Dodržování exportních předpisů

Tato část webové stránky společnosti Intel uvádí podrobné informace o klasifikaci exportu produktů společnosti Intel obsahujících šifrování. Klasifikace se provádí převážne v USA, v centrále společnosti Intel. Proto společnost Intel používá americkou klasifikaci exportu vydanou vládou USA. Jestliže sídlíte mimo USA, přečtěte si prosím místní předpisy upravující import a export ve vaší zemi.

Termíny používané ve zprávě o klasifikaci šifrování

Material/Product Description/Customs Product Number(Materiál/Popis produktu/Číslo produktu v celním sazebníku): Specifické číslo materiálu a popis systematicky přidělované produktu. Tyto kódy se uvádějí na obchodní faktuře.

ECCN: Export Control Classification Number - klasifikační číslo pro kontrolu exportu, které přiděluje Bureau of Industry and Security(BIS, Kancelář pro průmysl a bezpečnost) Ministerstva obchodu USA v seznamu CCL (Commerce Control List, Seznam pro kontrolu obchodu). Jedná se o základní označení určující úroveň kontroly dané položky. Šifrovací produkty společnosti Intel spadají pod níže uvedená čísla ECCN:

 • 5A002R – Zabezpečení informací - hardware (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5A002R* – Zabezpečení informací - hardware (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5D002R – Zabezpečení informací - software (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5D002R* – Zabezpečení informací - software (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5A002U – Zabezpečení informací - hardware (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5A002U* – Zabezpečení informací - hardware (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5D002U – Zabezpečení informací - software (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5D002U* – Zabezpečení informací - software (šifrování důvěrných dat s použitím více než 64bitového klíče)
 • 5A992c – Zabezpečení informací - hardware (masový trh)
 • 5A992OIEL – Zabezpečení informací - hardware (masový trh avšak podléhající exportním předpisům Velké Británie)
 • 5A992 – Zabezpečení informací - hardware (zařízení, které nespadá pod kontrolu 5A002 - 5A992.a)

Restricted (omezené) a Unrestricted (neomezené) produkty: Předpisy vlády USA upravující výjimku z licence ENC rozlišují mezi Restricted (omezenými) a Unrestricted (neomezenými) produkty.

 • Přípona R se používá pro produkty splňující kritéria podle §740.17(b)(2)
 • Přípona U se používá pro produkty splňující kritéria podle §740.17(b)(3)
 • * týká se produktů, které nemají francouzské schválení importu

CCATS: Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS, Automatický systém sledování klasifikace komodit). Jedná se o kódové číslo, které BIS přiděluje produktům klasifikovaným do seznamu Commerce Control List (CCL) Společnost Intel v případě potřeby číslo CCATS poskytne.

Poslední aktualizace: květen 2010

Související informace