เลือกโครงการด้านการศึกษาของอินเทลในประเทศอื่นๆ
อินเทล Intel® Education Initiative ประเทศไทย › เครื่องมือประกอบการสอน › Intel® Education Help Guide ›
Intel® Education Help Guide

ต้องการติวเตอร์ที่พร้อมช่วยนักเรียนทำชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยซอฟต์แวร์อยู่เสมอหรือไม่ แล้วถ้านักเรียนต้องการทำแผนภูมิแท่งจากข้อมูลในสเปรดชีท ทำจดหมายข่าวแบบสามคอลัมน์ หรือใส่ภาพลงในงานนำเสนอ

จะมีวิธีการทำอย่างไร Intel® Education Help Guide เตรียมวิธีการทำงานเหล่านี้ไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจำนวนหลายร้อยเรื่อง ซึ่งใช้งานง่ายและใช้ภาษาที่ไม่ใช่ศัพท์ทางเทคนิค พร้อมภาพประกอบการทำงานทุกขั้นตอน
  • แนะนำการใช้งานทีละขั้นตอนขณะทำงาน
  • ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี
  • ส่งเสริมผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ

เลือกใช้ Help Guide
เลือกใช้ Help Guide
ที่เหมาะกับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ และยังสามารถเลือกใช้ Help Guide ในภาษาอื่นๆ ได้ด้วย

Help Guide ในโรงเรียน
ค้นหากลวิธีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการต่างๆ
ที่พร้อมให้ใช้งานได้ทันที

Help Guide สำหรับผู้เรียนภาคภาษาอังกฤษ
เรียนรู้กลวิธีที่สามารถใช้กับผู้เรียนภาคภาษาอังกฤษ

 
 
Help Guide ทำงานอย่างไร

ชมการสาธิตแบบภาพเคลื่อนไหวของ Help Guide
>> ชมการสาธิต