• <More on Intel.com

Skills for Europe

Parteneri

Pentru a atinge impactul dorit, Intel încearcă să creeze prin iniţiativa Skills for Europe, este necesară o colaborare diversă a organizaţiilor partenere, pentru a asigura cunoştinţele, scara şi conexiunile necesare pentru un efect cu adevărat de transformare.  De aceea, Intel a adus împreună un grup divers de întreprinderi şi instituţii pentru a participa la Skills for Europe.  Aceste organizaţii includ universităţi, organizaţii non-profit, colaborări internaţionale, reţele corporative, publicaţii naţionale şi internaţionale, societăţi profesionale şi organisme guvernamentale.  Lucrând cu această gamă largă de părţi interesate comunitare asigură faptul că iniţiativa Skills for Europe va acţiona cu cel mai ridicat nivel internaţional de expertiză, rămânând legată de necesităţile şi preocupările locale.

Organizaţii internaţionale

UNESCO
UNESCO este o agenţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) însărcinată cu stabilirea păcii pe baza solidarităţii morale şi intelectuale a umanităţii prin crearea de politici holistice care să abordeze dimensiunile sociale, de mediu şi economice ale dezvoltării durabile.  UNESCO îşi urmăreşte obiectivele prin intermediul a cinci programe majore: educaţie, ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale şi sociale, cultură, comunicaţie şi informaţie.

Junior Achievement Young Enterprise
JA-YE Europe este cel mai important furnizor de programe de educaţie antreprenorială, atingând 3,1 milioane de studenţi în 39 de ţări, în 2012.  Finanţată de companii, instituţii, fundaţii şi persoane fizice, JA-YE aduce sectoarele privat şi public împreună pentru a oferi tinerilor din şcolile primare şi secundare şi la începutul studiilor universitare experienţe care să promoveze competenţele, înţelegerea şi perspectivele necesare acestora pentru a reuşi într-o economie globală.

European Schoolnet
European Schoolnet (EUN) este o reţea non-profit de 30 de Ministere ale Educaţiei din Europa.  Scopul EUN este de a îmbunătăţi calitatea educaţiei europene prin asigurarea informaţiilor şi serviciilor necesare şcolilor în vederea adoptării şi utilizării eficiente a tehnologiilor educaţionale şi implementarea unor programe de asistenţă pentru îmbunătăţirea anumitor domenii de învăţământ cum ar fi matematica, ştiinţele şi activităţile de cercetare.

CSR Europe
CSR Europe este unul dintre liderii reţelei de afaceri europene pentru Răspundere Socială Corporativă. Prin intermediul reţelei sale cuprinzând în jur de 70 de corporaţii membre şi 37 de organizaţii CSR naţionale, adună peste 5.000 de companii şi acţionează ca o platformă pentru acele companii care caută să atingă o creştere durabilă şi să aducă o contribuţie pozitivă societăţii.

Digital Europe
DIGITALEUROPE este o asociaţie de companii în cadrul sectoarelor de Tehnologie a Informaţiei şi Comunicării şi cel al Dispozitivelor Electronice de Consum.  Reprezintă peste 10.000 de companii din întreaga Europă cu mai bine de 2 milioane de angajaţi şi venituri de peste 1.000 de miliarde de euro.  Scopul celor de la Digital Europe este de a promova politici care să creeze locuri de muncă şi creştere economică în Europa.

Organisation Internationale De La Francophonie
Organizaţia internaţionale La Francophonie reprezintă una dintre cele mai importante zone lingvistice din lume. Membrii săi împărtăşesc mai mult decât o limbă comună. Împărtăşesc, de asemenea, valorile umaniste promovate de limba franceză. Limba franceză şi valorile sale umaniste reprezintă două pietre de temelie pe care se bazează organizaţia internaţională La Francophonie.   Scopul IOF este de a promova pacea, democraţia, drepturile omului, diversitatea culturală, dezvoltarea durabilă şi educaţia în zona vorbitoare de limbă franceză a lumii.

