إصدار المستعرض الذي تستخدمه لا يوصى به لهذا الموقع.
يُرجى التفكير في الترقية إلى أحدث إصدار للمستعرض لديك بالنقر فوق أحد الروابط التالية.

Serial ATA AHCI Specification Draft

rc_Revision 0.95.doc Serial TATAA Serial A Advanced Host Controller cInterfacee Advanced Host Controller Interfa I(AHCI)) (AHC FDRAFTT DRA Revision 0.95.doc Please send comments to Joe Bennett joseph.a.bennett@intel.com i rc_Revision 0.95.doc Table of Contents INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 1 1.1 Overview.........................................................................................................................................1 1.2 Scope..............................................................................................................................................1 1.3 Outside of Scope ............................................................................................................................1 1.4 Block Diagram ................................................................................................................................1 1.5 Conventions....................................................................................................................................3 1.6 Terminology....................................................................................................................................4 1.7 Theory of Operation........................................................................................................................4 1.8 Interaction with Legacy Software....................................................................................................5 1.9 References .....................................................................................................................................5 2 HBA CONFIGURATION REGISTERS................................................................................... 6 2.1 PCI Header .....................................................................................................................................6 2.1.1 Offset 00h: ID - Identifiers ......................................................................................................................6 2.1.2 Offset 04h: CMD - Command.................................................................................................................6 2.1.3 Offset 06h: STS - Device Status.............................................................................................................7 2.1.4 Offset 08h: RID - Revision ID .................................................................................................................7 2.1.5 Offset 0Ah: CC - Class Code .................................................................................................................7 2.1.6 Offset 0Ch: CLS � Cache Line Size .......................................................................................................7 2.1.7 Offset 0Dh: MLT � Master Latency Timer ..............................................................................................8 2.1.8 Offset 0Eh: HTYPE � Header Type........................................................................................................8 2.1.9 Offset 0Fh: BIST � Built In Self Test (Optional)......................................................................................8 2.1.10 Offset 10h � 20h: BARS � Other Base Addresses (Optional) ................................................................8 2.1.11 Offset 24h: ABAR � AHCI Base Address ...............................................................................................8 2.1.12 Offset 2Ch: SS - Sub System Identifiers ................................................................................................8 2.1.13 Offset 30h: EROM � Expansion ROM (Optional) ...................................................................................8 2.1.14 Offset 34h: CAP � Capabilities Pointer...................................................................................................8 2.1.15 Offset 3Ch: INTR - Interrupt Information ................................................................................................9 2.1.16 Offset 3Eh: MGNT � Minimum Grant (Optional).....................................................................................9 2.1.17 Offset 3Fh: MLAT � Maximum Latency (Optional) .................................................................................9 2.2 PCI Power Management Capabilities.............................................................................................9 2.2.1 Offset PMCAP: PID - PCI Power Management Capability ID.................................................................9 2.2.2 Offset PMCAP + 2h: PC � PCI Power Management Capabilities...........................................................9 2.2.3 Offset PMCAP + 4h: PMCS � PCI Power Management Control And Status........................................10 2.3 Message Signaled Interrupt Capability.........................................................................................10 2.3.1 Offset MSICAP: MID � Message Signaled Interrupt Identifiers ............................................................10 2.3.2 Offset MSICAP + 2h: MC � Message Signaled Interrupt Message Control..........................................10 2.3.3 Offset MSICAP + 4h: MA � Message Signaled Interrupt Message Address ........................................10 2.3.4 Offset MSICAP + 8h: MD � Message Signaled Interrupt Message Data..............................................10 2.4 Other Capability Pointers..............................................................................................................11 3 HBA MEMORY REGISTERS ........................................................................................... 12 3.1 Generic Host Control ....................................................................................................................12 3.1.1 Offset 00h: CAP � HBA Capabilities.....................................................................................................13 3.1.2 Offset 04h: GHC � Global HBA Control................................................................................................14 3.1.3 Offset 08h: IS � Interrupt Status Register.............................................................................................15 3.1.4 Offset 0Ch: PI � Ports Implemented.....................................................................................................15 3.1.5 Offset 10h: VS � AHCI Version ............................................................................................................15 3.2 Port Registers (one set per port) ..................................................................................................16 3.2.1 Offset 100h: P0CLB � Port 0 Command List Base Address.................................................................16 3.2.2 Offset 104h: P0CLBU � Port 0 Command List Base Address Upper 32-bits........................................16 3.2.3 Offset 108h: P0FB � Port 0 FIS Base Address ....................................................................................16 3.2.4 Offset 10Ch: P0FBU � Port 0 FIS Base Address Upper 32-bits...........................................................16 3.2.5 Offset 110h: P0IS � Port 0 Interrupt Status..........................................................................................17 3.2.6 Offset 114h: P0IE � Port 0 Interrupt Enable.........................................................................................18 3.2.7 Offset 118h: P0CMD � Port 0 Command .............................................................................................19 ii rc_Revision 0.95.doc 3.2.8 Offset 120h: P0TFD � Port 0 Task File Data........................................................................................21 3.2.9 Offset 124h: P0SIG � Port 0 Signature ................................................................................................21 3.2.10 Offset 128h: P0SSTS � Port 0 Serial ATA Status (SCR0: SStatus).....................................................22 3.2.11 Offset 12Ch: P0SCTL � Port 0 Serial ATA Control (SCR2: SControl)..................................................23 3.2.12 Offset 130h: P0SERR � Port 0 Serial ATA Error Read the full Serial ATA AHCI Specification Draft.

مقاطع فيديو ذات صلة