The browser version you are using is not recommended for this site.
Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links.

We are sorry, This PDF is available in download format only

Najčastejšie otázky o službe Intel® Anti-Theft

Najčastejšie otázky o službe Intel® Anti-Theft

Spoločnosť Intel ruší službu Intel® Anti-Theft. V týchto najčastejších otázkach nájdu zákazníci a potenciálni zákazníci spoločnosti Intel ďalšie informácie o zrušení tejto služby.

V snahe zjednodušiť ponúkané bezpečnostné produkty spoločnosť Intel sťahuje z používania technológiu Intel® Anti-Theft vrátane služby Intel® Anti-Theft. Služba Intel® Anti-Theft bude zrušená koncom januára 2015. Ak v súčasnosti používate službu Intel® Anti-Theft a vaše predplatné sa po tomto dátume zruší, spoločnosť Intel vám oznámi ďalšie informácie o vašom predplatnom. Ak používate produkt inej spoločnosti, ktorý využíva technológiu Intel® Anti-Theft, informácie o ďalšom postupe vám poskytne priamo daná spoločnosť. Ďalšie informácie o zrušení služby Intel® Anti-Theft nájdete v najčastejších otázkach.

Najčastejšie otázky o službe Intel® Anti-Theft.