Pokyny pro osoby zapojené do společenských médií sponzorované, financované nebo motivované společností Intel

Společnost Intel podporuje transparentnost. Usilujeme o zajištění toho, aby naše osoby zapojené do společenských médií (včetně blogů, služby Twitter*, fór a všech dalších společenských médií) jasně zveřejnily své vztahy a schválení a aby výroky o produktech společnosti Intel byly pravdivé a podložené.

Jste-li osoba zapojená do společenských médií, která dostala produkt nebo jinou motivaci od společnosti Intel nebo s ní má jiný vztah, vztahují se na vás tyto pokyny. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících s těmito pokyny kontaktujte prosím svého sponzora ve společnosti Intel.

Pravidla pro činnost osob zapojených do společenských médii sponzorovaných, financovaných nebo motivovaných společností Intel

Buďte upřímní. Společnost Intel podporuje upřímnost ohledně vaší identity a vztahu ke společnosti Intel. Usilujeme o zajištění toho, aby naše osoby zapojené do společenských médií (včetně blogů, mikroblogů, fór a dalších společenských médií) jasně a viditelně zveřejnily svůj vztah se společností Intel, včetně motivace a sponzorování. Zajistěte, aby tyto informace byly zjevné veřejnosti a čtenářům všech vašich oznámení.

Pište o svých zkušenostech. Nepište prosím obecná tvrzení o produktech, ale hovořte konkrétně o své zkušenosti.

Pište to, co víte. Doporučujeme, abyste psali v první osobě a drželi se oblasti, ve které jste odborníkem ve vztahu k technologii Intel.

Vaše odpovědnost. Pamatujte, že píšete na vlastní odpovědnost a že nedodržování těchto pokynů by mohlo ohrozit sponzorování a pobídky, které dostáváte od společnosti Intel. Také prosím vždy dodržujte podmínky všech webů třetích stran, kterých se účastníte.

zpět na začátek

Pokyny upravující činnost osob zapojených do společenských médií sponzorovaných, financovaných nebo motivovaných společností Intel

Společnost Intel sleduje společenská média týkající se naší obchodní činnosti, včetně aktivit sponzorovaných, financovaných nebo motivovaných osob zapojených do společenských médií. Usilujeme o pravdivé a přesné představení produktů Intel.

Jestliže zjistíme, že některá prohlášení nebo tvrzení jsou falešná nebo zavádějící, kontaktujeme vás a požádáme o opravu. Jestliže zjistíme, že jako sponzorovaná osoba zapojená do společenských médií trvale a opakovaně činíte falešná nebo zavádějící prohlášení o společnosti Intel, produktech Intel nebo jiných službách Intel, můžeme vztah s vámi ukončit.

Plné znění pokynů pro zaměstnance Intel pro společenská média si můžete prohlédnout zde.

Poslední aktualizace: březen 2010Informace na této stránce