Chọn quốc gia tham gia chương trình giáo dục Intel
Chương trình Intel World Ahead
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam ›
Chương trình giáo dục của Intel tại Việt Nam

“Kỳ vọng của chúng tôi là một thế giới hội nhập trong đó các ngôi làng, các vùng tự trị và các quốc gia được kết nối với nhau bằng tất cả sức mạnh tiềm tàng của công nghệ”