إصدار المستعرض الذي تستخدمه لا يوصى به لهذا الموقع.
يُرجى التفكير في الترقية إلى أحدث إصدار للمستعرض لديك بالنقر فوق أحد الروابط التالية.

This information is provided as a guide to component compliance. This testing is not intended to replace the normal OEM component qualification process. Intel encourages memory suppliers to validate their fastest speed/latency component. The slower speed/latency components using the same die revision as the listed fast component may not be explicitly listed in this table. This does not preclude the slower components from being submitted in memory modules for testing if the component has passed testing and has been listed in this table at the fastest speed/latency. Please contact the supplier directly to obtain information regarding the corresponding slower speed/latency parts.

DDR400 Validation Testing

Memory suppliers have provided data to demonstrate DDR400 DRAM components comply with the Intel specifications for DDR400. Listed below are the DDR400 DRAMs that have passed characterization data review and their respective unbuffered DDR400 modules have passed desktop/workstation system-level validation testing at multiple platform corner conditions.

Validated DDR400 SDRAM Components

The following DDR400 SDRAMs have passed supplier component-level validation:

Supplier
Part Number
Density Width Latency
CL-tRCD-tRP
Misc Component
Date Code
Elpida
EDD2508AKTA-5C (PDF 413KB)
256Mb 8 3-4-4 0302
Elpida
EDD2508AKTA-5B
256Mb 8 3-3-3 0316
Elpida
EDD5108ADTA-5C
512Mb 8 3-4-4 0346
Hynix
HY5DU56822BT-D43 (PDF 358KB)
256Mb 8 3-3-3 0251A
Hynix
HY5DU56822DT-D43
256Mb 8 3-3-3 0423A
Hynix
HY5DU561622DT-D43
256Mb 16 3-3-3 0451A
Hynix
HY5DU12822AT-D43 (PDF 364KB)
512Mb 8 3-3-3 0319A
Hynix
HY5DU12822BT-D43
512Mb 8 3-3-3 0451A
Hynix
HY5DU121622BT-D43
512Mb 16 3-3-3 510AA
Qimonda
HYB25D512160CE-5
512Mb 16 3-3-3 0508
Qimonda
HYB25D512800CE-5
512Mb 8 3-3-3 0452
Qimonda
HYB25D512800BT-5
512Mb 8 3-3-3 0304
Qimonda
HYB25D512800BE-5
512Mb 8 3-3-3 0304
Qimonda
HYB25D256800CT-5
256Mb 8 3-3-3 0316
Qimonda
HYB25D256800BT-5 (PDF 523KB)
256Mb 8 3-3-3 0248
Qimonda
HYB25D256800CE-5
256Mb 8 3-3-3 0316
Qimonda
HYB25D256160CT-5
256Mb 16 3-3-3 0342
Qimonda
HYB25D256160BT-5 (PDF 523KB)
256Mb 16 3-3-3 0248
Qimonda
HYB25D256160CE-5
256Mb 16 3-3-3 0342
Micron
MT46V16M8TG-5T
128Mb 8 3-4-4 0306
Micron
MT46V16M8TG-5B
128Mb 8 3-3-3 0310
Micron
MT46V32M8TG-5B (PDF 109KB)
256Mb 8 3-3-3 * 0309
Micron
MT46V32M8TG-5B(G)
256Mb 8 3-3-3 ? 0433
Micron
MT46V16M16TG-5B (PDF 109KB)
256Mb 16 3-3-3 * 0314
Micron
MT46V64M8TG-5B(C)
512Mb 8 3-3-3 ? 0351
Micron
MT46V32M16TG-5B(C)
512Mb 16 3-3-3 ? 0349
Micron
MT46V32M16TG-5B(D)
512Mb 16 3-3-3 ? 0411
Nanya
NT5DS32M8BT-5 (PDF 1.27MB)
256Mb 8 2.5-3-3 0241
Nanya
NT5DS32M8BT-5T (PDF 1.27MB)
256Mb 8 3-3-3 0241
Nanya
NT5DS16M16BT-5 (PDF 1.27MB)
256Mb 16 2.5-3-3 0238
Nanya
NT5DS16M16BT-5T (PDF 1.27MB)
256Mb 16 3-3-3 0238
Nanya
NT5DS64M8CS-5T
512Mb 8 3-3-3 0452
ProMos
V58C2256804SAT5
256Mb 8 3-3-3 0250PP
ProMos
V58C2256804SAT5C
256Mb 8 3-4-4 0250PP
Samsung
K4H280838E-TCCC
128Mb 8 3-3-3 0304
Samsung
K4H280838E-TCC4
128Mb 8 3-4-4 0304
Samsung
K4H560838D-TCCC
256Mb 8 3-3-3 0250
Samsung
K4H560838D-TCC4
256Mb 8 3-4-4 0242
Samsung
K4H560838E-TCCC
256Mb 8 3-3-3 0307
Samsung
K4H560838E-TCC4
256Mb 8 3-4-4 0307
Samsung
K4H561638D-TCCC
256Mb 16 3-3-3 0235
Samsung
K4H561638D-TCC4
256Mb 16 3-4-4 0235
Samsung
K4H560838F-TCCC
256Mb 8 3-3-3 0322
Samsung
K4H560838F-TCC4
256Mb 8 3-4-4 0322
Samsung
K4H560838E-TCB4
256Mb 8 2.5-3-3 0331
Samsung
K4H510838B-TCCC
512Mb 8 3-3-3 0334
Samsung
K4H510838C-UCCC
512Mb 8 3-3-3 0437
Samsung
K4H511638C-UCCC
512Mb 16 3-3-3 0507