Plan International
Fondată cu peste 75 de ani în urmă, Plan este una dintre cele mai vechi şi mai mari organizaţii de dezvoltare pentru copii din lume. Plan îşi propune să aducă îmbunătăţiri pe termen lung în privinţa calităţii vieţii copiilor defavorizaţi din ţările în curs de dezvoltare prin: asigurarea necesităţilor de bază pentru copii săraci, familiile acestora şi comunităţilor din care fac parte, construirea unor relaţii între culturi şi ţări pentru a promova unitatea, promovarea drepturilor şi intereselor copiilor lumii.   În 2012, Plan a lucrat cu 84 de milioane de copii din 90.131 de comunităţi.

Science on Stage
Science on Stage este o iniţiativă europeană menită să încurajeze profesorii din întreaga Europă să împărtăşească cele mai bune practici în materie de predare a ştiinţelor.  Aceasta urmăreşte să asigure profesorilor un forum în care să facă schimb de idei, să inspire şi să motiveze profesorii de ştiinţe, să informeze profesorii de ştiinţe în privinţa cercetărilor mai extinse, să ridice nivelul de atenţie acordat profesorilor de ştiinţe în comunităţile şi ţările acestora.

Organizaţii naţionale

Proseed
Proseed este o revistă poloneză de tehnologie şi afaceri, cu acoperire naţională. Aceasta susţine antreprenorii şi viitorii antreprenori cu informaţii despre construirea unor avantaje competitive prin utilizarea unor soluţii inovatoare şi creând valoare pentru companiile lor. Apare lunar din iulie 2010 şi este distribuită gratuit în format electronic.

Center for Citizenship Education
Center for Citizenship Education este o instituţie de învăţământ independentă din Polonia având drept scop îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la educaţie şi promovând deprinderile practice şi atitudinile necesare pentru construcţia unui stat şi a unei societăţi civile democratice.  În colaborare cu guvernele locale, Centrul rulează proiecte de educaţie asupra unei varietăţi de subiecte, incluzând matematica, ştiinţele şi dimensiunile economice şi culturale ale educaţiei.

Universitatea din Varşovia
Înfiinţată în 1816, Universitatea din Varşovia este cea mai mare universitate din Polonia şi oferă cursuri pentru 56.000 de studenţi.  Universitatea din Varşovia oferă cursuri din peste 37 de domenii şi peste 100 de specializări şi discipline tehnice, ştiinţifice şi umaniste.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii IT)
Iniţiată în 2008 de către Polish-American Freedom Foundation, FRSI este orientată către promovarea dezvoltării societăţii informaţionale, atât în Polonia, cât şi dincolo de graniţele sale.  Aceasta încearcă să-şi atingă scopurile prin: creşterea nivelului de acces la internet şi la tehnologia de comunicaţii, să popularizeze beneficiile utilizării tehnologiei informaţiei, să faciliteze colaborarea dintre diversele sectoare ale economiei informaţionale.

Polish-American Freedom Foundation
Fundaţia a fost înfiinţată de către Polish-American Enterprise Fund, înfiinţat în urmă cu 22 de ani, în conformitate cu Legea pentru sprijinirea democraţiei est-europene adoptată de Congresul SUA în 1989.  Obiectivele Fundaţiei includ: urmărirea iniţiativelor care promovează o mai bună calitate şi un acces mai bun la educaţie, dezvoltarea comunităţilor locale, împărtăşirea experienţei poloneze în privinţa transformării.  De la început, fundaţia şi-a concentrat eforturile asupra zonelor rurale şi a oraşelor mici.

British Council
Fondat în 1934, British Council este o organizaţie de caritate sub forma unei societăţi publice şi a unui organism non-departamental bucurându-se de independenţă operaţională din partea guvernului Marii Britanii.  Obiectivul său este de a face disponibile materiale în limba engleză de înaltă calitate, sporind astfel posibilitatea şi capacitatea de utilizare, colaborând cu artişti britanici şi talente creative pentru a dezvolta o reţea internaţională de artişti, organizaţii şi auditoriu.

