Oznámení společnosti Intel® o ochraně soukromých údajů online – často kladené dotazy

Tento dokument doplňuje úplnou verzi Oznámení společnosti Intel o ochraně soukromých údajů online.

Otázka: Oznámení bylo naposledy aktualizováno v dubnu 2009. Co se změnilo?

Odpověď: Společnost Intel v této aktualizaci nezměnila žádný ze svých postupů na ochranu soukromí. Pouze jsme revidovali oznámení o ochraně soukromých údajů, aby bylo lépe srozumitelné pro koncového uživatele a představili jsme zjednodušené Shrnutí oznámení společnosti Intel® o ochraně soukromých údajů online.

V případě významných budoucích změn našich oznámení uvede společnost Intel dobře viditelné oznámení na naší webové stránce ještě před zavedením změny. V případě, že by změna zahrnovala významné nové použití informací, poskytne také společnost Intel těm, kterých se to bude týkat, předběžnou smysluplnou příležitost si vybrat nebo jinak zabránit novému použití.

Otázka: Co mám dělat v případě, že mám dotaz týkající se ochrany soukromých údajů po přečtení oznámení a často kladených dotazů?

Odpověď: Společnost Intel můžete kontaktovat s pomocí formuláře Contact Us nebo dopisem zaslaným na níže uvedenou poštovní adresu. Uveďte prosím vaše kontaktní informace, název webové stránky nebo služby Intel a podrobný popis vašeho požadavku nebo problému s ochranou soukromých údajů.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Otázka: Týká se toto oznámení také osobních informací shromažďovaných offline?

Odpověď: Ano. Snažíme se uplatňovat konzistentní postupy pro ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na médium použité k jejich získání.

Otázka: Chci společnosti Intel zaslat svůj životopis. Týká se toto oznámení o ochraně soukromých informací také osobních informací, které společnosti Intel poskytnu jako možný budoucí zaměstnanec?

Odpověď: Ano. Společnost Intel použije vaše osobní údaje pro účely přijímání do pracovního poměru. Jestliže vám bude nabídnuto zaměstnání nebo se stanete zaměstnancem společnosti Intel, budou použity také pro další účely související s pracovním poměrem. Více informací o shromažďování a zacházení s údaji z vašeho životopisu naleznete na webové stránce Worldwide Candidate Privacy Notice.

Otázka: Dodržuje společnost Intel zásady Safe Harbor (bezpečný přístav) stanovené americkým Ministerstvem obchodu (DOC)?

Odpověď: Ano. Společnost Intel si sama certifikovala zásady Safe Harbor pro osobní údaje zákazníků zpracovávané offline, online i ručně. Dohoda o Safe Harbor upravuje požadavky na ochranu soukromých údajů občanů Evropské unie v případě, že společnost Intel tyto informace převede do USA. Další informace o Safe Harbor naleznete na webové stránce amerického Ministerstva obchodu.

Otázka: Mohu sám spravovat předplatné elektronického bulletinu online?

Odpověď: Ano, ke svým preferencím ohledně komunikace získáte přístup a můžete je aktualizovat s pomocí jedné z níže uvedených metod: navštivte webovou stránku konkrétního produktu nebo služby; navštivte Intel Subscription Center; navštivte Intel Profile Center; nebo nás kontaktujte s pomocí formuláře online.

Otázka: Co znamená „přizpůsobená“ webová stránka nebo bulletin?

Odpověď: „Přizpůsobená webová stránka nebo bulletin umožňuje koncovým uživatelům prohlížení některých informací, o které požádali. Společnost Intel dovoluje jednotlivcům upravovat některé webové stránky nebo bulletiny podle svých osobních preferencí na základě osobních informací, které uvedli.

Otázka: Proč má společnost Intel oznámení o ochraně soukromých údajů v programu Channel?

Odpověď: Společnost Intel vytvořila oznámení o ochraně soukromých údajů v programu Channel jako doplněk oznámení společnosti Intel o ochraně soukromých údajů online, aby tak řešila konkrétní obavy týkající se ochrany soukromých údajů v programu Channel. Toto oznámení o ochraně soukromých údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje členů programu Channel při přístupu na webové stránky Intel® Reseller Center na adrese http://www.intel.com/reseller/ a prostřednictvím některého z členských programů Intel Channel pro stavitele systémů.

Otázka: Proč má společnost Intel prohlášení o podmínkách poskytování služeb (Terms of Service) pro webové stránky společenských médií?

Odpověď: Podmínky poskytování služeb vysvětlují konkrétní postupy na ochranu soukromých údajů, které se vztahují k této kampani. Například to, které osobní informace mohou být veřejně zpřístupněny.

Otázka: Kde najdu vzdělávací materiály o ochraně mých soukromých informací?

Odpověď: TRUSTe Educate Yourself, OnGuard Online a TRUSTe Be Safe Online: Deset tipů o ochraně vašich soukromých údajů na Internetu.

Poslední aktualizace: duben 2009