• <More on Intel.com

Radioactivitatea. Radiaţii nucleare

Rezumatul unităţii de învăţare

În contextul epuizării stocurilor combustibililor fosili folosirea resurselor alternative de energie devine din ce în ce mai importantă. Problema principală a omenirii în secolul XXI este energia – şi aceasta problema se va acutiza în următorii ani.

O alternativa la energiile convenţionale este energia nucleară. Din nefericire, folosirea defectuoasă, iresponsabilă a acesteia poate duce la catastrofe ecologice, poluari masive şi pe termen lung a mediului, victime omeneşti. Viitoarea generaţie – actualii elevi vor trebui să cunoască riscurile folosirii energiei nucleare dar şi adevăratul potenţial a acesteia în soluţionarea crizei energetice a omenirii.

În acest context, prezenta unitatea de invăţare doreşte să clarifice fenomenele legate de dezintegrările nucleare, radiaţiile care apar în aceste reacţii şi efectele acestor radiaţii asupra omului şi a mediului inconjurător. Elevii prin investigare – folosind bibliografia indicată, prin activităţile efectuate vor clarifica noţiunile legate de radioactivitate, vor descoperi efectele negative ale radiaţiilor şi astfel îşi formeaza baza de cunoştinţe necesar tratării unităţii de învăţare următoare care se leagă de fisiune/fuziune – reactoare nucleare/arme nucleare, folosirea paşnică a energiei nucleare.

Scopul activităţilor este realizarea unei prezentări din perspectiva elevului privind radioactivitatea, radiaţiile nucleare şi efectele acestora asupra omului şi a mediului inconjurător.

Întrebări cheie ale curriculumului

 • Întrebare esenţială
  Atomul – prieten sau duşman?
 • Întrebările unităţii de învăţare
  Ce fel de radiaţii ne înconjoară şi ce efecte au ele?
  Ce înseamnă radioactivitatea şi dezintegrarea radioactivă?
 • Întrebări de conţinut
  Ce deosebire există între radioactivitatea naturală şi artificială? Din ce particule sunt formate radiaţiile α, β şi γ? Ce proprietăţi au? Cum se deduce legea dezintegrării radioactive? Care sunt principalele mărimi legate de radiaţii? Ce efecte biologice au radiaţiile nucleare. Cum detectăm radiaţiile nucleare? Cum putem să ne protejăm impotriva radiaţiilor?

Evaluare-sumar

Vedeţi cum sunt folosite în Planul unităţii de învăţare Radioactivitatea. Radiaţii nucleare o varietate de metode şi instrumente de evaluare centrate pe elev. Aceste evaluări îi ajută pe elevi şi pe profesori să-şi stabilească obiective; să monitorizeze progresul elevilor; să ofere feedback; să evalueze modul de gândire, procesele, performanţele şi produsele; şi să reflecteze asupra învăţării pe parcursul întregului ciclu de învăţare.

Aptitudini şi capacităţi obligatorii

 • Cunoaşterea unor elemente de calcul integral;
 • Operare Word, Excel, PowerPoint – nivel mediu
 • Navigare pe Internet.

Procedee de instruire

Ora1
Se proiectează de către profesor întrebarea esenţială pe ecranul fiecărui calculator - AEL Aprox 10 min brainstorming DA/NU – De ce/în ce domeniu. Se listează răspunsurile pe tablă/flipchart. Elevii notează pe o foaie – prima piesă din portofoliu.

Se aplică Fişa de evaluare iniţială urmată de dezbaterea scurtă a răspunsurilor.Fişele se vor restitui elevilor (ora următoare) şi vor face parte din portofoliu.

Fişa de lucru nr.1 – găsiţi cu ajutorul internetului definiţia celor 3 fenomene şi exemple de elemente radioactive;

Concluzii. Se comunică elevilor cerinţele legate de această unitate de învăţare – Fişa de informare. Tema pentru acasa: reflecţie asupra întrebărilor din fişă – intrebări de unitate

Scheletul prezentării de realizat: radiatii.wik.is

Ora2
Dezbatere – răspunsuri la întrebările de unitate.

Dezintegrarea radioactivă, Tipuri de radiaţii / proprietăţi, Deplasările în Tabelul periodic pentru dezintegrarile α şi β – Serii radioactive - – definiţii date de către elevi în urma căutării pe internet.

Activitate în grup „Alchimistul” – cum transformam elementul X în aur ? Fisa de lucru nr.2 – Temă fiecare.

Investigaţie pe Internet: serii radioactive – Walter Fendt. Se accesează de fiecare elev şi se studiază o serie din cele 4 prezentate la alegere – fişa – serii radioactive – se completeaza individual la şcoală şi acasă

Ora 3
Legea dezintegrării – deducere. Activitate individuală pe internet – wikipedia.

Mărimi fizice completarea proiectului. Rezolvare probleme – Fişa de lucru nr.3 – ramâne ca temă.

Orele 4-5
Efecte biologice. Detectie. Radioprotecţie – Elevii navigând pe internet caută informaţii şi completează secţiunile corespunzătoare din prezentare.

Ora 6
Finalizarea şi prezentarea proiectelor. Se aplică un test grilă.

Adaptare pentru diferenţierea instruirii

Elevul cu dificultăţi de învăţare

 • obiective operaţionale ajustate (celelalte rămân la fel);
 • fişe de lucru suplimentare;
 • explicaţii suplimentare;
 • timp suplimentar pentru finalizarea sarcinilor.

Elevul talentat

 • Elevul primeşte sarcini suplimentare, neobligatorii dar captivante din domeniu.

Elevul vorbitor de limba română ca limbă străină

 • Gruparea cu elevi vorbitori nativi de limbă română la activităţile în grup;
 • Oferirea de explicaţii suplimentare în timpul activităţilor individuale.
Radioactivitatea. Radiaţii nucleare

Pe scurt

Nivel: Clasa a XII-a

Aria tematică: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Timpul aproximativ necesar: 6 lecţii a câte 50 de minute, 2 săptămâni cu 3 ore/săptămână

Autor: Kótai Csaba, Liceul Teoretic, Negreşti Oaş, Satu Mare