Pokyny Intel pro společenská média

Toto jsou oficiální pokyny pro společenská média ve společnosti Intel. Jestliže jste zaměstnancem nebo kontraktorem společnosti Intel, který vytváří nebo přispívá do blogů, wiki, společenských sítí, virtuálních světů nebo jiného typu sociálních médií na intel.com – platí pro vás tyto pokyny. Očekáváme, že všichni, kdo se účastní společenských médií jménem společnosti Intel, budou znát, chápat a dodržovat tyto směrnice. Nesplnění těchto podmínek by mohlo ohrozit vaši účast. Tyto pokyny se budou průběžně vyvíjet s nově vznikajícími technologiemi a nástroji pro vytváření společenských sítí – proto se na ně občas znovu podívejte, abyste měli aktuální informace.

Když se zapojíte

Vznikající platformy pro spolupráci online zásadně mění způsob naší práce, nabízejí nám nové způsoby komunikace se zákazníky, kolegy a s celým světem. Je to nový model interakce a věříme, že společenský styk přes počítač (social computing) vám pomůže vybudovat silnější a úspěšnější obchodní vztahy. Je to také způsob, jak se můžete zúčastnit globálních konverzací týkajících se práce, kterou vykonáváte ve společnosti Intel, a věcí, na kterých nám záleží.

Jestliže se zapojujete do společenských médií, dodržujte prosím tyto hlavní zásady:

  • Držte se oblasti, na kterou jste odborníky, a nabízejte unikátní a individuální pohledy na to, co se děje ve společnosti Intel a ve světě.
  • Zveřejňujte smysluplné a zdvořilé komentáře – jinými slovy žádný spam a žádné poznámky, které jsou mimo téma nebo urážlivé.
  • Před zveřejněním se vždy zastavte a přemýšlejte. Na připomínky však odpovídejte včas, když je odpověď vhodná.
  • Respektujte vlastnické informace a obsah a důvěrnost informací.
  • Jestliže nesouhlasíte s názory druhých, udělejte to vhodně a zdvořile.
  • Seznamte se s Etickým kodexem IntelTyp souboru/Formát: PDF 596KB a s předpisem Intel o ochraně soukromých údajů a dodržujte je.

zpět na začátek

Pravidla pro zapojení

Buďte upřímní. Vaší upřímnosti - nebo neupřímnosti – si prostředí společenských médií rychle povšimne. Jestliže blogujete o své práci v Intelu, použijte své skutečné jméno, uveďte, že pracujete pro Intel a jasně vysvětlete svou roli. Máte-li vlastní zájem na něčem, o čem diskutujete, upozorněte na to jako první. Transparentnost souvisí s vaší identitou a vztahem ke společnosti Intel. Stále je třeba zachovávat mlčenlivost ohledně informací a obsahu chráněných vlastnickými právy.

Buďte soudní. Zajistěte, aby vaše snaha o upřímnost neporušovala pravidla společnosti Intel ohledně ochrany soukromých údajů, důvěrnosti informací a právní zásady upravující externí komerční projevy. Požádejte o svolení publikovat nebo nahlásit konverzace, které jsou pro Intel míněny jako soukromé nebo interní. Všechna prohlášení musí být pravdivá, nesmí být zavádějící a všechna tvrzení musí být podložená a schválená. Benchmarky produktů musí být schváleny pro externí zveřejnění příslušným týmem pro benchmarking produktů. Nikdy se prosím bez patřičného schválení nevyjadřujte k ničemu, co se týká právních záležitostí, soudních sporů nebo stran, se kterými jsme v soudním sporu. Jestliže chcete psát o konkurenci, ujistěte se, že víte, o čem hovoříte, a že máte patřičné svolení. Buďte také opatrní a chraňte sebe, své soukromí a důvěrné informace společnosti Intel. Co publikujete, bude přístupné široké veřejnosti a bude k dispozici dlouhou dobu, přemýšlejte tedy o obsahu opatrně.

