เลือกโครงการด้านการศึกษาของอินเทลในประเทศอื่นๆ
Intel® Education Initiative, ประเทศไทย: โครงการ Intel® Teach
อินเทล Intel® Education Initiative ประเทศไทย › โครงการ Intel® Teach  ›
โครงการ Intel® Teach