Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình Dạy học của Intel
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam › Chương trình dạy học của Intel ›
Chương trình dạy học của Intel

Trong một thập kỷ qua, Chương trình Dạy học của Intel đã giúp các giáo viên khối phổ thông trở thành những nhà sư phạm hiệu quả thông qua việc hướng dẫn cho họ cách thức đưa công nghệ vào bài học, cũng như thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và kỹ năng hợp tác đối với học sinh. Đến nay, Chương trình đã tập huấn cho hơn 5 triệu giáo viên ở trên 40 quốc gia và đang hướng tới con số 13 triệu giáo viên vào năm 2011.