bijdragen aan de wereld, aan de toekomst van technologie en aan de openbare dialoog over een waaier aan onderwerpen. Onze bedrijfsactiviteiten zijn in toenemende mate gericht op innovatie van hoge waarde. Laten wij de geweldige zaken die wij leren en doen met de hele wereld delen, en alle kanalen openstellen om van anderen te leren.

Wees een leider. Er is vaak slechts een miniem verschil tussen een gezonde discussie en een opruiende reactie. Neem geen denigrerende houding aan tegenover onze concurrenten of Intel. U hoeft ook niet op alle kritiek of hatelijke opmerkingen te reageren. Probeer wat u schrijft zo te formuleren dat u andere standpunten uitnodigt zonder anderen op stang te jagen. Met bepaalde onderwerpen, zoals politiek of religie, begeeft u zich al snel op gevoelig terrein. Wees dus voorzichtig en bedachtzaam. Zodra de woorden zijn verschenen, kunt u ze niet meer inslikken. En zodra een discussie verhit geraakt, is dit nog moeilijk te stoppen.

Hebt u het verknald? Als u een fout maakt, geeft u dit toe. Wees recht voor de raap en wees snel met uw correctie. Als u op een blog post, kunt u ervoor kiezen om een eerdere publicatie te wijzigen, maar maak ook duidelijk dat u een wijziging hebt aangebracht.

Als u aarzelt, wacht u even. Als u op het punt staat iets te publiceren dat u ook maar een beetje ongemakkelijk maakt, negeert u dit niet en drukt u niet onverwijld op 'verzenden'. Neem een aantal minuten om deze richtlijnen te bekijken en probeer te achterhalen wat u dwars zit en los het vervolgens op. Als u nog steeds onzeker bent, kunt u dit met uw manager of juridisch vertegenwoordiger bespreken. Uiteindelijk kiest u wat u publiceert en is het uw verantwoordelijkheid. Wees dus zeker.

terug naar boven

Contractanten en aanbevelingen

Intel onderschrijft het belang van transparantie. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze deelnemers aan sociale media (zoals blogs, Twitter, forums en alle andere sociale media) hun relaties en aanbevelingen duidelijk kenbaar maken en dat mededelingen over Intel-producten waarheidsgetrouw zijn en worden gestaafd.

Onthoud dat experts in sociale media die door Intel worden ingehuurd, voorzien of enigszins door Intel worden vergoed, de Richtlijnen voor door Intel gesponsorde, voorziene of aangemoedigde deelnemers aan sociale media dienen na te leven. Volgens deze richtlijnen dient u bekend te maken dat u door Intel bent aangetrokken of enigszins door Intel wordt vergoed. Uw blog wordt gecontroleerd op naleving van onze richtlijnen en de nauwkeurigheid van beschrijvingen van onze producten en beweringen.

terug naar boven

Richtlijnen voor moderatie

Moderatie is de handeling waarbij inhoud wordt gereviseerd en goedgekeurd voordat deze op de site wordt gepubliceerd.·(Dit geldt voor inhoud van sociale media die namens Intel is geschreven, ongeacht of deze zich op intel.com bevindt). Intel onderschrijft inhoud die door derden wordt gepubliceerd niet en wijst iedere verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, waarnaar wordt verwezen als door gebruikers gegenereerde inhoud, af. Hiertoe behoren tekstinvoer en geüploade bestanden (video, afbeeldingen, audio, uitvoerbare bestanden, documenten).

Hoewel wij deelname sterk aanmoedigen, vragen wij u een aantal richtlijnen te volgen zodat iedereen beter wordt beschermd. Daarenboven heeft Intel geautomatiseerde controles ingesteld om spam en kwaadaardige inhoud te bestrijden. Houd er rekening mee dat inhoud die afkomstig is van bronnen binnen Intel niet wordt gemodereerd. Dit houdt in dat onze auteurs van blogs inhoud direct zonder goedkeuring kunnen posten, mits zij de vereiste trainingen hebben voltooid.

Moderatie vooraf. Ook als een site vereist dat de gebruiker zich registreert voordat inhoud wordt gepost, volstaat het opgeven van de gebruikersnaam en het e-mailadres niet om de persoon te valideren. Om het risico te minimaliseren en de bescherming te optimaliseren, vereisen wij moderatie van alle publicaties van door gebruikers gegenereerd inhoud voordat ze worden gepubliceerd (moderatie vooraf).

Moderatie door community. Voor gevestigde, gezonde community's kan groepsgewijze moderatie door frequente gebruikers goed werken. Deze vorm van moderatie kan soms worden toegestaan ter vervanging van moderatie vooraf, maar moet wel worden aangevraagd en goedgekeurd.

Evenwichtige online dialoog. Ongeacht of inhoud vooraf of door de community wordt gemodereerd, volgt u deze drie uitgangspunten: het goede, het slechte, maar niet het verfoeilijke. Als de inhoud positief of negatief is en verband houdt met het gesprek, keuren wij de inhoud goed, ongeacht of de inhoud Intel gunstig of ongunstig gezind is. Maar als de inhoud verfoeilijk, beledigend, denigrerend en volledig naast de kwestie is, weigeren wij die inhoud.

Laatst bijgewerkt: maart 2010