* Passed except Slew Rate into VTT R/F Ratio Min (Min Vdd)
? Top side die marking in parenthesis ( )

Validated FBGA DDR333 SDRAM Components

The following DDR333 SDRAMs have passed component-level validation. The DRAMs are in FBGA packages and are intended for use on DDR333 RDIMMs:

Supplier
Part Number
Density Width Latency
CL-tRCD-tRP
Misc Component
Date Code
Hynix
HY5DU12422BF-J
512Mb 4 2.5-3-3 416A
Hynix
HY5DU12822BF-J
512Mb 8 2.5-3-3 0429
Hynix
HY5DU56422BF-J
256Mb 4 2.5-3-3 411A
Hynix
HY5DU56422DF-J
256Mb 4 2.5-3-3 0415
Hynix
HY5DU56822DF-J
256Mb 8 2.5-3-3 0440A
Qimonda
HYB25D256800CF-6
256Mb 8 2.5-3-3 0350
Qimonda
HYB25D256800CC-6
256Mb 8 2.5-3-3 0350
Qimonda
HYB25D256400CF-6
256Mb 4 2.5-3-3 0350
Qimonda
HYB25D256400CC-6
256Mb 4 2.5-3-3 0350
Qimonda
HYB25D512400BC-6
512Mb 4 2.5-3-3 0434
Qimonda
HYB25D512400BF-6
512Mb 4 2.5-3-3 0434
Qimonda
HYB25D512400CF-6
512Mb 4 2.5-3-3 0510
Qimonda
HYB25D512800BF-6
512Mb 8 2.5-3-3 0404
Qimonda
HYB25D512800BC-6
512Mb 8 2.5-3-3 0404
Qimonda
HYB25D512800CF-6
512Mb 8 2.5-3-3 0510
Micron
MT46V64M8FN-6
512Mb 8 2.5-3-3 0704
Micron
MT46V128M4FN-6
512Mb 4 2.5-3-3 2304
Samsung
K4H560438E-GCB3
256Mb 4 2.5-3-3 0410
Samsung
K4H560838E-GCB3
256Mb 8 2.5-3-3 0410
Samsung
K4H510438B-GCB3
512Mb 4 2.5-3-3 0428
Samsung
K4H510838B-GCB3
512Mb 8 2.5-3-3 0428

Validated DDR200/266/333 SDRAM Components

The following DDR200/266/333 SDRAMs have passed component-level validation:

Supplier Device Configuration Speed Latency
CL-tRCD-tRP
Part Number_Lab Date Code
Elpida 256Mb 64Mx4 200 2-2-2 HM5425401BTT-10_0103*
Elpida 256Mb 32Mx8 200 2-2-2 HM5425801BTT-10_0105*
Elpida 256Mb 64Mx4 266 2.5-3-3 HM5425401BTT-75B_0208*
Elpida 256Mb 64Mx4 266 2.5-3-3 HM5425801BTT-75B_0209*
Elpida 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 EDD2508AJTA-6B_0251
Elpida 256Mb 16Mx16 333 2.5-3-3 EDD2516AKTA-6B_0251
Elpida 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 EDD2508AKTA-6B_0308
Elpida 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 EDD5108ABTA-6B_0251
Elpida 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 EDD5108ADTA-6B_0407
Elpida 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 EDD5116ADTA-6B_0407
Hynix 128Mb 32Mx4 200 2-2-2 HY5DU28422AT-L_0105
Hynix 128Mb 32Mx4 266 2-3-3 HY5DU28422AT-K_0203?
Hynix 128Mb 16Mx8 266 2-3-3 HY5DU28822AT-K_0148?
Hynix 128Mb 8Mx16 266 2-3-3 HY5DU281622AT-K_0148?
Hynix 256Mb 64Mx4 266 2.5-3-3 HY5DU56422DT-H_0414
Hynix 256Mb 64Mx4 266 2-3-3 HY5DU56422T-K_0202
Hynix 256Mb 64Mx4 266 2-2-2 HY5DU56422BT-M_0306
Hynix 256Mb 32Mx8 266 2-2-2 HY5DU56822BT-M_0306
Hynix 256Mb 32Mx8 266 2-3-3 HY5DU56822T-K_0146
Hynix 512Mb 128Mx4 266 2-2-2 HY5DU12422AT-M_0308
Hynix 512Mb 128Mx4 266 2-3-3 HY5DU12422AT-K_0310
Hynix 512Mb 128Mx4 266 2.5-3-3 HY5DU12422BT-H_0414
Hynix 128Mb 16Mx8 333 2.5-3-3 HY5DU28822BT-J_0241
Hynix 256Mb 16Mx16 333 2.5-3-3 HY5DU561622CT-J_0405
Hynix 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 HY5DU56822BT-J_0302
Hynix 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 HY5DU56822DT-J_0421
Hynix 256Mb 64Mx4 333 2.5-3-3 HY5DU56422BT-J_0344
Hynix 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 HY5DU12822AT-J_0302
Hynix 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 HY5DU12822BT-J_439A
Hynix 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 HY5DU12822CT-J_501A
Hynix 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 HY5DU121622AT-J_0306
Hynix 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 HY5DU121622BT-J_439A
Qimonda 256Mb 64Mx4 200 2-2-2 HYB25D256400AT-8_0108
Qimonda 256Mb 32Mx8 200 2-2-2 HYB25D256800AT-8_0120
Qimonda 128Mb 16Mx8 266 2-3-3 HYB25D128800AT-7_0244
Qimonda 128Mb 32Mx4 266 2-3-3 HYB25D128400AT-7_0247
Qimonda 256Mb 32Mx8 266 2-2-2 HYB25D256800BT-7F_0241
Qimonda 256Mb 16Mx16 266 2-2-2 HYB25D256160BT-7F_0308
Qimonda 256Mb 32Mx8 266 2-3-3 HYB25D256800AT-7_0144
Qimonda 256Mb 64Mx4 266 2-2-2 HYB25D256400BT-7F_0239
Qimonda 256Mb 64Mx4 266 2-3-3 HYB25D256400AT-7_0149
Qimonda 512Mb 128Mx4 266 2-3-3 HYB25D512400AT-7_0239
Qimonda 512Mb 32Mx16 266 2-2-2 HYB25D512160AT-7F_0302
Qimonda 512Mb 64Mx8 266 2-2-2 HYB25D512800AT-7F_0302
Qimonda 512Mb 64Mx8 266 2-3-3 HYB25D512800BT-7_0335
Qimonda 512Mb 64Mx8 266 2-3-3 HYB25D512800BE-7_0335
Qimonda 512Mb 32Mx16 266 2-3-3 HYB25D512160BT-7_0335
Qimonda 512Mb 32Mx16 266 2-3-3 HYB25D512160BE-7_0335
Qimonda 512Mb 128Mx4 266 2-3-3 HYB25D512400BT-7_0335
Qimonda 512Mb 128Mx4 266 2-3-3 HYB25D512400BE-7_0335
Qimonda 1Gb 256Mx4 266 2-3-3 HYB25D1G400AE-7_0336
Qimonda 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D256809AT-6_0235^
Qimonda 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D256800BT-6_0241
Qimonda 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D256800CT-6_0313
Qimonda 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D256800CE-6_0313
Qimonda 256Mb 64Mx4 333 2.5-3-3 HYB25D256400CT-6_0326
Qimonda 256Mb 64Mx4 333 2.5-3-3 HYB25D256400CE-6_0326
Qimonda 256Mb 16Mx16 333 2.5-3-3 HYB25D256160CT-6_0351
Qimonda 256Mb 16Mx16 333 2.5-3-3 HYB25D256160CE-6_0351
Qimonda 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D512800AT-6_0315
Qimonda 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 HYB25D512160AT-6_0328
Qimonda 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 HYB25D512160BT-6_0409
Qimonda 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 HYB25D512160BE-6_0409
Qimonda 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 HYB25D512160CE-6_0452
Qimonda 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D512800BT-6_0338
Qimonda 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D512800BE-6_0338
