We are sorry, This PDF is available in download format only

Najčastejšie otázky o službe Intel® Anti-Theft

Najčastejšie otázky o službe Intel® Anti-Theft

Spoločnosť Intel ruší službu Intel® Anti-Theft. V týchto najčastejších otázkach nájdu zákazníci a potenciálni zákazníci spoločnosti Intel ďalšie informácie o zrušení tejto služby.

V snahe zjednodušiť ponúkané bezpečnostné produkty spoločnosť Intel sťahuje z používania technológiu Intel® Anti-Theft vrátane služby Intel® Anti-Theft. Služba Intel® Anti-Theft bude zrušená koncom januára 2015. Ak v súčasnosti používate službu Intel® Anti-Theft a vaše predplatné sa po tomto dátume zruší, spoločnosť Intel vám oznámi ďalšie informácie o vašom predplatnom. Ak používate produkt inej spoločnosti, ktorý využíva technológiu Intel® Anti-Theft, informácie o ďalšom postupe vám poskytne priamo daná spoločnosť. Ďalšie informácie o zrušení služby Intel® Anti-Theft nájdete v najčastejších otázkach.

Najčastejšie otázky o službe Intel® Anti-Theft.