Intel בעולם

שינוי מיקום

מוצרים, טכנולוגיות ויוזמות של Intel מקדמים ללא הרף את הדרך שבה אנשים עובדים וחיים ברחבי העולם. כדי לאתר מידע למקום שהותך, בחר את האזור שלך להלן, לאחר מכן בחר את מיקומך ושפתך.

פנה אלינו

כדי לפנות למשרד של Intel, בחר מהרשימה למטה:

בחר אזור

בחר מיקום או שפה

(בחר פריט מהעמודה הקודמת)