We are sorry, This PDF is available in download format only

‫שאלות נפוצות אודות שירות נגד גניבה Intel®‎

‫שאלות נפוצות אודות שירות נגד גניבה Intel®

‫Intel מפסיקה את שירות נגד גניבה Intel®‎. שאלות נפוצות אלה סופקו כדי להעניק ללקוחות הנוכחיים וללקוחות הפוטנציאליים של Intel מידע נוסף אודות הפסקת השירות.

‫מתוך מאמץ לסייע בייעול הצעות האבטחה שלנו, Intel מאטה את התעסקותה בטכנולוגיה נגד גניבה Intel®‎, לרבות את שירות נגד גניבה Intel®‎. שירות נגד גניבה Intel® יופסק עד סוף ינואר, 2015. אם אתה משתמש נוכחי בשירות נגד גניבה Intel® והמנוי שלך מסתיים לאחר תאריך זה, Intel תיצור איתך קשר ותספק לך מידע נוסף אודות המנוי שלך. אם אתה משתמש במוצר אחר של החברה שמסתמך על טכנולוגיה נגד גניבה Intel®‎, צור קשר ישירות עם החברה כדי לקבל מידע נוסף אודות התוכניות שלה. לקבלת מידע נוסף אודות ההפסקה של שירות נגד גניבה Intel®, עיין בשאלות הנפוצות.

‫ שאלות נפוצות אודות שירות נגד גניבה Intel®