University College London
Fondată în 1826, University College London este una dintre cele mai vechi şi mai mari universităţi publice de cercetare din Marea Britanie şi este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din lume.  UCL încurajează studiile inter-disciplinare şi cercetarea pentru abordarea provocărilor globală la o sară mare şi este una dintre cele mai căutate universităţi din Europa.

Association for Learning Technology
The Association for Learning Technology este organizaţie de caritate din Marea Britanie dedicată utilizării eficiente a tehnologiei de învăţare.  ALT speră să strângă împreună politicieni, pedagogi şi tehnicieni pentru a îmbunătăţi practicile, pentru a promova cercetarea şi pentru a sprijini politici eficiente.  ALT constă în prezent din peste 900 de persoane fizice şi peste 225 de organizaţii, inclusiv universităţi, agenţii guvernamentale şi dezvoltatori de tehnologii.

BizTEC
Fondată în 2004, BizTEC este o platformă de antreprenoriat de vârf din mediul academic israelian, care încurajează şi motivează antreprenorii să acţioneze în privinţa inovaţiilor lor, folosind tehnologia de ultimă oră în cadrul etapei de comercializare.   Câştigătorii de la BizTEC Challenge au oportunitatea exclusivă de a reprezenta Israelul în cadrul European Intel Challenge şi al Global Intel Challenge, cât şi în alte competiţii internaţionale la care suntem afiliaţi.

Hungarian Association for Innovation
Hungarian Association for Innovation (HAI) este o federaţie profesională şi de angajatori care îşi concentrează activităţile asupra rolului stimulator din punct de vedere economic al inovaţiei.  A fost înfiinţată de 30 de institute membre în 1990. HAI cuprinde în prezent 314 membri, incluzând universităţi, institute de cercetare, companii inovatoare şi întreprinderi, instituţii non-profit şi şase asociaţii reprezentând 459 de membri.

Retis
RETIS este o asociaţie de incubatoare franceze de afaceri, BICS, parcuri ştiinţifice şi poluri de competitivitate: Reţeaua franceză pentru inovaţie de peste 20 de ani.  Aceasta îşi cheamă membrii pentru a susţine inovaţia pe teritoriul ţării lor.  Cu peste 120 de membri şi peste 800 de consilieri în materie de inovaţie în afaceri, RETIS susţine peste 12.000 de IMM-uri. Aflaţi mai multe despre Retis >

Scuola Superiore Sant'Anna
Scuola Superiore Sant'Anna este un institut universitar public - cu autonomie specială - activând în domeniul ştiinţelor aplicate: Ştiinţe Economice, Juridice, Politice, Agricole, Medicale şi Inginerie Industrială şi Informatică.  Şcoala îşi propune să experimenteze căi noi de cercetare şi educaţie.  Profesorii şi cercetătorii locuiesc şi interacţionează cu studenţii în fiecare zi, bucurându-se de un schimb cultural şi intelectual continuu.

Universidad Europea de Madrid
Universidad Europea de Madrid a fost înfiinţată în 1995 şi oferă o educaţie universitară comprehensivă internaţională, angrenată către pregătirea studenţilor pentru a pătrunde pe piaţa muncii, îmbunătăţindu-şi propria lor dezvoltare.  Universitatea se mândreşte cu faptul că oferă studenţilor săi stadii şi şanse preţioase de a studia în cadrul universităţilor din străinătate.

Venture Cup
Venture Cup este o organizaţie non-profit cu sediul în Suedia, care are ca scop promovarea antreprenoriatului în Scandinavia.  În fiecare an, Venture Cup găzduieşte o competiţie pentru planuri de afaceri şi premiază cu 1,8 milioane de coroane suedeze câştigătorii mai multor categorii: mediu şi energie; om şi societate; viaţă, ştiinţă, tehnologie şi internet; software şi media.  Venture Cup a fost iniţiată doar ca o competiţie pentru planuri de afaceri, însă între timp a dezvoltat un proces care ajută participanţii să-şi îmbunătăţească şi să-şi dezvolte ideile.

Skills for Europe