Oznámení společnosti Intel® o ochraně soukromých údajů online

Společnost Intel se zavázala respektovat vaše soukromí. Naše postupy pro zpracování soukromých údajů jsou uvedeny níže a v doplňkových oznámeních v místě shromažďování informací.

Shromažďování osobních údajů

Společnost Intel shromažďuje osobní údaje, jako vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a informace o platební kartě z celé řady důvodů. Proč tyto informace potřebujeme vysvětlíme v okamžiku, kdy o ně požádáme.

Použití vašich soukromých údajů

Společnost Intel bude používat vaše osobní údaje za tím účelem, pro které byly získány. Například proto, aby vám dodala produkt nebo službu, o které jste požádali, umožnila vaši účast v aktivitách online nebo na míru přizpůsobila vaši zkušenost. Vaše osobní údaje nepoužijeme k jiným účelům, aniž bychom vás předem požádali o souhlas.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit společnosti Intel v USA, kterékoli dceřiné společnosti Intel na celém světě nebo autorizovaným třetím stranám. Třetím stranám poskytujeme pouze minimální rozsah osobních údajů potřebný k provedení požadované služby. Nedovolujeme použití vašich osobních údajů třetími stranami za jiným účelem.

K vašim osobním údajům můžeme potřebovat přístup nebo může být nutné je sdělit ze zákona nebo pro právní proces a pro uplatnění našich práv nebo na obhajobu proti žalobám.

Společnost Intel má právo shromažďovat a případně sdílet osobní údaje a další jí dostupné informace za účelem vyšetřování, prevence nebo zásahu proti nezákonným aktivitám, podvodům, situacím potenciálně ohrožujícím bezpečnost osob, porušení pravidel použití stanovených společností Intel a dalším zákonným požadavkům.

Komunikační preference

Své komunikační preference můžete spravovat s pomocí jedné z níže uvedených metod: navštivte webovou stránku konkrétního produktu nebo služby; navštivte Intel Subscription Center; kontaktujte nás s pomocí formuláře online; nebo zašlete dopis obsahující vaše jméno, e-mailovou adresu a podrobné údaje o vašem požadavku na níže uvedenou poštovní adresu. Pokud si například přejete zrušit předplatné bulletinu, uveďte název bulletinu.

Přístup k vašim osobním údajům

Ke svým osobním údajům získáte přístup a můžete je aktualizovat s pomocí jedné z níže uvedených metod: navštivte webovou stránku konkrétního produktu nebo služby; navštivte Intel Profile Center; kontaktujte nás s pomocí formuláře online; nebo zašlete dopis obsahující vaše jméno, e-mailovou adresu, ID účtu a důvod vašeho požadavku na níže uvedenou poštovní adresu.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Intel používá pro ochranu vašich soukromých údajů proti ztrátě a zneužití kombinaci bezpečnostních opatření odpovídajících oborovým standardům. Například při přenosu informací o platebních kartách po Internetu používáme šifrování.

Personalizace

Společnost Intel používá soubory cookies, webové záložky (beacons) a osobní údaje, které nám poskytnete, pro personalizaci vaší zkušenosti online a pro zlepšení našich služeb. Například soubor cookie použijeme k tomu, abychom si zapamatovali zemi a jazykové preference, které jste si vybrali na naší webové stránce. Chcete-li získat více informací o tom, jak používáme soubory cookies, přečtěte si naše Oznámení o souborech cookies.

Uchování osobních údajů

Společnost Intel bude uchovávat vaše osobní údaje pouze pro splnění důvodů, pro které byly shromážděny, nebo podle platných zákonů a nařízení.

Propojené odkazy

Společnost Intel může poskytnout odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, na které se nevztahuje toto pravidlo. Doporučujeme vám, abyste si přečetli pravidla o ochraně soukromých údajů uvedená na těchto webových stránkách.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Intel obvykle neshromažďuje informace o dětech mladších 13 let. Pokud ano, vyžadujeme před získáním těchto údajů ověřitelný souhlas rodičů. Jestliže se dozvíme, že jsme shromáždili osobní informace o dětech bez souhlasu rodičů, vymažeme je z našich systémů.

Přenos osobních údajů

Společnost Intel může předat vaše osobní údaje společnosti Intel v USA nebo kterékoli dceřiné společnosti Intel na celém světě. Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám sídlícím v jiné zemi za účelem zpracování, ukládání nebo plnění.

Přijali jsme zásady Safe Harbor (bezpečný přístav) amerického Ministerstva obchodu pro osobní údaje zpracovávané offline, online a ručně.

Jak nás můžete kontaktovat

Společnost Intel můžete kontaktovat s pomocí formuláře Contact Us nebo dopisem zaslaným na níže uvedenou poštovní adresu. Uveďte prosím vaše kontaktní informace, název webové stránky nebo služby Intel a podrobný popis vašeho požadavku nebo problému s ochranou soukromých informací.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Poslední aktualizace: duben 2009