Qimonda 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D512800CE-6_0446
Qimonda 512Mb 128Mx4 333 2.5-3-3 HYB25D512400BT-6_0341
Qimonda 512Mb 128Mx4 333 2.5-3-3 HYB25D512400BE-6_0341
Qimonda 1Gb 128Mx8 333 2.5-3-3 HYB25D1G800AE-6_0346
Micron 128Mb 32Mx4 200 2-2-2 MT46V32M4TG-75A_0120
Micron 128Mb 16Mx8 200 2-2-2 MT46V16M8TG-8_0120
Micron 128Mb 16Mx8 266 2.5-2-2 MT46V16M8TG-75_0151
Micron 256Mb 64Mx4 266 2.5-3-3 MT46V64M4TG-75_0209**
Micron 256Mb 32Mx8 266 2.5-3-3 MT46V32M8TG-75_0213
Micron 256Mb 16Mx16 266 2-2-2 MT46V16M16TG-75E_0425
Micron 256Mb 16Mx16 266 2.5-3-3 MT46V16M16TG-75_0212
Micron 256Mb 16Mx16 266 2-2-2 MT46V16M16TG-75E_0321«
Micron 256Mb 32Mx8 266 2-2-2 MT46V32M8TG-75E_0421
Micron 512Mb 128Mx4 266 2-2-2 MT46V128M4TG-75E_0346
Micron 512Mb 64Mx8 266 2-2-2 MT46V64M8TG-75E_0409
Micron 512Mb 32Mx16 266 2-2-2 MT46V32M16TG-75E_0411
Micron 1Gb 256Mx4 266 2.5-3-3 MT46V256M4TG-75_0332
Micron 128Mb 8Mx16 333 2.5-3-3 MT46V8M16TG-6T_0228«
Micron 128Mb 16Mx8 333 2.5-3-3 MT46V16M8TG-6T_0228
Micron 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 MT46V32M8TG-6T_0308«
Mitsubishi 256Mb 32Mx8 266 2.5-3-3 M2S56D30TP-75_0214
Nanya 128Mb 16Mx8 266 2-3-3 NT5DS16M8AT-7K_0145
Nanya 256Mb 32Mx8 266 2-3-3 NT5DS32M8AT-7K_0203
Nanya 256Mb 32Mx8 266 2-2-2 NT5DS32M8AT-6T_0251
Nanya 256Mb 32Mx8 266 2.5-3-3 NT5DS32M8BT-75B_0314
Nanya 256Mb 16Mx16 266 2.5-3-3 NT5DS16M16BT-75B_0321
Nanya 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 NT5DS32M8AT-6_0246
Nanya 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 NT5DS32M8BT-6K_0314
Nanya 256Mb 16Mx16 333 2.5-3-3 NT5DS16M16BT-6K_0318
Nanya 256Mb 64Mx4 333 2.5-3-3 NT5DS64M4BT-6K_0330
Nanya 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 NT5DS64M8CS-6K_0452
ProMos 128Mb 16Mx8 266 2-2-2 V826516K04SATG_0239
ProMos 256Mb 32Mx8 266 2-2-2 V58C2256804SATG-7_0247
ProMos 256Mb 64Mx4 266 2-2-2 V58C2256404SATG-7_0311
Samsung 128Mb 32Mx4 200 2-2-2 K4H280438B-TC_106?
Samsung 128Mb 32Mx4 200 2-2-2 K4H280438C-TCA0_0115
Samsung 128Mb 16Mx8 200 2-2-2 K4H280838B-TCA0_0115
Samsung 128Mb 16Mx8 200 2-2-2 K4H280838C-TCA0_0115
Samsung 256Mb 64Mx4 200 2-2-2 K4H560438B-TCA0_0112
Samsung 256Mb 32Mx8 200 2-2-2 K4H560838B-TCA0_0112
Samsung 512Mb 128Mx4 200 2-2-2 K4H510438M-TCA0_0211
Samsung 128Mb 32Mx4 266 2-3-3 K4H280438E-TCA2_0302
Samsung 128Mb 32Mx4 266 2-3-3 K4H280438D-TCA2_0209
Samsung 128Mb 16Mx8 266 2-3-3 K4H280838C-TCA2_0143
Samsung 128Mb 16Mx8 266 2-3-3 K4H280838D-TCA2_0208
Samsung 256Mb 64Mx4 266 2-3-3 K4H560438C-TCA2_0202
Samsung 256Mb 64Mx4 266 2-3-3 K4H560438D-TCA2_0212
Samsung 256Mb 64Mx4 266 2-2-2 K4H560438D-TCAA_0246
Samsung 256Mb 32Mx8 266 2-2-2 K4H560838D-TCAA_0246
Samsung 256Mb 32Mx8 266 2-3-3 K4H560838C-TCA2_0201
Samsung 256Mb 32Mx8 266 2-3-3 K4H560838D-TCA2_0212
Samsung 256Mb 32Mx8 266 2.5-3-3 K4H560838B-TCB0_0135
Samsung 256Mb 16Mx16 266 2.5-3-3 K4H561638B-TCB0_0135
Samsung 256Mb 16Mx16 266 2-3-3 K4H561638D-TCA2_0212
Samsung 256Mb 64Mx4 266 2-3-3 K4H560438E-TCA2_0311
Samsung 256Mb 64Mx4 266 2-2-2 K4H560438E-TCAA_0328
Samsung 256Mb 32Mx8 266 2-2-2 K4H560838E-TCAA_0335
Samsung 512Mb 128Mx4 266 2-3-3 K4H510438M-TCA2_0212***
Samsung 512Mb 128Mx4 266 2-2-2 K4H510438B-TCAA_0332
Samsung 512Mb 128Mx4 266 2.5-2-2 K4H510438C-UCB0_0449
Samsung 512Mb 64Mx8 266 2-3-3 K4H510838M-TCA2_0217
Samsung 1 Gb 256Mx4 266 2.5-3-3 K4H1G0438M-TCB0_0328
Samsung 128Mb 16Mx8 333 2.5-3-3 K4H280838D-TCB3_0232
Samsung 128Mb 16Mx8 333 2.5-3-3 K4H280838E-TCB3_0315
Samsung 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 K4H560838D-TCB3_0221
Samsung 256Mb 16Mx16 333 2.5-3-3 K4H561638D-TCB3_0232
Samsung 256Mb 16Mx16 333 2.5-3-3 K4H561638F-TCB3_0430
Samsung 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 K4H560838E-TCB3_0311
Samsung 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 K4H560838F-TCB3_0324
Samsung 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 K4H510838B-TCB3_0335
Samsung 512Mb 64Mx8 333 2.5-3-3 K4H510838C-UCB3_0434
Samsung 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 K4H511638B-TCB3_0420
Samsung 512Mb 32Mx16 333 2.5-3-3 K4H511638C-UCB3_0452
Samsung 1Gb 128Mx8 333 2.5-3-3 K4H1G0838M-TCB3_0405
Winbond 256Mb 32Mx8 266 2.5-3-3 W942508AH-75_0145
Winbond 256Mb 32Mx8 333 2.5-3-3 W942508BH-6_0221^