Pište to, co víte. Ujistěte se, že píšete a zveřejňujete věci týkající se vaší odbornosti, obzvláště ve vztahu ke společnosti Intel a naší technologii. Jestliže píšete o tématu, které se týká společnosti Intel, ale nejste přitom odborníkem společnosti Intel na toto téma, měli byste to čtenářům jasně sdělit. A pište v první osobě. Jestliže publikujete na webové stránce mimo Intel, použijte prosím prohlášení o odmítnutí odpovědnosti přibližně v této formě: „Informace zveřejněné na této stránce jsou moje vlastní a nemusejí nezbytně reprezentovat postoje, strategie nebo názory společnosti Intel“. Také prosím respektujte zákony upravující značky, obchodní známky, autorská práva, správné používání, obchodní tajemství (včetně našich procesů a metodik), důvěrnost informací a zveřejňování finančních informací. V případě jakýchkoli dotazů ohledně výše uvedeného se obraťte na právníka společnosti Intel. Mějte na paměti, že můžete být osobně odpovědni za vámi zveřejněný obsah.

Vnímání je realita. Ve společenských sítích online jsou hranice mezi věcmi veřejnými a soukromými či osobními a profesionálními setřeny. Pouze tím, že se označíte za zaměstnance Intel, vytváříte vnímání o naší odbornosti a o společnosti Intel našimi akcionáři, zákazníky a širší veřejností - a také to, jak vás vnímají vaši kolegové a manažeři. Ať jsme na vás pyšní. Ujistěte se, že veškerý s vámi spojený obsah je konzistentní s vaší prací a s hodnotami a profesionálními standardy Intel.

Je to konverzace. Hovořte se svými čtenáři jako byste hovořili se skutečnými lidmi v profesionálních situacích. Jinými slovy, vyhněte se příliš pedantickému nebo „složitému“ jazyku. Neobávejte se vyjádřit svou vlastní osobnost a říci to, co máte na mysli. Zvažte obsah s otevřeným koncem, který vyzývá k odpovědi. Povzbuzujte komentáře. Konverzaci můžete obohatit také citáty jiných, kteří blogují o stejném tématu, a tím, že dovolíte, aby váš obsah byl sdílen nebo syndikován.

Přidáváte hodnotu? V oběhu jsou milióny slov. Nejlepším způsobem, jak přimět lidi k tomu, aby četli vaše, je psát o tom, co má pro ně cenu. Společenská komunikace vycházející ze společnosti Intel by měla pomoci našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům. Měla by provokovat myšlenky a budovat smysl společné komunity. Pomáhá lidem zlepšovat vlastní znalosti a schopnosti; budovat své podniky; dělat svou práci; řešit problémy; nebo lépe pochopit Intel – tehdy přidává hodnotu.

Vaše odpovědnost: Co napíšete, je na vaši vlastní odpovědnost. Účast ve společenském styku přes počítač (social computing) jménem společnosti Intel není právo, ale příležitost. Přistupujte k ní proto vážně a s respektem. Jestliže se chcete jménem společnosti Intel zúčastnit, absolvujte školení Digital IQ a kontaktujte Středisko dokonalosti společenských médií (Social Media Center of Excellence). Seznamte se s Etickým kodexem IntelTyp souboru/Formát: PDF 596KB a dodržujte ho. Nedodržování těchto pokynů a Etického kodexu Intel by mohlo ohrozit vaši účast. Kontaktujte social.media@intel.com, kde získáte další informace.. Také prosím dodržujte smluvní podmínky všech serverů třetích stran.

Vyvolejte nadšení. Jako podnik i ve své občanské odpovědnosti společnost Intel významně přispívá světu, budoucnosti technologie a veřejnému dialogu v celé škále otázek. Naše obchodní aktivity se stále více zaměřují na inovace s vysokou hodnotou. Rozdělme se se světem o vzrušující věci, které se dozvídáme, a které děláme – a otevřeme kanály k tomu, abychom se učili od ostatních.