* Clamps not supported
? Passed except Burst Length-8
** Passed except IDD2F
« Passed except Slew Rate into VTT R/F Ratio Min (Min Vdd)
? Passed except Ci
*** Passed except IDD7
^ Passed except Cmax

Additional information: 1

معلومات المنتج والأداء

1

نتائج التحقق من الصحة

معلومات قانونية

يتم توفير تقرير الاختبار هذا "كما هو" بدون أية ضمانات مهما كانت، ويشمل ذلك أي ضمان لقابلية التجارة أو الملاءمة لأي غرض معين أو أي ضمان غير ذلك ينشأ عن أي عرض أو مواصفات أو عينات.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ذات صلة بمنتجات Intel®. لا يتم منح أي ترخيص، سواء صريح أو ضمني،من قبل إستوبيل أو غيرها، بخصوص أية حقوق ملكية فكرية بموجب هذه الوثيقة أو عن طريق بيع منتجات Intel. باستثناء ما هو منصوص عليه في شروط وبنود بيع تلك المنتجات الخاصة بشركة Intel، فإن Intel لا تتحمل أية مسؤولية قانونية أيًا كانت، كما تُخلي Intel مسؤوليتها عن أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق ببيع و/أو استخدام منتجات Intel ويشمل ذلك المسؤولية القانونية أو الضمانات المرتبطة بالملاءمة لغرض معين، أو قابلية التجارة أو انتهاك أي براءة اختراع أو حقوق طبع ونشر أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية. منتجات Intel غير مخصصة للاستخدامات الطبية أو في مجال تطلبقات إنقاذ الحياة أو الإبقاء عليها.

تحتفظ شركة Intel لنفسها بالحق في إجراء تغييرات على مواصفات الاختبار الخاصة بها في أي وقت، ومن دون إشعار.

يظل بائعو الأجهزة هم المسؤولون الوحيدون عن التصميم والبيع والخصائص الوظيفية للمنتج، بما في ذلك أية مسؤولية قانونية تنشأ عن مخالفة المنتج أو ضمان المنتج.