Buďte vůdcem. Mezi zdravou debatou a štvavou reakcí může být velice jemná hranice. Nepomlouvejte naše konkurenty ani Intel. Nemusíte také reagovat na každou kritiku či osten. Pokuste se postavit to, co píšete, tak, abyste požádali o odlišné názory, aniž byste ostatní popudili. Některá témata - například politika nebo náboženství - snadněji sklouzávají na citlivé území. Buďte tedy opatrní a ohleduplní. Když svá slova jednou odešlete, už je nemůžete vzít zpět. A jakmile se rozvine pobuřující diskuse, je těžké ji zastavit.

Udělali jste chybu? Jestliže uděláte chybu, připusťte ji. Předem a rychle se opravte. Jestliže publikujete blog, může být vhodné upravit dříve publikované prohlášení – jen vysvětlete, že jste to udělali.

Jestliže tím vznikne přestávka, nevadí. Jestliže chcete publikovat něco, z čeho máte i ty nejmenší rozpaky, neignorujte to a nestiskněte tlačítko „odeslat“. Udělejte si chvilku na přečtení těchto pokynů a zkuste přijít na to, co vám dělá starosti, a pak to napravte. Jestliže jste si stále nejistí, možná by bylo dobré si o tom pohovořit se svým manažerem nebo právním zástupcem. Co publikujete je vaše – stejně jako odpovědnost. Buďte si proto jistí.

zpět na začátek

Dodavatelé a schválení

Společnost Intel podporuje transparentnost. Usilujeme o zajištění toho, aby naše osoby zapojené do společenských médií (včetně blogů, služby Twitter, fór a všech dalších společenských médií) jasně zveřejnily své vztahy a schválení a aby výroky o produktech společnosti Intel byly pravdivé a podložené.

Mějte prosím na paměti, že všichni odborníci na společenská média, kontrahovaní, finacovaní nebo jiným způsobem odměňovaní společností Intel, musejí dodržovat Pokyny pro osoby zapojené do společenských médií sponzorované, financované nebo motivované společností Intel. V rámci těchto pokynů musíte zveřejnit, že jste byli nasazeni nebo jste jinak odměňováni společností Intel. Váš blog bude sledován, zda je v souladu s těmito pokyny a uvádí přesné popisy našich produktů a správná tvrzení.

zpět na začátek

Pokyny pro moderování

Moderování je kontrola a schvalování obsahu před jeho publikováním na serveru (týká se obsahu společenských médií psaného jménem společnosti Intel bez ohledu na to, zda se server nachází na adrese intel.com nebo jinde). Společnost Intel neschvaluje ani nepřebírá odpovědnost za obsah zveřejněný třetími stranami, označovaný jako obsah generovaný uživateli. Tento obsah zahrnuje textový vstup a odeslané soubory (video, obrázky, zvuk, spustitelné soubory, dokumenty).

Přestože důrazně podporujeme účast uživatelů, žádáme o dodržování určitých pokynů pro zajištění bezpečnosti všech. Společnost Intel dále zavedla automatické kontrolní mechanismy k boji proti spamu a škodlivému obsahu. Obsah, který pochází ze společnosti Intel, není moderován. To znamená, že dovolujeme autorům blogů publikovat přímo bez schválení, pokud prošli potřebným školením.

Předběžné moderování. I v případě, že server vyžaduje před zveřejněním příspěvku registraci uživatele, nejsou pouhé uživatelské jméno a e-mail dostatečným ověřením osoby. Abychom zajistili co nejmenší riziko a co největší zabezpečení, vyžadujeme moderování veškerého obsahu generovaného uživateli před publikováním (předběžné moderování).

Komunitní moderování. V případě zavedených, zdravých komunit může dobře fungovat skupinové moderování pravidelnými uživateli. Komunitní moderování může někdy nahradit předběžné moderování, ale je nutné o něj požádat a musí být schváleno.

Vyvážený dialog online. Ať je obsah moderován předběžně nebo komunitou, řídíme se následujícími třemi principy: Dobré, Špatné, nikoli však Vulgární. Jestliže je obsah pozitivní nebo negativní a v kontextu konverzace, pak ho schválíme, bez ohledu na to, zda je pro společnost Intel příznivý nebo nepříznivý. Jestliže však je obsah vulgární, urážlivý, pošpiňující a zcela mimo kontext, odmítneme ho.

Poslední aktualizace: březen 2010